48. zinātniskās pētniecības darbu konference

22.maijā notika "48. zinātniskās pētniecības darbu konference", kurā piedalījās Dobeles Valsts ģimnāzijas skolniece Beāte Šmuksta ar darbu "Egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošana. AS "Latvijas valsts meži" dabas parka Tērvetē piemērs". Beāte veica pētījumu pēc 2023.gada 7.augusta vētras, kas pamatīgi izpostīja parka teritoriju. Tika izgāztas un nolauztas egles. Gan speciālistiem, gan sabiedrībai bija bažas, ka cietušajos kokos savairosies astoņzobu mizgrauži un turpinās postīt pāri palikušās egles. Darbā tika secināts, ka konstatēto mizgraužu skaits nav tik liels, lai tas būtiski ietekmētu pārējās egles, un parkā īstenotie pasākumi ir pietiekami pārējo parka egļu saglabāšanai.

Lepojamies ar Beātes dalību konferencē! Paldies darba vadītājai Inesei Didžei!

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu