Uzņemšanas kārtība Dobeles Valsts ģimnāzijas vidējās izglītības programmās

Uzņemšanas kārtība Dobeles Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmā 2019.g. (MS Word dokuments)

Iestājai 10.klasēs dokumentu pieņemšana

17.jūnijā no plkst.8.30 – 16.00

18.jūnijā no plkst.8.30 – 14.00