12.klašu izlaidums

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un ka ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam -
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

/ I. Ziedonis /

 

Dobeles Valsts ģimnāzija lepojas ar saviem 12.klašu absolventiem. Īpaši lepojamies ar skolēniem, kuri noslēdzošajā mācību gadā ir ieguvuši augstākos vidējos vērtējumus savā klasē. Lai panākumi arī turpmāk!

12.I klase:

Kristiāns Ridus

Pēteris Doze

Rūdolfs Elferts

12.K klase:

Annija Blumfelde

Madara Mieze

Estere Upmale

12.U klase:

Lita Biernāne

Līva Emīlija Kursīte

Paule Šķuple

12.V klase:

Jasmīna Paškauska

Agnete Saule

Evelīna Katrīna Korņevska

Kristīne Elizabete Brīkše

 

Foto Agris Šiliņš

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu