Konkursi

Skārletas “lauciņš” ir medicīna

Apr 5, 2018   ///   Konkursi, Notikumi, Sasniegumi, Sasniegumi mācību darbā  //  Comments Off

26. martā notika Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Bioloģijas skolotāju asociācijas rīkotā erudīcijas konkursa „Homines 2018” fināla kārta, kurā Dobeles Valsts ģimnāziju pārstāvēja seši skolēni.

Bioloģijas skolotāja Gita Heistere pastāstīja, ka ģimnāzijas skolēni piedalījušies konkursā „Homines” vispirms tiešsaistē, lai apliecinātu savas zināšanas bioloģijā, cilvēka anatomijā, fizioloģijā un higiēnas jomā. Kā vēsta konkursa rīkotāju mājaslapā  sniegtā informācija, šajā kārtā iesaistījušies 400 skolēnu visā Latvijā. Veiksmīgākie konkursanti tika uzaicināti uz konkursa otro kārtu, kas notika RSU. Finālā par uzvaru sacentās 87 jaunieši no 41 skolas. Dobeles Valsts ģimnāziju pārstāvēja 12. klašu skolēni Kārlis Janaitis, Anastasija Ciesa un Krista Kristiāna Kristapsone, kā arī Skārleta Dombrovska, Guna Una Jāzepa un Ieva Annija Eihmane no 11. klasēm. Vislabāk veicās Skārletai Dombrovskai, kura ar pārliecinošu pārsvaru ieguva pirmo vietu.

Skārleta Dombrovska ir ieguvusi arī Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 9. konferences rīkotājas – Latvijas Lauksaimniecības universitātes – apliecinājumu par tiesībām ārpus konkursa iestāties kādā no trim LLU fakultātēm, tāpēc saruna ar konkursa uzvarētāju sākās par ZPD prezentāciju un tās rezultātu.

-       Vai arī domā studēt LLU?

-       No trim piedāvātajām fakultātēm vairāk sliecos domāt par Informācijas tehnoloģiju fakultāti. Mani interesē programmēšana. Meža fakultāte mani nesaista, savukārt Tehniskā fakultāte vairāk piemērota puišiem, jo tā saistās ar mašīnbūvi. Bet kopumā mašīnas, iekārtas mani interesē.

-       Tavs ZPD bija par sukādēm no dārzeņiem. Kāpēc šāda izvēle?

-       To piedāvāja skolotāja, darba vadītāja Gita Heistere. Konsultējoties ar ārējo konsultanti, zinātnieci Daliju Segliju, nonācām pie secinājuma, ka varētu veidot sukādes no dārzeņiem. Tas bija aizraujoši: sagatavot produktus, žāvēt, vērot, kas no tā iznāk. Ja godīgi, tik augstu atzinību reģiona konferencē negaidīju. Tas bija pārsteidzoši. Esmu lepna un gandarīta par ieguldīto darbu.  Tagad jāgatavojas valsts konferencei.

-       Nupat notikušajā konkursā „Homines” iegūta pirmā vieta. Kas ir tavas veiksmes pamatā?

-       Pirmām kārtām – aktīva mācīšanās un interesēšanās par šo jomu. Ja ir interese, tad var iemācīties jebko. Es lasu daļēji jau studentiem domātas grāmatas. Dažkārt nākas arī ierobežot savas vēlmes, jo ne vienmēr var doties laukā, ja spīd saule. Mācībām ir jāvelta daudz laika. Un, protams, arī veiksme. Bez tās nav iespējams. Konkursā nācās izmantot visu, kas bija saglabājies atmiņā no iepriekš lasītā. Ir labi, ja var savā interesējošajā jomā brīvi orientēties un zināšanas izmantot.

Protams, olimpiādēm un konkursiem mēs gatavojamies kopā ar skolotāju Gitu Heisteri: reizi vai divas nedēļā sanākam kopā, pārrunājam uzdevumus, radušos jautājumus, skolotāja sagatavo darba lapas, sniedz informāciju, kur meklēt skaidrojumus. Skolotāja mums ļoti palīdz. Bet daudz  ir atkarīgs arī no paša skolēna, cik viņš pats grib apgūt. Tikai ar to, ko iemācāmies stundās, nepietiek.

-       Ar ko saistās tavi nākotnes nodomi?

-       Mani interesē medicīna, tāpēc raugos šajā virzienā. Arī bioloģijā mani visvairāk interesē nozares, kas saistītas ar medicīnu, – anatomija, fizioloģija. Medicīna ir mans ”lauciņš”. Mani saista mehānismi, interesē izjaukt un paskatīties, no kā tas veidots, kā tas darbojas. Arī cilvēka ķermenis ir kā mehānisms.

Šobrīd mērķtiecīgi gatavojos studijām medicīnas jomā, tāpēc piedalos arī citos konkursos. 9. aprīlī notiks atlase gadskārtējam A.Valtnera konkursam “Pazīsti savu organismu” Daugavpils universitātē, kur regulāri iesaistos. Valsts konkurss šogad sakrīt ar ZPD valsts konferenci, tāpēc būs jāizvēlas, kurā piedalīties. Domāju, tā būs ZPD konference, jo tā man būs atkal jauna, vērtīga pieredze.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Dobeles ģimnāzistiem lieliski panākumi Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 9. konferencē

Mar 29, 2018   ///   Konkursi, Notikumi, Sasniegumi  //  Comments Off

23. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē notikušajā Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) 9. konferencē piedalījās 14 no 16 uzaicinātajiem Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem.

Spraigā darba cēliena noslēgumā konferences dalībniekus uzrunāja LLU rektore Irina Pilvere, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna. Viņa arī pateicās ilggadējiem ZPD konferences koordinatoriem novados, tostarp – DVĢ skolotājai, metodiskās apvienības vadītājai Sarmītei Dudei.

Pēc ZPD vērtēšanas komisiju atzinuma 1. vietas ieguvēji katrā no zinātņu sekcijām saņēma diplomus un apliecinājumus par tiesībām tikt uzņemtiem ārpus konkursa kādā no izvēlētajām LLU fakultātēm. Liela daļa no konferences dalībniekiem ieguva tiesības piedalīties ZPD valsts konferencē.

Arī 13 Dobeles ģimnāzistu darbi izvirzīti vērtēšanai ZPD valsts konferencē, kas notiks 21. aprīlī Rīgā. Savus darbus valsts mērogā prezentēt gatavojas:

Psiholoģijas sekcijā:

Patrīcija Keita Krumberga, 11.A2 klase, temats „Dobeles Valsts ģimnāzijas 8. klases skolēnu stresa līmenis, to ietekmējošie faktori mācību procesa ietvaros”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.philol. Gunda Akermane;

Ieva Annija Eihmane, 11.A1 klase, temats „Mobings Dobeles pilsētas skolu 7. klašu skolēnu vidū”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja Iveta Meija;

Elvisa Čuhnova, 11.A2 klase, temats „Sociopātijas pazīmju izplatība un to saistība ar sasniegumiem skolā DVĢ vidusskolēnu vidū”, darba vadītāja – DVĢ direktore Inese Didže, konsultante – psiholoģe, Mg.Psych. Gita Birzniece;

Inženierinātņu sekcijā: Skārleta Dombrovska, 11.A1 klase, temats „Sukāžu gatavošana no dārzeņiem un to patikšanas pakāpes novērtējums”, darba vadītājas – Dobeles Valsts Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Dalija Segliņa, DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere. Skārleta ieguva arī LLU apliecinājumu par tiesībām ārpus konkursa izvēlēties studijas šajā augstskolā.

Veselības zinātņu sekcijā:

Evelīna Apse, 11.A2 klase, temats „Miega traucējumi Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.paed.  Ruta Veidemane;

Elīza Strautmane, 11.A2 klase, temats „D vitamīna pietiekamība Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu ēdināšanā”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja Ineta Žeiere;

Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā:

Evita Pālīte, 11.A1 klase, temats „Latvijas de jure atzīšanas nozīme laikrakstos „Jaunākās Ziņas” un „Zemgales Balss” 1925. – 1935.”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja Aija Štāle;

Kristija Krista Frīdmane, 11.A2 klase, temats „Draudzīgā aicinājuma vēsture un šodiena”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.fil. Vēsma Rone;

Megija Lelde Gintere, 11.A1 klase, temats „Dobeles mūzikas skolas ēka kā viens no kultūrvēsturiskā mantojuma arhitektūras pieminekļiem Dobelē”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.paed. Ruta Veidemane;

Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā: Julianna Bunte, 11.A1 klase, temats „Kultūru daudzveidība un starpkultūru dialogs M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra un Jaunā Rīgas teātra sadarbībā”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja Jeļena Raņķe;

Bioloģijas sekcijā:

Toms Endziņš, 11.A2 klase, temats „Ausaino pūču asio otus rudens migrācijas gaita Papē, Latvijā”, darba vadītāji – LU Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, Dr.biol. Oskars Keišs, DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere;

Marta Mazprecniece, 11.A2 klase, temats „Bioloģisko un ķīmisko mēslošanas līdzekļu ietekme uz dārzeņu ražu”, darba vadītāja – DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere;

Roberts Udalovs, 11A2 klase, temats „Kartupeļu audzēšana Latvijā ziemas apstākļos”, darba vadītāja – DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere.

Jaunieši vēlāk atzina, ka ir gandarīti par šo dienu un savu sniegumu konferencē.  Julianna Bunte par savu prezentāciju sacīja: - Savā darbā es pētīju, kā izpaužas sadarbība starp abiem teātriem, kāpēc latviešu teātrī spēlē krievu aktieri un otrādi, ko tas dod gan teātriem, gan skatītājiem. Mans darbs tika balstīts uz intervijām ar aktieriem. Visspilgtākā no tām, šķiet, bija ar Jakovu Rafalsonu, jo bija viegli ar viņu runāt: cienījamais aktieris bija padomājis par to, lai es justos droši un komfortabli. Bija patīkami uzklausīt viņa plašās un bagātās atbildes uz maniem jautājumiem. Esmu laimīga, ka esmu šo darbu prezentējusi. Man pirms tam šķita, ka ļoti uztraukšos, bet nebija tik traki. Šī bija mana pirmā uzstāšanās Zemgales reģionā. Biju satraukusies, kā spēšu atbildēt uz komisijas jautājumiem. Taču viss izdevās, redzēju, ka žūrija ar manām atbildēm bija apmierināta.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

„Mācīties svešvalodas ir dzīves nepieciešamība”

Mar 6, 2018   ///   Konkursi, Notikumi, Sasniegumi  //  Comments Off

Ar šādu vadmotīvu Dobeles novadā 1. martā notikušās Karjeras dienas ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums ģimnāzijas 7., 8. un 10. klašu un Dobeles novada pamatskolu 7., 8. klašu skolēniem. Karjeras diena tika organizēta Nacionālā attīstības plāna 2020 ietvaros ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu interesi par svešvalodām, pārliecināties par valodu nozīmību karjeras iespējās, rosināt savlaicīgu un apzinātu personīgo lēmumu pieņemšanu par turpmāko izglītību, kā arī sekmēt sadarbību starp Dobeles novada skolām.

Kopā ar ģimnāzijas audzēkņiem pasākumā iesaistījās skolēni no Dobeles 1. vidusskolas, Kristīgās, Gardenes, Penkules, Mežinieku, Bikstu, Annenieku pamatskolas. Tika veidotas jauktās komandas, kuru dalībnieki savas zināšanas valodās pārbaudīja konkursos ģimnāzijas 10. klašu skolēnu vadībā.

Pēc sadalīšanās komandās skolēni varēja pēc izvēles  apmeklēt divas no sešām atraktīvām stacijām, lai tiktos ar dažādu profesiju pārstāvjiem un izjautātu vairāku augstskolu mācībspēkus un studentus.  Par profesijas izvēli un karjeras iespējām ar skolēniem runāja Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžas, Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Banku augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils Augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, starptautiskā konsultāciju centra par studijām ārzemēs KALBA pārstāvji.

Daudz interesantas un jaunas informācijas pasākuma dalībnieki guva, tiekoties ar vairākiem DVĢ absolventiem, tagad – profesionāļiem savās jomās: TV žurnālisti, dokumentālo filmu autori Ilzi Jakovļevu, grāmatu un filmu tulkotāju Daci Andžāni, LIAA tūrisma mārketinga nodaļas vecāko ekspertu Mārtiņu Eņģeli. Viņi savās nodarbībās akcentēja valodu prasmes kā neatņemamu mūsdienu karjeras izaugsmes garantu. Mācībstundu ekonomikā „Dzīvei gatavs” vadīja SWEDBANK  pārstāve, Ventspils augstskolas studenti iepazīstināja ar tulkošanas studijām. Dobeles novadpētniecības muzeja darbinieces stāstīja par muzejnieku profesiju un valodu prasmju nozīmi vēsturisko materiālu izpētē. DVĢ direktores vietniece, angļu valodas skolotāja Kristīne Pakule vadīja darbnīcu „Lingvistika itāļu virtuvē”.

Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki uzklausīja Ilzes Jakovļevas un Daces Andžānes stāstījumu par savu profesionālo izaugsmi. Tika apsveiktas komandas  – veiksminieces valodu konkursos, paldies par darbu saņēma konkursu un pasākuma organizatorisko norišu vadītāji – 10. klašu skolēni un viņu koordinatore Iveta Meija.

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Ar skaistumkopšanas speciālista profesijas noslēpumiem iepazīstina LU P.Stradiņa Medicīnas koledžas pārstāves.

Mārtiņš Eņģelis nodarbību vadīja atbilstoši pasākuma vadmotīvam – angļu valodā.

Skolēni klausījās ar interesi.

Banku Augstskolas prakses vadītājs, mag.oec. Ilmārs Pilinieks apkopojis informāciju par DVĢ absolventiem, kuri studējuši BA. Kopš 2003. gada šo augstskolu absolvējuši tuvu 70 kādreizējo ģimnāzistu.

Notiek konkurss vācu valodā.

Pirms noslēguma tikšanās ar pasākuma dalībniekiem – skolotāja Aija Jakovļeva (no kreisās) sarunā ar žurnālisti Ilzi Jakovļevu un tulkotāju Daci Andžāni.

Valodu pasākuma koordinatore Dina Grīnfelde (no labās) un skolotāja Kristīne Pakule apbalvo uzvarētājus.

Veiksminieki kopā ar DVĢ direktori un valodu skolotājām.

„Balsīs 2018” turpinās skanēt „Rota” un „Vēja Spārni”

Feb 26, 2018   ///   Konkursi, Notikumi  //  Comments Off

22. februārī Dobeles Amatu un vispārizglītojošās vidusskolas zālē notika ikgadējais skolēnu vokālo ansambļu konkurss „Balsis”, kurā piedalījās arī skolotāja Raimonda Bulmera vadītais ģimnāzijas puišu ansamblis „KPTT” un meiteņu ansamblis „Rota” un skolotājas Sandras Bulmeres 8. klašu meiteņu ansamblis „Vēja Spārni”.

Skolotājs Raimonds Bulmers informēja, ka  ”KPTT” ar  43,5 punktiem vērtējumā saņēmis I pakāpes diplomu, “Rota” ar 45 punktiem atzīta par augstākās pakāpes laureāta cienīgu,  ansamblim “Vēja spārni” – 44 punkti un I pakāpes diploms. Uz konkursa otro, Zemgales reģiona, kārtu, kas notiks Jelgavā 2. martā, izvirzīti abi meiteņu ansambļi.

Starpnovadu konkursā šogad abās klašu grupās iesaistījās 15 kolektīvu no Dobeles, Auces un Tērvetes novada. Raimonds Bulmers norādīja, ka šajā reizē konkurss ir sarežģītāks, jo kolektīviem jāizpilda divas dziesmas a’capella un viena ar pavadījumu. Ansambļu snieguma līmeni noteikti garantē dalībnieku ilgdarbība dziedāšanas jomā un intensīvs darbs, pārliecināts skolotājs. Tāpēc ir svarīgi, lai kolektīvs būtu stabils, ar nemainīgiem dziedātājiem, kuri gatavi spraigi strādāt.

Raimonds Bulmers vēl informēja, ka zēnu ansamblis „KPTT” ir jau agrāk ievērots Latvijas mērogā, tāpēc šogad saņemts uzaicinājums piedalīties Latvijas Dziesmu un deju svētku  vokālo ansambļu kopkoncertā. Skolotājs uzsver, ka tas ir, pateicoties ansambļa interesantajam repertuāram, kas atšķiras no tā, ko izpilda citi dziedātāji.

16. martā Sandras Bulmeres un Raimonda Bulmera ansambļiem paredzēta piedalīšanās kultūras programmā Dobeles novada pašvaldības sadarbības partnerpilsētā Koninā, Polijā. Lai labi skan!

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

„KPTT” puiši – kā vienmēr atraktīvi.

Ansambļu vadītāji Raimonds un Sandra.

„Rota” kopā ar savu vadītāju.

Ģimnāzijas puiši uzvar arī 8. – 9. klašu grupā

Feb 26, 2018   ///   Konkursi, Notikumi, Sasniegumi sportā  //  Comments Off

20. februārī Auces vidusskolā notika starpnovadu volejbola turnīrs 8.-9. klašu komandām.

Sacensībās piedalījās 5 zēnu un 6 meiteņu komandas. Zēni izspēlēja apļa turnīru, kurā pieveica visus savus konkurentus un pelnīti izcīnīja 1. vietu. Meitenes bija sadalītas divās apakšgrupās. Uzvarot vienā un zaudējot otrā spēlē, meitenes ieguva otro vietu savā grupā. Diemžēl pēc tam sekoja vēl viens zaudējums izslēgšanas spēlē, un meiteņu komandai nācās samierināties ar 5. vietu.

Sagatavoja sporta skolotājs Ēriks Zaremba

Autora foto

Ģimnāzijas 8. – 9. klašu volejbolisti.

Atzinība radošo darbu konkursā “Kas manu tautu dara stipru”

Feb 26, 2018   ///   Konkursi, Notikumi  //  Comments Off

21. februārī, atzīmējot starptautisko Dzimtās valodas dienu, Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē Latviešu valodas aģentūra apbalvoja ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa, kam temats šogad bija „Kas manu tautu dara stipru”, uzvarētājus. Atzinību domrakstu konkursā 5. – 9.  klašu grupā saņēma Dobeles Valsts ģimnāzijas 7. klases skolnieces Jasmīna Paškauska un Evelīna Katrīna Karņevska. Pateicību saņēma arī laureātu skolotāji. Mūsu meitenes sagatavot konkursa darbu rosināja un atbalstīja skolotāja Rudīte Briede.

Pasākuma rīkotāji informēja, ka konkursam tikuši iesūtīti 885 domraksti, dzejoļi un zīmējumi, 550 no tiem – literāri darbi. Konkursā piedalījās skolēni ne tikai no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skoliņām pasaulē – Losandželosas Latviešu skolas, Mineapoles sv. Paulas latviešu skolas, Eiropas skolas Frankfurtē, Upsalas Valodu skolas, Ņujorkas ev. lut. draudzes pamatskolas Ņūdžersijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Latviešu valodas tālmācības skolas Turcijā.

Atklājot pasākumu, Latviešu valodas aģentūras direktors profesors Jānis Valdmanis savā uzrunā akcentēja: - Ir divas paliekošas vērtības, ko mēs gribam, lai mūsu bērni mantotu, – tās ir saknes un spārni. Jūs, jaunieši, esat vidū starp šīm vērtībām: jūs meklējat saknes, apzināties tās, un šajā laikā jūsu spārni aug un stiprinās.

Dzimtās valodas dienas dalībniekus uzrunāja izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, uzsverot valodas kā valsts, tautu vienojošā pamata lomu. – Mūsu valoda ir gadu gaitā mainījusies un attīstījusies, un šodien mēs runājam skaistā, bagātā valodā ar lielu dialektu daudzveidību. Pasaulē kopā ir aptuveni 6700 valodu. Latviešu valoda ir starp tām aptuveni 200, kurās runā vairāk nekā miljons cilvēku. Tātad mums ir viena no lielākajām pasaules tautu valodām. Valoda ir mūsu valsts lielākā vērtība, – sacīja ministrs. Viņš arī bilda, ka ministrija pašlaik ir nobeiguma posmā jaunā izglītības standarta izstrādē, un pauda pārliecību, ka šis darbs tiek veikts, lai mūsu nācija sekmīgi attīstītos, lai jaunatne kļūtu arvien gudrāka, spējīgāka, un lai mēs drošu soli ieietu mūsu valsts otrajā simtgadē. Tajā mēs ieejam ar stipru valodu, stipru kultūru, stipru pašapziņu.

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis savu uzstāšanos veltīja Rīgas Latviešu biedrības nozīmei latvietības, Latvijas valstiskās neatkarības veidošanā, stiprināšanā un aicināja turpināt meklēt latvietības stiprās saknes gan arhīvos, gan ikdienas norisēs. Vēlāk par valodas nozīmi kino industrijā un radošā procesa aizkulisēm saistoši stāstīja režisors un producents Aigars Grauba. Muzikālo piesātinājumu sarīkojumā radīja bungu un dūdu grupa „Auļi”.

Žūrijas komisija (rakstnieks Valdis Rūmnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, māksliniece, grāmatu “Koko un Riko” zīmējumu autore Linda Lošina, UNESCO LNK Latvija ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere) spraigās diskusijās tika vērtējusi un noteikusi labākos radošos darbus. Pasākuma dalībniekiem vērtētāji atzina: konkursantu atklātie mūsu tautas spēka, stipruma avoti saviļņoja, aizkustināja, pārsteidza un iepriecināja. Jaunie autori šos avotus saskatījuši gan savā ģimenē, gan Latvijas vēsturē, gan mūsu vislielākajās vērtībās – kultūrā, valodā, personībās, gan šodienas norisēs un Latvijas tēlā Eiropas un pasaules kontekstā. Visvairāk uzrunājuši darbi, kuros tautas spēka avoti atklājušies caur rakstītāja vai zīmētāja personīgo pieredzi un skatījumu.

Aktieru Ingas Alsiņas un Jāņa Āmaņa lasījumā izskanēja sirsnīgi, izjusti un pārdomas rosinoši fragmenti no skolēnu domrakstiem, kuros bērni un jaunieši caur savu skatījumu, stāstot gan par sev tuviem cilvēkiem, gan norisēm sabiedrībā un pasaulē, pratuši atklāt galveno attieksmē pret savu valsti, tautu, sniedzot pārliecību, ka valsts stipruma pamats ir savas tautas, valodas un mūsu kopējo vērtību saknes izprotošas jaunās paaudzes.

Klausoties aktierus, priecīgi pārsteigta bija Jasmīna Paškauska, kuras domraksta fragments arī izskanēja lasījumā. – Bija interesanti dzirdēt, kā tas izklausās no malas. Bija labi.

Abas meitenes ir gandarītas par savu panākumu, par ko atzina: – Tas ir arī liels mūsu skolotājas nopelns. Pēc tam, kad visa klase bija rakstījusi šo domrakstu, viņa mūs mudināja piedalīties konkursā, ieteica idejas, ko vairāk izstrādāt, izvērst. Mēs labprāt piekritām, gājām uz konsultācijām. Un panākumi iepriecina.

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Jasmīna Paškauska (no labās) un Evelīna Katrīna Karņevska Dzimtās valodas dienas pasākumā bija kopā ar savu klases audzinātāju Aiju Štāli.

Pasākuma viesis izglītības ministrs Kārlis Šadurskis (no kreisās) sarunā ar Latviešu valodas aģentūras direktoru profesoru Jāni Valdmani.

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis mudināja apzināties, novērtēt un turēt godā tautas vēsturiskā mantojuma bagātību.

Žūrijas komisija atzina – vērtēšana bija ļoti saspringta.

Publiskās runas konkursā stāstīja par personībām

Feb 15, 2018   ///   Konkursi, Notikumi, Sasniegumi  //  Comments Off

8. februārī Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās publiskās runas konkurss 10. – 12. klašu skolēniem. Katru gadu tas tiek organizēts nolūkā attīstīt ģimnāzistu prasmes runas mākslā, papildināt un nostiprināt publiskas uzstāšanās pieredzi.

Šogad konkursantu uzdevums bija stāstīt par Latvijas personībām, ar vadmotīvu, ka personība esam mēs katrs, ikviens Latvijas iedzīvotājs un mūsu valsts būs tāda, kādu mēs visi kopā veidosim. Skolēni runāja gan par valstī populāriem cilvēkiem, gan par saviem tuviniekiem, kuri viņu skatījumā ir personības.

Žūrijas komisija vērtēja konkursa dalībnieku sagatavotos tekstus un to, cik pārliecinoši, droši un atraktīvi sagatavotais materiāls tiek pasniegts auditorijai. Par veiksmīgākajiem konkursantiem, kuri saņēma arī ģimnāzijas jubilejas blociņus, tika atzīti Kristaps Ridus (10.A1 klase), Līva Veidemane (10.A2), Jānis Tomass Preiss un Pēteris Einbergs (11.BK), Zane Rebeka Pīlapa (12.A2).

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Publika klausījās ar lielu interesi.

Visi publiskās runas konkursa dalībnieki kopā ar vērtētājiem.

Interaktīva mācību stunda vācu valodā

Feb 2, 2018   ///   Iespējas skolēniem, Konkursi, Notikumi, Sasniegumi  //  Comments Off

Interaktīva mācību stunda par tematu Ziemas ceļojums (Winterreise), kas notika kā komandu konkurss, pulcēja Dobeles 1.vidusskolas un Dobeles Valsts ģimnāzijas 7.un 8. klašu skolēnus 2018. gada 16.janvārī.

Konkursam skolēni sāka gatavoties vēl pirms Ziemassvētkiem. Dalībnieki apvienojās astoņās komandās un katra iepazīstināja ar sevi, parādot mājas darbu – priekšnesumu. Neiztrūkstošs bija arī komandas nosaukums.

Žūrijas komisija vēroja un novērtēja ar punktiem astoņus interaktīvus uzdevumus, kuros skolēni veiksmīgi sadarbojās komandā, ieklausījās apkārtējos, saklausīja runāto vācu valodā, priecājās par paveikto. Konkursā tika ietverti ne tikai teikumu veidošanas uzdevumi un darbs ar tekstu, bet arī aplicēšana, zīmēšana, dziedāšana un vingrošana.

Dobeles Valsts ģimnāziju pārstāvēja divas 7.a klases un divas 8.a klases komandas. Elīna Ābelīte, Monta Anna Rudmieze, Nikita Juško un Amanda Daniela Pērkona apvienojās komandā “Schneeball” un izcīnīja 2.vietu, komandā “Die weißen Schneeflocken” kopā strādāja Estere Upmale, Jana Anda Rudziša, Lita Biernāne, Artūrs Karro un Valērija Zarovska, iegūstot 3.vietu, komandā “Rentiere” veiksmīgi sadarbojās Violeta Kobjakova, Ričards Babris un Anna Dana Krama, bet komandā “Die lustigen Zwerge” apvienojās Krists Dukurs, Uģis Kvēps, Artis Kluss, Ksenija Siņeļņikova un Endijs Bondars. Abas komandas izpelnījās atzinību.

Foto par konkursu apskatāmas   https://failiem.lv/u/bsqrne4y un https://failiem.lv/u/m83bgbfa

Informāciju sagatavoja Dobeles novada vācu valodas skolotāju MA vadītāja Dina Grīnfelde

10.klašu skolēnu komanda “HEXAGONS” piedalās konkursā “Matemātika svešvalodās”

Jan 1, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Konkursi, Notikumi, Sasniegumi, Vecākiem  //  Comments Off

Atsaucoties Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas aicinājumam, mūsu ģimnāzijas komanda sešu jauniešu sastāvā 8.decembrī piedalījās konkursā “Matemātika svešvalodās 10.klasei”. Skolēni attīstīja spriešanas spējas un prasmi darboties komandā. Visa komanda nedēļu pirms konkursa gatavoja mājas darbu – savas skolas un komandas reklāmu, ko vajadzēja izdomāt vismaz 2 svešvalodās, bet nedrīkstēja izmantot informācijas tehnoloģijas. Ģimnāzijas komadu veidoja sekojoši 10.klašu skolēni:

Lība Karlīna Varapoga, Dilans Kabajevs, Aivis Skutelis, Rūdis Šķupelis, Anastasija Bargatina un Karīna Kondrāte.

Konkursa katra daļa ilga 40 minūtes, skolēni vispirms iepazinās ar uzdevumu noteikumiem, kas bija rakstīti svešvalodās. Pirmajā daļā vācu, attiecīgi nākošajās daļās krievu un angļu valodās.  Lepojamies ar mūsu jauniešiem, kas spēja atrisināt sarežģītus matemātikas uzdevumus un vienlīdz gudri bija svešvalodās. HEXAGONS ieguva godpilno 3.vietu aiz Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komandām.

Paldies matemātikas skolotājai Jolantai Šaknerei par skolēnu gatavošanu konkursam.

Informāciju sagatavoja Dobeles Valsts ģimnāzijas Svešvalodu MK vadītāja Dina Grīnfelde

7. klases panākumi basketbola sacensībās

5. decembrī notika skolēnu turnīrs basketbolā vidējā grupā meitenēm un zēniem. Meitenes 4 komandu konkurencē izcīnīja 2. vietu, zaudējot vienaudzēm no Auces vidusskolas. Zēni uzvarēja visās spēlēs, gan apakšgrupā, gan finālā. Un 9 komandu konkurencē izcīnīja 1. vietu.

Sacensībās piedalījās:

Auders Kārlis, Bisenieks Oskars, Bondars Endijs, Karro Artūrs, Māliņš Gustavs, Ozoliņš Ralfs Matīss, Grosberga Patrīcija, Rudziša Jana Anda, Zarovska Valērija, Jēkabsone Anete Kristiana, Elferts Rūdolfs, Inozemcevs Raivis, Sāvičs Daniels, Zīverts Arvis, Dubrovska Alīna, Grinšpone Annija un Kancāne Nanija

Informāciju sagatavoja Ēriks Zaremba

Lapas:1234567...14»

Kalendārs

septembris 2019
P O T C P S Sv
« Aug    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Meklēt