DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Sasniegumi Ģimnāzijas lepnums
Ģimnāzijas ēkas otrā stāva gaitenī ir iekārtota un katru gadu Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā tiek papildināta Goda siena, stendā ĢIMNĀZIJAS LEPNUMS izvietojot plāksnītes ar to personu vārdiem, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu ģimnāzijas izaugsmē, ar saviem darbiem un sasniegumiem popularizējušas mācību iestādes vārdu.

Ģimnāzijas lepnums

Atjaunots:

Ģimnāzijas ēkas otrā stāva gaitenī ir iekārtota un katru gadu Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā tiek papildināta Goda siena, stendā ĢIMNĀZIJAS LEPNUMS izvietojot plāksnītes ar to personu vārdiem, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu ģimnāzijas izaugsmē, ar saviem darbiem un sasniegumiem popularizējušas mācību iestādes vārdu. Tie ir:

SKOLOTĀJI

Ieva Vaivode /2017

Andris Jakovļevs /2017

Aija Jakovļeva /2011

Guntis Safranovičs

Gunta Siltumēna

Gita Heistere

Gunārs Melbārdis

Raimonds Bulmers

Pēteris Puķītis /2012

Skaidrīte Zaķe /2013

Aiva Rituma /2011

Tatjana Savicka /2015

Sarmīte Dude /2012

Ligita Urbele /2013

Dina Grīnfelde /2013

Vēsma Rone /2013

Ruta Veidemane /2013

Vija Elarte /2018

Jeļena Raņķe /2014

Ludmila Liepiņa /2017

Daina Glušaka / 2019

ABSOLVENTI

Kaspars Veldre /2003

Gatis Narvaišs /2006

 Jēkabs Narvaišs /2011

 Kārlis Seņko /2011

Madara Bartulsone /2013

Vineta Pilāte /2013

Anastasija Anna Černova /2014

Katrīna Kārkliņa /2014

Kristīna Grausa /2015

Elvisa Katrīna Lambrekse /2016

Karīna Hveckoviča /2017

Krista Kristiāna Kristapsone /2018

Kārlis Janaitis /2018

Guna Una Jāzepa / 2019

MECENĀTI

Irina Pilvere /2017

Dalija Segliņa /2016

Mudīte Vaitkevica /2008

Kristaps Didže /2015

Kristīne Pakule /2014

Augusts Mešķis /2019

ŽURNĀLISTES

Sarmīte Rone /2012

Baiba Pole /2014

 

Jaunumi sadaļā Ģimnāzijas lepnums