DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Izvērtēšanai Zemgales reģionā izvēlēts 21 zinātniski pētnieciskais darbs

23. februāris Dobeles Valsts ģimnāzijā bija īpaši spraiga darba diena, jo notika skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) prezentācijas četrās jomās: valodu sekcijā, dabaszinību sekcijā, māksliniecisko un praktisko priekšmetu sekcijā un sekcijā "Cilvēks un sabiedrība".

ZPD gatavošana un prezentācija ir ģimnāzijas mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kam vairums audzēkņu pievēršas ar vislielāko nopietnību. Tikpat nopietni notiek arī darbu izvērtēšana, lai labākos piedāvātu Zemgales reģiona ZPD konferencei, kurā piedalīsies uzaicinātie darbu autori. Savukārt prezentētāji vērtējumu sekcijās saņem arī no skolasbiedriem, kuri nosaka savu simpātiju.

Šajā reizē izvērtēšanai Zemgalē aizsūtīts rekordliels darbu skaits – 21. To autori ir:

11.A1 klases audzēkņi Julianna Bunte, Skārleta Dombrovska, Ieva Annija Eihmane, Dāvis Gudzovskis, Maksims Mihailovs, Evita Pālīte;

11.A2 klases skolēni Kristers Klāvs Ansons, Amanda Bizauska, Beāte Bučņeviča, Elvisa Čuhnova, Evelīna Apse, Kristija Krista Frīdmane, Megija Lelde Gintere, Patrīcija Keita Krumberga, Marta Mazprecniece, Elīza Strautmane, Toms Endziņš, Roberts Udalovs;

11.K klases skolniece Viktorija Saldanā, 11.BK klases audzēkne Alise Štāle, 12.BK klases skolniece Ieva Estere Dombrovska.

Vislielākās simpātijas skolasbiedru vērtējumā ar savu ZPD prezentāciju izpelnījās Amanda Bizauska un Elvisa Čuhnova māksliniecisko un praktisko priekšmetu sekcijā, Skārleta Dombrovska un Dāvis Gudzovskis dabaszinību sekcijā, Evelīna Apse un Kristija Krista Frīdmane valodu sekcijā un Jānis Tomass Preiss un Evita Pālīte sekcijā "Cilvēks un sabiedrība".

Uzaicinātie ZPD autori uz Zemgales reģiona konferenci dosies 23. martā.

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Māksliniecisko un praktisko priekšmetu sekcijā Viktorija Saldanā prezentēja darbu "Svešvalodu nozīme Dobeles darba tirgū".

Elvisas Čuhnovas pētījuma temats ir "Sociopātijas pazīmju izplatība un to saistība ar sasniegumiem skolā DVĢ vidusskolēnu vidū".

Sekcijā "Cilvēks un sabiedrība" 11.K klases audzēknis Sergejs Konopļa iepazīstināja ar savu pētījumu par uzņēmējdarbības vidi Dobelē.

Gan vērtētājiem, gan klausītājiem bija arī jautājumi.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Sasniegumi