Projekti

Parakstīts līgums par dabaszinātņu mācību centra būvniecību

Jūn 20, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Notikumi, Projekti, Vecākiem  //  Comments Off

Dobeles novada pašvaldības īstenotā projekta „Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 15. jūnijā tika  parakstīts būvdarbu līgums par dabaszinātņu mācību centra būvniecību. Centrā ķīmiju, bioloģiju, fiziku un matemātiku apgūs Dobeles Valsts ģimnāzijas un 1. vidusskolas skolēni.

Līgumu, klātesot arī Dobeles Valsts ģimnāzijas direktorei Inesei Didžei un 1. vidusskolas direktora pienākumu izpildītājam Egilam Reinšmitam, parakstīja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA „Būvfirma Vītols” valdes loceklis Juris Vītols. Mācību centru paredzēts uzbūvēt 15 mēnešu laikā –  līdz 2019. gada septembrim. Objekts taps ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Andrejs Spridzāns norādīja, ka centra būvniecība ir nepieciešama, lai uzlabotu dabaszinību mācību vidi ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem, vienlaikus radot jaunas iespējas arī 1. vidusskolai izglītības procesa attīstīšanā. Līdz ar centra izbūvi tiks arī labiekārtota un jaunu, pievilcīgāku veidolu iegūs abu izglītības iestāžu apkārtējā vide. Domes priekšsēdētājs aicināja visus sadarboties konstruktīvi un ar sapratni, lai gan būvdarbi ritētu, kā plānots, gan tiktu ievēroti  visi drošības noteikumi un nebūtu traucēts mācību process, jo būvniecība noritēs vienlaicīgi ar skolu ikdienas darbu mācību gada laikā.

Juris Vītols pateicās par uzticību, kāda ir izrādīta viņa firmai, un atzinās, ka centra būvniecība viņam personīgi ir saviļņojošs notikums, jo šajā skolā Juris Vītols ir mācījies no 1. līdz 11. klasei un ir tās absolvents. Būvfirmas vadītājs atzina, ka būve ir sarežģīts objekts, taču firmai pieredze ir, jo šis centrs būs jau ceturtais, ko būvēs „Vītols”. Tādi ir jau uzcelti Bauskā, Jelgavā, Liepājā.

Pēc dokumentu parakstīšanas Juris Vītols sarunā ar ģimnāzijas direktori Inesi Didži informēja, ka būvfirma darbus sāks drīz pēc Līgo svētkiem.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Līgumu paraksta Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA „Būvfirma Vītols” valdes loceklis Juris Vītols.

Pēc līguma parakstīšanas ar ģimnāzijas direktori Inesi Didži tika pārrunāts būvdarbu sākums.

ES programmas Erasmus+ KA1 projekts

Jan 18, 2016   ///   Erasmus+ KA1 2016., Notikumi, Projekti, Sasniegumi  //  Comments Off

Uzsākam ES programma Erasmus+ KA1 projekta īstenošanu

Erasmus+ projekts individuālā mācību mobilitāte skolu izglītības personālam (Learning Mobility of Individuals School education staff mobility) “Mēs mainīgajā pasaulē” tika izstrādāts un iesniegts vērtēšanai 2015.gada pavasarī un gada nogalē saņēmām ziņu, ka piešķirts finansējums divu mobilitāšu īstenošanai.

Kvalitāte un internacionālisms ir vārdi, kas arvien biežāk tiek minēti izglītības sakarā, tāpēc mēs, Dobeles Valsts ģimnāzijas vadība un skolotāji, izprotot paradigmu maiņu izglītībā, esam sev izvirzījuši uzdevumus izglītoties un sadarboties ne tikai Latvijas robežās, bet arī plašākā diapazonā. Mēs apzināmies, ka ir jāstrādā pie jaunas, pasaulei atvērtākas ģimnāzijas attīstības vīzijas un attīstības plānā ir jāiekļauj aktivitātes, kuras būtu vērstas uz starptautisko sadarbību. Esam plānojuši iesaistīties projektos, kuri saistīti ar tehnoloģiju plašāku ieviešanu un izmantošanu mācību procesā, tomēr konstatējam, ka pedagoģiskā personāla svešvalodas, jo īpaši angļu valodas kā biežāk lietotās svešvalodas, prasmes nav pietiekamas. Esam paredzējuši virkni projektu vairāku gadu garumā Erasmus+ programmas ietvaros. Iespēju attīstīt personālam nepieciešamās angļu valodas prasmes iespējams izmantojot Erasmus+ K1 aktivitāti, kuras galvenais uzdevums ir skolotāju tālākizglītība angļu valodas kursos, kas vēlāk nodrošinās šo skolotāju aktīvāku iekļaušanos K2 projektu darbā, svešvalodu zināšanu uzlabošana ļaus veiksmīgāk izmantot dažādo apmācību kursus konkrētos priekšmetos, kā arī sekmēs dalību e-Twinning aktivitātēs un citos projektos.

Šī projekta galvenais mērķis ir dot iespēju Dobeles Valsts ģimnāzijas diviem pedagogiem padziļināti apgūtu svešvalodu Anglijā, iepazīties ar kultūru, tradīcijām, vēsturi, kā arī dibināt kontaktus, gūtu jaunu pieredzi. Galvenā plānotā aktivitāte, kuru vēlamies realizēt projekta ietvaros, ir mūsu ģimnāzijas pedagogu tālākizglītība. Esam izvēlējušiesInternational Project Centre Exeter (UK) piedāvāto apmācību kursu ” Better English for teachers” (Labāka angļu valoda skolotājiem). Uzskatām, ka šāda iespēja būtu ieguvums ne tikai šiem konkrētajiem pedagogiem, bet arī pārējiem kolēģiem un skolēniem, tātad sabiedrībai kopumā. Tāpat ceram, ka atgriezušies, tie motivēs pārējos pedagogus izglītoties un pilnveidoties, izmantot šādu projektu sniegtās iespējas.

Šos svešvalodu kursus uzskatām arī par ģimnāzijas personālu motivējošu pasākumu, iespēju satikt pedagogus no citām valstīm, veidot sakarus un likt pamatu turpmākajai starptautiskajai sadarbībai.

Svešvalodas nozīmi redzam arī mācību procesa organizācijā. Piemēram, stundas aktualizācijas procesā nenovērtējami ir materiāli no dažādu resursu vietnēm un Youtube, kā arī citi moderno tehnoloģiju rīki, kurus varam izmantot stundas sagatavošanas procesā un kuru izmantošanas instrukcijas pārsvarā ir pieejamas angļu valodā, tāpēc .

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidotas pedagogu angļu valodas prasme, t.sk. IT un skolvadības rīku lietošanai, sadarbības attīstīšanai un multikulturālas pieredzes paplašināšanai.

Projekta koordinatore ir angļu valodas skolotāja Elita Freija.

Projekta īstenošanas laiks ir 31.12.2015. – 30.12.2016.

Kopējās plānotās izmaksas 6682,00 eiro

Līguma Nr.2015-I-LV01-KA101-013249

Informāciju sagatavoja direktore Inese Didže

DAS GROβE BLACKOUT

Dec 15, 2015   ///   Aktualitātes vecākiem, Iespējas skolēniem, Notikumi, Projekti, Sasniegumi, Vecākiem  //  Comments Off

Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās projektā “Das Groβe Blackout”, kurš norisinājās Vācijā, Mercedes Benz centrālē Sindelfingenas pilsētā no 1.-10.novembrim.

Septiņi vācu valodas skolotājas Dinas Grīnfeldes ieteiktie 12.klašu skolēni: Sintija Strakša, Airisa Paula Ansone, Kellija Bluzmane, Atis Legzdiņš, Edmunds Sardiko projekta kopējās mājaslapas veidotāja  Elvisa Katrīna Lambrekse aktīvi piedalījās gan sagatavošanās darbos, kas aizsākās jau augusta beigās, gan projekta teatrālajās aktivitātēs klātienē.

Projekta mērķis bija likt skolēniem aizdomāties par tematu – kā būtu, ja kādu dienu beigtos elektrība, nebūtu vairs ne moderno tehnoloģiju, ne televizora, būtu pārtrūkuši visi komunikāciju sakari un nedarbotos tik ērtā sadzīves tehnika.

Projekta izdevumus pilnībā apmaksāja Erasmus+ fonds, Sindelfingenas pašvaldība un ISPAS (Starpkultūru sadarbības veicināšanas organizācija).

Skolēni 10 ļoti intensīvās un piesātinātās dienās mācījās ne tikai improvizēt, parādīt un tieši otrādi-kontrolēt savas emocijas, bet arī praktiski lietot vācu un angļu valodu, jo bija jādzīvo ģimenēs un jākomunicē ar cilvēkiem, bet arī izgatavot dekorācijas gandrīz no nekā, noorganizēt kulināro kultūras vakaru, kad katra valsts iepazīstināja ar sevi un savu skolu. Dobeles Valsts ģimnāzijas audzēkņus intervēja arī trīs lieli Bādenes Virtembergas laikraksti, kur žurnālisti bija atzinīgi novērtējuši gan jauniešu teicamās angļu valodas zināšanas, gan pieklājīgo izskatu un labās manieres: “…uzreiz redzams, ka šie ir jaunieši no pārtikušām akadēmiķu ģimenēm, kuri gatavojas absolvēt elitāru ģimnāziju” (autores tulkojums no citāta “Stuttgarter  Zeitung, 7.11.2015.)

Viens no lielākajiem, sirsnīgākajiem un paliekošākajiem ieguvumiem projekta aktivitātēs nenoliedzami bija jaunu, draudzīgu attiecību rašanās, jo visu laiku darbojāmies kopā ar skolēniem no Francijas, Polijas, Ungārijas, Anglijas un Vācijā dzīvojošajiem bēgļu jauniešiem, kuriem šis projekts bija ļoti liels izaicinājums, jo viņi pirmo reizi saskārās ar drāmas metodēm.

Īpašu paldies es vēlētos pateikt minēto skolēnu vecākiem, jo man nevienu reizi par viņiem nebija jākaunas, man nevienu reizi nenācās viņos vilties, bet gan kopā ar viņiem piedzīvot un vēlreiz pārliecināties par to, cik mūsu jaunieši ir uzticami, atklāti, radoši, droši un talantīgi, īpaši KPTT puiši bija piedziedājuši visu Vāciju, no ceļojuma sākuma metro stacijā, līdz pat noslēguma izrādei īstā teātrī ar īstiem skatītājiem.

Cienījamie vecāki, es patiesi lepojos ar Jūsu bērniem! Paldies, ka uzticējāt man savas atvases. Mūsu kontakti ar projekta dalībniekiem nebūt nav pārtrūkuši un, ja visi projekta iniciatori Vācijā būs pie labas veselības, piedalīsimies līdzīgās aktivitātēs arī nākamgad.

Ļausim Jums arī drusku ielūkoties mūsu piedzīvojumos:

http://www.slideshare.net/kristinepakule1/blackout-veckiem-2015

Dobeles Valsts ģimnāzijas dir.vietn.,

Vācu un angļu valodas skolotāja

Kristīne Pakule

Comenius „S.T.E.P” projekta grupa dodas uz Ungāriju

Mai 10, 2015   ///   Aktualitātes vecākiem, Comenius S.T.E.P., Notikumi, Projekti, Sasniegumi, Vecākiem  //  Comments Off

Saistībā ar Comenius  „S.T.E.P”  projektu, kas rosina pievērst uzmanību dabā notiekošajiem procesiem, kā arī saglabāt un aizsargāt vidi, kurā dzīvojam,  šā gada 17. aprīlī DVĢ skolotāji  – Elita Freija, Ineta Žeiere, Gita Heistere, Pēteris Ozols- un skolnieces-  Alise Štāle, Kristīne Petrute – devās uz Ungāriju.

17. aprīlī mēs ielidojām Budapeštā un uzreiz devāmies apskatīt Ungārijas galvaspilsētas burvību, taču bija jau diezgan vēls, tāpēc redzējām tikai daļu. Nākamajā rītā cēlāmies diezgan agri un steidzāmies uz „Hof on Hof off” autobusu. Mēs piestājām pie dažādiem apskates objektiem un izpētījām tos. Laika apstākļi bija mums ļoti labvēlīgi.

Svētdienas pusdienlaikā satikām lietuviešus, spāņus un turkus un devāmies ceļā uz Gyulu, kas arī bija mūsu ceļojuma mērķis. Kad mēs atbraucām, mani ar apskāvieniem sagaidīja ģimene, pie kuras es paliku ceļojuma atlikušo laiku, un jau tad es sapratu, ka ungāri ir ļoti viesmīlīgi.

Pirmdienas rītā devāmies uz Gyulas skolu, kur katras valsts delegācija prezentēja savu valsti, pilsētu un skolu. Vēlāk mēs devāmies apskatīt pili, stādījām ziedus, vērojām sagatavotos priekšnesumus.

Otrdien mēs bijām Gyulas domē un akvaparkā. Kopumā visas dienas garumā skolēni varēja iepazīties ar citu tautu pārstāvjiem un aprunāties par valstu kultūru un iespaidiem par Ungāriju.

Trešdiena bija diena, kad  devāmies iepazīt Ungārijas vēsturi uz Opusztaszeru un Szegedu. Vislabāko iespaidu par Ungāriju uz mani atstāja Opusztaszers, jo tā patiešām ir brīnumaina vieta, kur šķiet, ka atgriezies senajos laikos.

Ceturtdien mums bija daudz laika, lai apskatītu Gyulu un iegādātos dažādus suvenīrus. Vēlāk visu valstu grupas devās apskatīt vēl vienu Gyulas pili, kur mēs ietērpāmies karaļu un karalieņu tērpos un gida pavadībā izpētījām pili. Vakarā bija atvadu pasākums, kur mācījāmies ungāru tautas dejas un šaut ar loku. Bija grūti atvadīties, jo nedēļas laikā bijām diezgan satuvinājušies ar visiem. Visemocionālākās bija atvadas no Annas ģimenes, jo visas nedēļas garumā viņi par mani rūpējās, un es tiešām jutos kā mājās.

Visa ceļojuma laikā es sapratu, ka ungāri ir viesmīlīgi un ļoti laipni, gluži tāpat kā lietuvieši, poļi, rumāņi, spāņi, turki un, protams, latvieši. Skaidri zinu,  ja man būs iespēja, noteikti iesaistīšos šāda veida projektos, jo tas palīdz pilnveidot angļu valodas zināšanas, iepazīt cilvēkus un saprasties ar cittautiešiem.

Informāciju sagatavoja Alise Štāle (8A klase)

P.S. Un paldies Alises mammai un SIA „Dobeles sveces”, kuri mums mīļi dāvāja sveces, kuras mēs savukārt dāvājām mūsu draugiem no dažādajām valstīm.

Projekta S.T.E.P. Lietuvas vizīte

Mar 24, 2015   ///   Aktualitātes vecākiem, Comenius S.T.E.P., Notikumi, Projekti, Sasniegumi, Vecākiem  //  Comments Off

18. un 19. martā septiņi skolotāji un 14 jaunieši, kas iesaistījušies projektā, vai gādājuši par naktsmājām pārstāvjiem no citām valstīm, devās vizītē uz Lietuvu. Ekskursiju sākām jau 6.30 no rīta, kad izbraucām no Dobeles.

Pirmais apskates objekts bija Trakai ezerpils un vēsturiskais nacionālais parks. Uzzinājām, pils būvniecība uzsākta 14.gs. un turpinājusies līdz 15.gs. 30. gadiem. Šobrīd pils ir viens no populārākajiem apskates objektiem. Izveidota arī ekspozīcija par pils un arī visas Lietuvas vēsturi. Trakai nobaudījām arī maltīti, kas tika pasniegta neierastā izskatā- māla podiņos, kas pārklāti ar mīklu- čanaks.

Tālāk devāmies uz Dalgedų Sodyba, burvīgi skaistu, klusu, cilvēku iekoptu,bet neizbojātu vietu, kur izmēģinājām maizes cepšanas prasmes un izzinājām tās garo tapšanas ceļu no grauda līdz kukulītim. Pirms darba uzsākšanas klēts priekšā visi atstājām savas sliktās domas un darbus, lai saglabātu klēti, kas mantota jau sestajā paaudzē, neskartu.

Vakaru pavadījām jaukā viesnīcā  netālu no Moleti pilsētas.

Nākamais rīts iesākās ar agrām brokastīm, pēc kurām uzreiz devāmies uz skolu Moleti pilsētā. Šī skola arī ir projekta dalībniece. Mums bija dota iespēja aplūkot, kā mācās 1.-4. klašu skolēni Lietuvā, kāda izskatās skola un kā norisinās mācību process. Šajā skolā saņēmām arī sertifikātus kā apliecinājumu darbam projektā.

Pēc skolas apmeklējuma devāmies uz Lietuvas etnokosmoloģijas muzeju, kur uzzinājām daudz jaunas informācijas par Piena Ceļa galaktiku, Saules sistēmu un mūsu pašu planētu Zemi. Guvām iespēju paturēt rokā īstu meteorītu gabalus un nofotografēties ar citplanētieti. Uzskāpām arī 186 pakāpienus augstajā skatu tornī, no kura pavērās plašs skats uz Lietuvas ārēm.

Nākamais apskates objekts bija Lietuvas galvaspilsēta Viļņa. Lai gan pilsētā pavadījām salīdzinoši īsu laiku, paspējām apskatīt Viļņas vecpilsētu, Universitātes ēkas un skaisto Viļņas panorāmu.

Bagātīgiem iespaidiem un patīkamām emocijām uzsākām mājupceļu, un Latviju sasniedzām tikai tumsā. Tomēr tās bija interesanti pavadītas dienas.

Fotoreportāža DVĢ Flickr fotovietnē:
liet29

Informāciju sagatavoja Elvisa Lambrekse, DVĢ 11.a1 klases skolniece.

Comenius partnerskolu delegāciju viesošanās Dobeles Valsts ģimnāzijā

Nov 8, 2014   ///   Comenius S.T.E.P., Iespējas skolēniem, Notikumi, Projekti  //  Comments Off

Mūžizglītības programma Comenius ir daudzpusēju skolu partnerību veicinošs projekts, kurā aktīvi piedalās Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāji, skolēni un viņu ģimenes. 11.-17.okt. projekta partnerskolu delegācijas viesojās Dobelē.

Projekta galvenais mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dabā notiekošajiem procesiem, kā arī saglabāt un aizsargāt vidi, kurā dzīvojam. Viens no Comenius programmas projektiem ir “Save the Earth please!” jeb “Lūdzu, glābiet Zemi!”. Tā ietvaros projekta dalībvalstu delegācijas devās starptautiskās vizītēs. Viena no šīm vizītēm no 11. līdz 17. oktobrim norisinājās Latvijā. Projekta iniciatore un koordinatore Dobeles Valsts ģimnāzijā ir angļu valodas skolotāja Elita Freija. Projektā aktīvi piedalījās arī dabaszinību skolotāja Ineta Žeiere, ģeogrāfijas skolotājs Pēteris Ozols un Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže. Projektā kopumā piedalījās 7 valstis: Spānija, Polija, Rumānija, Turcija, Ungārija, Latvija un Lietuva. Par nožēlu Lietuvas skolēni neieradās ciemos pie mums. Ceļojumā uz Latviju ieradās 27 viesi – 14 skolotāji un 13 skolēni.

Es, Laura Andersone, esmu 12.a1 klases skolniece, arī es pieteicos uzņemt savā ģimenē kādu ārvalstu skolēnu. Aprunājoties ar vecākiem, kuri deva piekrišanu, mēs kļuvām par viesģimeni skolniecei no Spānijas. Dženiferai ir 15 gadi, viņa dzīvo nelielā Spānijas pilsētiņā Verā, un par iespēju braukt ciemos uz Latviju meitene bija sajūsmā. Latvijā viņa ielidoja 11.oktobra vakarā, taču sagaidījām viņu tikai ap pusnakti. Lai gan Dženija bija ļoti nogurusi, viņa bija gatava celties jau agri no rīta, jo gribēja ātrāk izbaudīt visas projekta sniegtās iespējas.

Katru dienu tika rīkotas dažādas Latviju izzinošas ekskursijas, kurās piedalījās ārvalstu delegācijas, kā arī viesģimenes un citi projektā iesaistītie skolēni un skolotāji. Pirmdien Dobeles Valsts ģimnāzijā notika delegāciju pieņemšana, kā arī skolēni varēja vērot mācību procesu manā skolā. Dženija kopā ar mani piedalījās psiholoģijas stundā, kas viņu ļoti ieinteresēja. Spānijā mācību process notiek līdzīgi kā pie mums Latvijā, arī viņu vērtēšanas sistēma ir no 1 līdz 10 ballēm, un vasara ilgst 3 mēnešus. Pēc kopīgas skolas apskates un projekta prezentāciju noskatīšanās delegācijas devās uz Dobeles novadpētniecības muzeju un vēlāk uz netālo Tērvetes dabas parku.

Otrdien ārvalstu viesi devās ekskursijā uz Rundāles pili, kā arī apskatīt E.Tones eksotiskos dzīvniekus un orhideju kolekciju. Lai gan laikapstākļi viesus nelutināja, tomēr brauciens izdevās, un visi bija pacilāti un saviļņoti par redzēto skaistumu.

Trešdienas rītā notika delegāciju pieņemšana novada domē, un rīts turpinājās ar brīnišķīgu koncertu skolā, kurā viesi varēja iepazīt mūsu valsts kultūru gan dziesmās, gan dejās. Pēc koncerta visu valstu delegācijas skolas priekšā iestādīja skujkokus, kas simbolizē viņu valstis. Ekskursijā, kurā piedalījos arī es, mūs aizveda uz Pūres šokolādes darbnīcu, kas īpaši patika projekta mazākajiem dalībniekiem. Apskatījām arī Jaunmoku pili.

Ceturtdien devāmies tūrē pa Vecrīgu un Rīgu gida pavadībā, kā arī aplūkojām Nacionālo bibliotēku un paēdām garšīgas vakariņas atpūtas centrā “Lido”. Vakarā kafejnīcā „RASA” notika atvadīšanās. Piedalījās visas skolēnu viesģimenes kopā ar ārvalstu skolēniem. Tika runāts par iegūto pieredzi, nobaudītas īpašas vakariņas un spēlētas atraktīvas spēles. Projekta noslēguma vakariņas skolotājiem bija iespējams nobaudīt kafejnīcā “Ra-cafe”.

Spāņi ir ļoti labestīgi, komunikabli un mīļi. Dženija vienmēr smaidīja un samīļoja mani un manu ģimeni pie katras izdevības. Brīvo laiku vakaros es ar ģimeni un Dženiju piepildījām ar sarunām par mūsu valstu dažādo kultūru, dziesmu dziedāšanu un ļoti dažādu latviešu nacionālo ēdienu, kā arī citu iecienītu kārumu nogaršošanu. Mūsu mīļākās nodarbes bija dažādu spēļu spēlēšana un smieklīgu foto uzņemšana. Sestdien, kad Dženija veiksmīgi bija atpūtusies un par ceļojumu un jauniegūto pieredzi bija pastāstījusi vecākiem, viņa man uzrakstīja, ka ceļojums uz Latviju bijis viens no meitenes labākajiem piedzīvojumiem dzīvē. Meitene pateicās par manu un manas ģimenes viesmīlību, dāvaniņām un vienmēr siltajām un ļoti garšīgajām brokastīm un vakariņām. Viņai šeit paticis it viss, un viņa ļoti cer, ka kādreiz atkal varēs atgriezties Latvijā.

Viens no lielākajiem projekta ieguvumiem man bija angļu valodas zināšanu uzlabošana praktiski, kā arī dažādu spāņu vārdu un smieklīgu izteicienu iemācīšanās. Es ieguvu nenovērtējami lielu pieredzi, iepazīstot citas valsts kultūru un cilvēkus. Esmu laimīga par jauniegūto draudzību ar spānieti Dženiju, jo tā man ir ļoti īpaša. Šis piedzīvojums man paliks atmiņā vēl ilgi.

Informāciju sagatavojusi 12.A1 klases skolniece Laura Andersone

Dobeles Valsts ģimnāzijai – “Samsung Skola nākotnei” balva!

Mai 26, 2014   ///   Foto, Konkursi, Notikumi, Projekti, Skolotāju sasniegumi  //  Comments Off

DVĢ sociālajos tīklos jau ziņojām, ka Skolotāju bezmaksas digitālajā apmācību programmā “Samsung Skola nākotnei” uzvarēja un 10 000 eiro saņēma Rīgas 6. vidusskolas skolotāji, bet papildu balvas par izciliem panākumiem digitālajā izglītībā, motivāciju un iniciatīvām programmas laikā Samsung pasniedza Zemgales vidusskolas un Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājiem.

Dobeles Valsts ģimnāzija bija viena no  30 dalībskolām 213 izglītības iestāžu vidū, kas bija ieguvusi iespēju piedalīties izglītojošā projektā „Samsung Skola nākotnei”, kurš tika izveidots ar mērķi veicināt radošas un mūsdienīgas mācības Latvijas skolās.

Samsung un Iespējamās misijas veidotā piecu semināru cikla apmācību laikā pedagogu komandas apguva zināšanas un prasmes veidot un izmantot sociālos medijus, blogus, infografikas, foto, video un animācijas. Skolotāji piecu mēnešu laikā izstrādāja un savā skolā aizsāka digitālās pārmaiņas mācībās.

“Rīgas 6. vidusskolas skolotāji par iegūto balvu ierīkos datorklasi sākumskolā, kā arī jauniegūtās prasmes un tehnoloģijas palīdzēs attīstīt skolas TED-Ed klubu, kurā bērniem jau no pirmās klases māca formulēt savu viedokli un uzstāties ar prezentācijām. Savukārt Zemgales vidusskolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, un tehnoloģijas viņiem palīdzēs stundās un ārpus tām mācīties atbilstoši savām spējām, sev piemērotā veidā un ātrumā. Dobeles Valsts ģimnāzijā tiks izveidota mobilā planšetdatoru klase, kas atradīsies skolas bibliotēkā un ikviens, gan skolotājs, gan skolēns, to varēs lietot mācībām tāpat kā mācību grāmatas.

Lielākā daļa programmas dalībnieku novērojuši, ka mūsdienu tehnoloģijas palīdz uzlabot skolēnu un skolotāju savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Liela loma te ir sociālajiem tīkliem, kur skolotāji var diskutēt ar skolēniem, skolēni var saņemt konsultācijas vai pildīt nestandarta mācību uzdevumus. Ar jaunajām prasmēm izdevies uzlabot komunikāciju arī ar vecākiem. Tiešsaistē, piemēram, skolas vai klases blogā, vecāki daudz labāk var sekot bērna gaitām un iesaistīties viņam svarīgos skolas notikumos.” (Samsung Latvija draugiem.lv lapa http://www.draugiem.lv/samsung/#/samsung/news/?p=11937826)

Vairāk par “Samsung Skola nākotnei” projektu uzzini šeit - http://bit.ly/Skola-Nakotnei .

Savukārt foto galeriju no “Samsung Skola nākotnei” fināla meklē šeit http://bit.ly/SSN_finals .

DVĢ Samsung Skola Nākotnei projekta komanda finālā!

Mai 13, 2014   ///   Foto, Konkursi, Notikumi, Projekti, Skolotāju sasniegumi  //  Comments Off

Dobeles

Valsts ģimnāzijas komanda ir izcīnījusi iespēju prezentēt savu digitālo pārmaiņu projekta ideju Samsung Skola Nākotnei projekta finālā, kas norisināsies š.g. 22.maijā.

Finālā savas prasmes un vīziju rādīs 10 skolas, un DVĢ komanda ar nepacietību gaida, kad varēs parādīt sevi un vērot citu komandu uzstāšanos.

Turam īkšķus!


DVĢ skolēni un skolotāji Rumānijā Comenius projekta ietvaros

Mar 14, 2014   ///   Comenius S.T.E.P., Iespējas skolēniem, Notikumi, Projekti, Vecākiem  //  Comments Off

Šī gada 15.februārī DVĢ skolotāju un skolēnu grupa devās uz Rumāniju, lai kopā ar S.T.E.P. projekta patneriem piedalītos projekta aktivitātē.

Par saviem iespaidiem dalās Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni:

Iespaidi par Rumāniju, Katrīna Tautkus

Visspilgtāk atmiņā palicis tas, cik viesmīlīgi un draudzīgi mūsu delegāciju uzņēma rumāņi: ar laba vēlējumiem, prieku un apskāvieniem. Rumānijā biju pirmo reizi. Tā likās kontrastiem pilna zeme- izteikta nabadzība mijās ar iespaidīgu bagātību, dažādu rasu iedzīvotāji, kas uz jautājumu- ‘vai esat rumānis?’ viennozīmīgi pamāja ar galvu.

Man bija lieliska iespēja baudīt Rumāņu nacionālo virtuvi- „mamaligu” (prosas biezputru ar kāpostu vīstokļiem), kā arī buljonzupu ar prosas klimpām. Tas, kas man kā īstenai latvietei pietrūka, protams, bija rupjmaize.

Vēlos uzsvērt to, ka lielāka sabiedrības daļa tur ir vienkāršie ļaudis, tomēr atvadoties mana viesģimene mani apdāvināja ne tikai ar tradicionālajiem suvenīriem, bet arī ar ievārījuma burciņu un džemperi. Tas bija negaidīti sirsnīgi. Tas liecina par rumāņu viesmīlīgumu.

Šis brauciens bija lieliska iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, svešzemju kultūru, tradīcijas, attīstīt svešvalodu zināšanas. Šis brauciens deva neatsveramu pieredzi un plašāku, košāku redzesloku.

Rumānija, Santa Tolēna

Ceļojums uz Rumāniju patiesībā bija mana pirmā iespēja iepazīt citu kultūru, jo līdz šim nebiju nekur devusies ārpus valsts. Piedalīšanās dažādos projektos ir ļoti jauka iespēja izzināt pasauli.

Atgriežoties pie ceļojuma, man nebija nekādu īpašo priekšstatu par Rumāniju kā valsti, es, protams, zināju, ka cilvēki tur vēl ikdienā brauc zirga pajūgā (pati to redzēju vairākas reizes), kas man likās īpatnēji. Ierodoties Bukarestē es nezināju, ko sagaidīt, un, redzot pirmās nesakoptās ēkas un ielas, sapratu, ka nekas nemaz nav tik jauki, tomēr, kad ieradāmies Kraiovā, pilsētā, kurā mēs apmetāmies uz nedēļu, manas domas mainījās. Rīts uzausa ar satraukumu un pirmo reizi tā pa īstam mēs devāmies Rumānijas ielās. Jāatzīst, ka cilvēki un viņu radītā noskaņa pavisam atšķiras no Latvijas cilvēkiem. Man ne mirkli nelikās, ka kāds uztrauktos, visi bija tik brīvi un nesamāksloti.

Nepilnas nedēļas laikā man bija iespēja ielūkoties šīs valsts kultūrā un aplūkot ievērojamas vietas , redzētais man mūžam paliks atmiņā. Šis ceļojums man iemācīja, ka ne vienmēr aiz nepievilcīgas ārienes slēpjas tik pat neglīta sirds.

Sekot S.T.E.P. aktivitātēm var projekta bloga lapā http://step-eu.blogspot.com.

Projekts ir saņēmis finansējumu ES Mūžizglītības programmas ietvaros.

DVĢ pedagogi viesojas Polijā Comenius projekta ietvaros

Sākam darbu Comenius projektā

Comenius projekta ietvaros no 20.oktobra līdz 24.oktobrim Dobeles Valsts ģimnāzijas pārstāvji viesojās Polijā, nelielajā Vožņiku ciemā pie vietējās skoliņas pedagogiem un skolēniem kopā ar vēl piecu Eiropas valstu delegācijām. Šajā projektā kopā ar mūsu skolu un Polijas skolu piedalās pārstāvji no dažādu līmeņu un lielumu skolām no Rumānijas, Lietuvas, Spānijas un Turcijas. Projektā piedalās arī Ungārijas skola, bet viņi šoreiz nespēja ierasties lielās noslogotības dēļ. Projekta tēma ir saistīta ar ekoloģiju un tās galvenais moto ir ”Izglābiet Zemi, lūdzu!”.

Šajā pirmajā projekta koordinācijas vizītē mūsu skolu pārstāvēja 3 pedagogi: projekta iniciatore un koordinatore Elita Freija; administrāciju pārstāvēja direktore Inese Didže, bet mācību priekšmetus, kas saistīti ar vidi, skolotāja Ineta  Žeiere. Ļoti lielu atbalstu sniedza 10.A1 skolnieces Kristiānas Ozoliņas veidotā videofilma  par mūsu skolu, jo pasākuma pirmajā dienā visu skolu pārstāvji prezentēja dažāda veida materiālus par savu valsti, novadu un skolu.

Viesi iepazinās ar Vožņiku skolu, tās kolektīvu, vēroja mācību procesu un noskatījās bērnu priekšnesumus. Skoliņā jutāmies gaidīti viesi, mūs sagaidīja ar tradicionālo sālsmaizi un uzņēma ar neviltotu sirsnību un viesmīlību. Priecēja nelielais, bet saliedētais un draudzīgais skolas kolektīvs. Projekta koordinatori apsprieda turpmāko darba plānu un sadalīja konkrētus pienākumus valstu pārstāvjiem. Bez sapulcēm un diskusijām piedalījāmies arī saviesīgos pasākumos, ekskursijās pa apkārtnes interesantākajiem tūrisma objektiem – sudraba raktuvēm un Čestahovas klosteri.

Visu minēto valstu delegācijas mums būs jāuzņem nākošā gada oktobra vidū. Ļoti gribētos, lai mums tas izdodas labi, lai viesi ir apmierināti un gūst labus iespaidus par mūsu valsti un tautu.

Sagatavoja Ineta  Žeiere

Foto skatīt šeit.

Projekts ir saņēmis finansējumu ES Mūžizglītības programmas ietvaros.

Lapas:123»

Kalendārs

septembris 2019
P O T C P S Sv
« Aug    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Meklēt