DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Sasniegumi Olimpiādes Latviešu valodas olimpiāde

Latviešu valodas stunda...mežā!

Kvalitatīvai stundai vienmēr nebūt nav jānotiek skolā un klasē, tā varētu notikt arī, piemēram, kaut kur pie dabas krūts! Un tā, 8.janvārī 10.A1 klases skolēni devās uz literatūras stundu mežā. Viņi piedalās Latvijas Valsts mežu rīkotajā meža olimpiādē, kuras tēma šogad ir – "Literatūra mežā".

Skolēni ar svecītēm, burkāniem un kāpostlapām izrotāja eglīti, bet pēc tam runāja tautasdziesmas, minēja mīklas, atcerējās sakāmvārdus par eglīti. Vēlāk skolēnu grupas saņēma 5 dažādus literārus darbus, kuru centrā ir egle, starp tiem bija J.Jaunsudrabiņa, K.Skalbes, R.Ezeras, Raiņa un A.Ekes darbi. Skolēni centās tos atraktīvi attēlot un izrādījās, ka egles simbolika  literatūrā ir ļoti daudzveidīga – no Ziemassvētku kociņa un kapu eglītes līdz mātes sargātājas simbolam un labestības sēklu sējējai.

Pēc šīs svaigā gaisā un radošā pacēlumā pavadītās stundas skolā katrs rakstīja savu jaunrades darbu par eglīti.

Latviešu valodas skolotāja

Ruta Veidemane

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Latviešu valodas olimpiāde