DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Sasniegumi Olimpiādes Bioloģijas olimpiāde
4. februārī noslēdzās Bioloģijas Valsts 43. olimpiāde, kurā lieliskas zināšanas parādījuši vairāki Dobeles Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājas Gitas Heisteres skolēni.

Lieliski panākumi bioloģijas valsts olimpiādē

4. februārī noslēdzās Bioloģijas Valsts 43. olimpiāde, kurā lieliskas zināšanas parādījuši vairāki Dobeles Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājas Gitas Heisteres skolēni.

12.A1 klases skolniece Beāte Cehanoviča ieguvusi 3. pakāpes diplomu, tāds pats panākums – 9.B klases skolēnam Raineram Mozulim. Maira Cine no 9.A klases saņēmusi Atzinību. Ar atzīstamiem rezultātiem olimpiādē piedalījusies arī 11.A2 klases skolniece Astra Mazpreciniece.

Gita Heistere, paužot prieku par skolēnu sasniegumiem, vienlaikus atzina, ka olimpiādes dalībniekiem nav bijis viegli, jo divas dienas strādāts tiešsaistē. Pirmajā olimpiādes dienā bija jāatbild uz teorētiskiem jautājumiem, otrajā – attālināti jāveic četri laboratorijas darbi, katrs stundas garumā, dažādās jomās – botānikā, zooloģijā, cilvēka fizioloģijā un ekoloģijā.

Apsveicam un lepojamies ar savējiem!

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Bioloģijas olimpiāde