8.klašu skolēni rāda savas zināšanas par ceļu satiksmes drošības jautājumiem

2015. gada 13. novembrī 8.a un 8.b klases skolēni piedalījās VSIC rīkotajā diagnosticējošā darbā par ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Tam sagatavoties palīdzēja 12. K klases skolēni un skolotājas A. Štāle un I. Meija.Š. g. 6. novembrī 8. klašu skolēniem notika MK "Cilvēks un sabiedrība" ietvaros rīkotais pasākums- uzdevumi piecās dažādās "stacijās", kur skolēniem bija iespēja atkārtot, papildināt jau zināmo, kā arī apgūt jaunas zināšanas par ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Pasākuma noslēgumā skolēni sniedza radošā uzdevuma prezentāciju, katra grupa veidoja, viņuprāt, 10 ceļu satiksmes svarīgākos noteikumus, izveidoja pasākuma kopsavilkumu un veica šīs dienas atspoguļojumu. Skolas aktu zālē vienu nedēļu varēja vērot 8.a un 8.b kopīgi darīto darbu.12. k klases skolniece Dita Zdanovska: "Šķiet, ka "astotie"  nebūt nebija vīlušies mūsu vadītajās stundās par ceļu satiksmes drošību. Visi ļoti uzmanīgi klausījās, un pēc tam bija arī spējīgi izpildīt mūsu dotos uzdevumus. Domāju, ka viņi iemācījās arī ko jaunu, ne tikai nostiprināja jau zināmo. Cerams, tas viņiem noderēs diagnosticējošajā darbā un arī turpmākajā dzīvē. Tas bija noderīgi ne tikai viņiem, bet arī mums pašiem, jo arī mēs uzzinājām ko jaunu un atkārtojām aizmirsto. Uzskatu, ka pasākums bija izdevies."Informāciju un fotogrāfijas sagatavoja skolotājas Iveta Meija un Aija Štāle

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu