DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Pavasaris aiz jaunā DzMC plašajiem logiem. I.Didžes foto

Rezultāti gandarī gan olimpiāžu dalībniekus, gan viņu skolotājus

Atjaunots:

Ir aizvadīti šī mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu reģionālie posmi un arī kārtas valsts mērogā. Gandarī, ka reģiona posmos visās 19 olimpiādēs, kurās savas zināšanas un prasmes apliecināja arī Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni, ir gūtas vadošās vietas un saņemtas daudzas atzinības. Vairāki ģimnāzisti ir tikuši izvirzīti un uzaicināti piedalīties arī valsts mēroga olimpiādēs, un arī tajās varam lepoties ar panākumiem.

Netrūkst ģimnāzistu, kuri piedalījušies un  atzīstamus panākumus guvuši vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs. Piemēram, 12.A1 klases skolēns Fabians Kapustjonoks ir ieguvis 1. vietu vācu valodas olimpiādē, atzinību angļu valodā un piedalījies vēstures olimpiādē.

11.A1 klases skolniece Beāte Cehanoviča starpnovadu olimpiādēs uzvarējusi ķīmijā, matemātikā un bioloģijā, kur valsts olimpiādē iegūta 3. vieta; 2.vieta reģionā iegūta angļu valodā. Beātes zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD) novērtēts ar 2. vietu Valsts ZPD konferencē.

Marija Ņikitina (11.A1 klase) ierindojusies 2. vietā novadu bioloģijas olimpiādē, saņēmusi atzinību vācu valodā un piedalījusies ķīmijas olimpiādē, ir arī zinātniski pētniecisko darbu Zemgales reģiona konferences dalībniece.

9.A klases skolniece Agnete Saule ieguvusi 1. vietas fizikas, matemātikas un ķīmijas olimpiādēs, ķīmijā uzaicināta arī uz valsts olimpiādi, saņēmusi atzinību bioloģijas olimpiādē un piedalījusies mājturības olimpiādē.

Anastasija Varmahovska (10.A2) var lepoties ar 1. vietām matemātikā un ķīmijā, 2. vietu krievu valodā (B grupā), atzinību bioloģijā.

12.A1 klases skolniece Lība Karlīna Varapoga ieguvusi 1. vietu vēstures olimpiādē, 3. vietu – matemātikā, atzinību angļu valodā un piedalījusies bioloģijas olimpiādē.

 7.A klases skolniece Līva Eglīte ir uzvarējusi matemātikas olimpiādē, mājturības un tehnoloģiju olimpiādē un 1. vietu ieguvusi arī mūzikas olimpiādē.

Nosauktie ir skolēni, kuriem ir visvairāk augstāko sasniegumu, bet visi olimpiāžu dalībnieki, kuru vārdi izlasāmi DVĢ skolēnu sasniegumos šī mācību gada olimpiādēs*, ir pelnījuši atzinību par uzņēmību, vēlmi pārbaudīt savas zināšanas un gūt jaunu pieredzi olimpiādēs. Paldies visiem skolotājiem par atbalstu mūsu jauniešu centienos!

Sagatavoja Sarmīte Rone

*Pielikumā - apkopojums par DVĢ skolēnu panākumiem mācību priekšmetu Dobeles, Tērvetes un Auces starpnovadu olimpiādēs 2019./2020. mācību gadā

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Olimpiādes