Dobeles novada un Zemgales reģiona Jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības.

     Katru gadu Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu komandas piedalās Dobeles novada un Zemgales reģiona Jauniešu pirmās palīdzības (turpmāk -  PP) sniegšanas sacensībās.

    Š.g. 09. maijā 3 DVĢ komandas sacentās DJIVC aktivitāšu mājā un teritorijā “Zaļkalni”,  Auru pagastā. 6. – 8. klašu grupā startēja “Kanēļu bulciņas”; komandas kapteine - Tīna Sproģe, dalībnieki: Veronika Vanaga, Toms Meiers, Edvards Štoss, Jānis Ģirnis, Patriks Eduards Tosters, iegūta 2. vieta.

   9. – 12. klašu grupā startēja 2 komandas. “Medikopteri”- komandas kapteine -  Keita Elizabete Caune, dalībnieki: Amanda Krūmiņa, Laine Silova, Lauris Kočins, Valters Uno Leinerts, Artūrs Maksis, iegūta 2. vieta.

     Komanda “Palīgā sauciens”, komandas kapteinis -  Ralfs Čuhnovs, dalībnieki: Enija Ādmidiņa, Lizete Freiberga, Natālija Glušaka, Evelīna Stanka, Anete Rašmane, iegūta 1. vieta.

     Tika piedāvātas PP teorētiskās un praktiskās nodarbības  - 22., 29. aprīlī un 08. maijā PP pasniedzējas Baibas Lucaua Makalisteres vadībā, komandas šo iespēju izmantoja. Sacensības organizēja Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, katrs  sacensību dalībnieks saņēma dāvaniņas, 1.,2.,3.vietu ieguvējas komandas Picu darbnīcas dāvanu kartes.

      Sacensībās 10 etapos izspēlēja reālus notikumus, komandām vajadzēja sniegt PP - atdzīvināšanas pasākumus pielietojot defibrilatoru, palīdzēt slīkstošam cilvēkam,  no augstuma nokritušajam, ceļa satiksmes negadījumos – motocikla un autoavārijas gadījumā (bija jānovelk aizsargķivere, jāizvelk cietušie no mašīnas izmantojot Rauteka paņēmienu), amputācijas traumu gadījumā - apturēt asiņošanu un pareizi saglabāt amputēto ķermeņa daļu, vajadzēja zināt kā palīdzēt cietušajam, ja svešķermenis nokļuvis elpceļos pielietojot Heimlika paņēmienu, dažādu slimību gadījumos piem. epilepsijas.

     Pirms ieiešanas etapos komandām  bija jāpārliecinās par savu drošību,  par drošu vidi, jānovērtē vai PP sniegšana neapdraud pašu palīdzības sniedzēju, jālieto aizsardzības līdzekļi: vienreizlietojamie cimdi, elpināšanas maskas u.c. glābēja drošībai ir  jānovērš  briesmu avots – elektrības atslēgšana, avārijas zīmes uzstādīšana u.c.

      22. maijā komanda “Hallo!”: komandas kapteinis Toms Meiers (nosaukums mainīts no “Kanēļa bulciņām”) un komanda “Palīgā sauciens” piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta Zemgales komitejas skolu jauniešu rīkotajās PP sniegšanas sacensībās SAC “Derpele”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā.

     Skolēni savas prasmes pārbaudīja 9 etapos, kuros vērtēja  teorētiskas un praktiskās zināšanas. Vienā etapā bija seši cietušie un  seši sacensību tiesneši, katram nācās sniegt pirmo palīdzību un mācēt izsaukt Neatliekamo medicīnisko palīdzību, aprūpēt un mierināt (piem. ķīmiska viela acī, dzīvībai bīstama asiņošana kājas traumai, cukura diabēts, slēgts  lūzums, dzīvnieka kodums).      

      Pamatskolu grupā mūsu komanda “Hallo!” izcīnīja 1. vietu, “Palīgā sauciens” 2. vietu un iespēju piedalīties skolēnu republikāniskajās PP sniegšanas sacensībās. 

     Sacensības ir tā mazā praktiskā iespēja pārbaudīt savu varēšanu. Ja kaut kas nesanāk, jāatceras, ka strādā komandā, cits citu var papildināt, vienoties, kā rīkoties. Sacensībās cietušie ir nogrimmēti aktieri - statisti, apmācīti tēlot reālas dzīves situācijas un slimības, kļūdu gadījumā nebūs traģisku seku.

      Ikdienā ir daudz situāciju, kad cilvēka izdzīvošanai ļoti svarīga ir PP bez medikamentiem gaidot Neatliekamo medicīnisko palīdzību. Cietušajam ir būtiski apzināties, ka viņš ir aizsargāts, nav pamests viens. Šo uzdevumu sacensībās piedalījušies jaunieši veiks godam.

      Saku, paldies,  skolēniem, kuri piedalījās PP sniegšanas sacensībās, sacensību atbalstītājiem,  līdzjutējiem.  Paldies, 12.V skolēniem Elīnai Janai Aukmanei un  Emīlam Grantam, absolventei Nanijai Kancānei par atbalstu teorētisko un praktisko iemaņu apgūšanā komandu sagatavošanā.

 

Skolas māsa Inta Dēliņa

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu