DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Jaunatnes akadēmija Lietuvā

Kamēr skolu jaunatne no 2.līdz 4.septemnbrim izmantoja nedēļas nogali, lai vēl kārtīgi atpūstos pēc tikko uzsāktajām skolas gaitām jaunajā mācību gadā, daži aktīvisti pārstāvēja Dobeles novadu pirmajā starptautiskajā Jaunatnes akadēmijā Lietuvā, Akmenes rajonā Balsiai nometnē.

Spriežot pēc kuplā dalībnieku pulka, kas sastāvēja no vairāk kā 200 skolu jauniešiem no 20 dažādām Lietuvas skolām, šī akadēmija ir ļoti populāra. Lietuvā tā notiek jau 14 gadus, bet šogad bijām aicināti piedalīties arī mēs – dobelnieki. Pēc svinīgās atklāšanas, piedaloties orķestrim un defilē grupai, skolēni devās uz sevis izvēlētajām darbnīcām, kur jauktās grupās attīstīja savus mākslinieciskos talantus, diskutēja par Eiropas jaunatnei aktuāliem jautājumiem un iespējām. Visas darbnīcas notika tikai lietuviešu valodā, un tā kā mēs bijām vienīgie cittautieši, mums bija īpaši noorganizēta nodarbība angļu valodā par Eurodesk un citām jaunatnes iespēju platformām. Noslēgumā katra grupa prezentēja savu paveikto, arī mēs – tikai angliski. Bija dīvaini visu laiku uzturēties un censties noorientēties pilnīgi svešā valodā, jo visi paziņojumi mikrofonā, darba grupas, izklaides un organizācija notika lietuviski. Mēs jutāmies ļoti īpaši, jo visu runu beigās vienmēr atskanēja teikums "And now for the guests from Dobele…" ("Un tagad Dobeles ciemiņiem" tulk. )

Šīs gandrīz 3 dienas paskrēja nemanot, jo visu laiku bija kāds uzdevums: jāpiedalās diskusijās, jāspēlē volejbols, jāfano par foršāko uztāšanos talantu vakarā, jāprezentē citiem sava skola un pilsēta, un pats galvenais – jāpiedalās lielajā noslēguma stafetē. Domāju, ka mani komandas biedri man piekritīs, ka šī militārās ievirzes stafete tā pa īstam "izrāva" skolēnos azartu un atmodināja katra slēpto "zvēru". Patiešām prieks par šādiem skolēniem, kuri spēja parādīt, ka, neskatoties un to, ka mācās dažādās skolās un ir dažāda vecuma, prot darboties kā lieliska komanda! Paldies dalībniekiem no Dobeles Valsts ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes:  Mārai Ģirnei, Anastasijai Bargatinai, Aleksandrai Bušujevai, Inetai Buividei un nu jau absolventam Aivim Majoram. Paldies Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas topošajiem policistiem Līzei Feldmanei un Artim Milleram. Liela daļa šo skolēnu ir aktīvi ne tikai savā skolā, bet arī naski darbojas DJIVC, kura darbinieki pirmie uzaicināja mūs piedalīties šajā nometnē - akadēmijā.

Tā kā mums kopā izdevās pierādīt, ka Dobelei šajā pasākumā ir jābūt, esam saņēmuši mutisku ielūgumu doties uz nākamo nometni 2017.gadā Kelmės pilsētā.

Tuvāks un krāsaināks ieskats nometnes fotostāstā: http://www.slideshare.net/kristinepakule1/jaunatnes-akadmija-lietuv

vai facebook vietnē.

Ar jauniešiem nedēļas nogali kopā pavadīja

DVĢ SP koordinatore

Kristīne Pakule

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Konkursi