DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Pavasara koncerts "Mēs tikāmies martā" Jelgavā

31. martā Jelgavas 4. vidusskolā notika tradicionālais koncerts "Mēs tikāmies martā", kur skolas kolektīvi un viesu kolektīvi piedalījās pavasara koncertā.

Viesu kolektīva statusā iejutās arī Dobeles Valsts ģimnāzijas jauniešu vokālais ansamblis "KPTT" Raimonda Bulmera vadībā. Jelgavas 4. vidusskola ir mūzikas novirziena skola un lielākā priekšnesumu daļa bija no skolas pašdarbības kolektīviem, starp kuriem jāizceļ speciāli Latvijas Vispārējiem dziesmu svētkiem izveidotais jauniešu vīru koris "Kārkli pelēkie zied", un daudzu konkursu uzvarētājas 8.-12. kl. meiteņu koris "Spīgo".

Ar lielām ovācijām tika uzņemts arī mūsu puišu ansamblis "KPTT", kurš izpildīja 3 dziesmas - U. Marhileviča dziesmu "Likteņlīnijas", R. Bulmera Latviešu tautas dziesmu apdari "Div' dzelteni kumeliņi" un Itāļu tautas dziesmu "Pieci jautri draugi". Koncerta noslēgumā uzstājās šīs skolas absolvents, dziesminieks Jānis Kazāks un koncerts noslēdzās ar visu dalībnieku kopā dziedātu R. Paula dziesmu "Mēs tikāmies martā".

Informāciju sagatavoja Raimonds Bulmers

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Sasniegumi