Uzņemšana DVĢ

Skolēnu uzņemšana Dobeles Valsts ģimnāzijā 2019./2020.mācību gadam.


Uzņemšanas kārtība Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības programmā 2019.g. (MS Word dokuments)

Iestājpārbaudījumu rezultāti:

Iestājpārbaudījumu rezultāti uzņemšanai DVĢ 7.klasē 2019./2020.mācību gadam

Uzņemšanas kārtība Dobeles Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmā 2019.g. (MS Word dokuments)

Iestājai 10.klasēs dokumentu pieņemšana
17.jūnijā no plkst. 9.00 – 16.00
18.jūnijā no plkst. 9.00 – 14.00