DVĢ absolventu pieredzes stāsti topošajiem studentiem

Š.g. 24. martā pie Dobeles Valsts ģimnāzijas 10.-12. klases skolēniem viesojās DVĢ absolventi - V.Zaviša un I.Jakovļevs, kuri pastāstīja skolēniem par studijām Banku augstskolā.

Viktorija un Ingmārs šobrīd ir 1.kursa studenti. Skolas laikā absolventi mācījās vienā klasē, tāpat arī šobrīd viņi studē vienā programmā - Biznesa procesu vadība, kurā pilnveido prasmes, lai varētu vadīt darbu strauji mainīgos apstākļos.

Studenti iepazīstināja skolēnus ar studiju programmām, pašu studiju norisi un studentu ikdienu augstskolā.

Prezentācijas gaitā uzzinājām noderīgu informāciju. Katras tēmas beigās skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus un rast atbildes uz tiem.

Absolventi stāstīja atraktīvi, interesanti, iedvesmojoši. No viņiem varēja mācīties, kā prezentēt un uzstāties auditorijas priekšā.

Sakām lielu paldies abiem vēstnešiem, kas šajā pavasara dienā ieradās pie mums, lai motivētu mūs studēt pēc ģimnāzijas absolvēšanas.

Sīkāka informācija par studijām ir pieejama Banku Augstskolas mājaslapā.

Tekstu sagatavoja Viviāna Veinberga 11.K

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu