Teicami panākumi festivālā „Talantu zvaigznājs”

Jūn 13, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

Maijā Dobeles Valsts ģimnāzijas sešu skolēnu komanda kopā ar skolotājām Jeļenu Raņķi un Jolantu Šakneri devās uz  ikgadējo iestādes “Pēcdiploma izglītības akadēmija” dabaszinātņu festivālu «Созвездие Талантов» (“Talantu Zvaigznājs”) Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Komandas kapteines, tobrīd vēl 11.A2 klases skolnieces Karīnas Kondrātes vadībā tajā piedalījās 10.A1 klases skolnieces Beāte Cehanoviča, Sanija Eihe, Laura Skorodihina, 10.A2 klases skolnieces Anna Kosinkina un Jana Černeja.

Mūsu skola festivālā iesaistījās trešo gadu. Skolotāja Jolanta Šaknere uzsvēra, ka piedalīšanās šajā forumā dod iespēju skolēniem salīdzināt savas zināšanas un prasmes plašākā mērogā.

-       Ir svarīgi jauniešiem apzināties, ka šajā laikmetā zināšanas var apliecināt arī ārpus savas valsts robežām. Pārliecināmies arī, ka ģimnāzija spēj dot pasaules līmeņa izglītību. To pierāda šī gada festivāla rezultāti: Beāte Cehanoviča ieguva pirmo vietu bioloģijā, Sanija Eihe saņēma atzinību matemātikā.

Turklāt jāuzsver, ka pārējās komandas olimpiāžu uzdevumus veica dzimtajā valodā, bet mūsu skolnieces to darīja svešvalodās – angļu vai krievu valodā. Beāte un Sanija savas zināšanas apliecināja angliski. Tas ir divkāršs sasniegums.

Konkurence bija visnotaļ liela, jo festivāla rīkotājvalsts saviem skolēniem iepriekš rīko atlasi. Dalībnieku bija daudz, piemēram, bioloģijā un matemātikā – ap 30: gan komandās, gan individuāli. Arī mēs ģimnāzijā bijām cītīgi gatavojušās vismaz pusgadu – tulkojām uzdevumus, veicām tos svešvalodā. Tāpēc arī guvām šādus panākumus, kas vēlreiz apliecina, ka ģimnāzija dod labu izglītību ne tikai Latvijas līmenī, bet arī plašākā mērogā.

Festivāla gaitā skolēni arī prezentēja savas komandas. Mūsu ģimnāzistes līdzi veda latviešu tautas tērpus, kuros izpildīja pašu veidotu tautas deju, ko publika uztvēra ļoti atzinīgi, bija arī stāstījums par Dobeli un Latviju.

Jolanta Šaknere bilda, ka komanda ir ļoti pateicīga ģimnāzijas vadībai un Dobeles Izglītības pārvaldei par iespēju pavadīt Minskā vienu dienu ilgāk, tādējādi ļaujot tuvāk iepazīt Baltkrievijas galvaspilsētu, baltkrievu tautas kultūru, šīs valsts vēsturi.

Ieguvums no šādiem braucieniem ir nenoliedzams, sacīja skolotāja, jo komanda gan kopumā, gan katrs dalībnieks individuāli iegūst ne tikai apliecinājumu savu zināšanu nozīmei, bet arī jaunu pieredzi prezentācijas prasmēs, apzinoties, ka pārstāvam ne tikai sevi, bet arī savu skolu, pilsētu un valsti.

Skolotāja Jeļena Raņķe uzsvēra, ka piedalīšanās festivālā šogad  nav radījusi kādreizējo spriedzi, ja pasākuma norise daudzējādi ir jau zināma, bijuši arī aptuveni zināmi paredzamie uzdevumi. Viņa ir īpaši gandarīta par labo sadarbību un sapratni ar skolotāju Jolantu Šakneri, arī jau ļoti savlaicīgi kopā strādājot komandas sagatavošanā festivālam.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores un Jolantas Šakneres foto

Komanda gatava doties uz „Talantu zvaigznāju”.

Beāte Cehanoviča kļuvusi par uzvarētāju bioloģijā.

Sanijai Eihei – atzinība matemātikā.

Ģimnāzijas komanda Minskas festivālā godam prezentēja savu skolu, Dobeli un Latviju.

Vēstures muzeja apmeklējums.

Mācību gada noslēgumā – soli tuvāk jaunajam

Jūn 13, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

31. maijā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas saime bija pulcējusies mācību gada noslēguma pasākumā, kam šogad bija zīmīgs nosaukums – „Soli tuvāk”. Tas tāpēc, ka tika sperts solis tuvāk topošajam Dabaszinātņu mācību centram: direktore Inese Didže un direktores vietniece Kristīne Pakule skolēnus uzrunāja jaunajā autostāvlaukumā, kas izbūvēts pērnvasar nojauktās vecās skolas ēkas vietā.

- Šorīt esam pilnīgi jaunā situācijā: esam pirmie, kuri tuvumā redz to, kas top. Vēl vasarā daudz kas taps. Šodien, pēdējā skolas dienā, gribam godināt tos, kuri ir kaldinājuši mūsu panākumus, bijuši labākie un veiksmīgākie. Daudzi jau savus apbalvojumus ir saņēmuši, bet arī šodien mums ir krietna kaudze dažādu pateicības rakstu, – sacīja direktore.

Pateicību par iniciatīvas izrādīšanu un skolēnu iesaistīšanu, atbalstu un motivēšanu, piedaloties tiesībsarga organizētajā konkursā, saņēma vēstures skolotāja Aija Prokopova. Ģimnāzijai ir arī pasniegts sertifikāts, kas apliecina, ka DVĢ ir Eiropas Vēstnieku skola. Šī atzinība dod iespēju skolas vēstnieku komandai novembrī doties uz Strasbūru. Skolotāja Inga Ozoliņa saņēma atzinību par vizuālās mākslas olimpiādēm, skolotājs Raimonds Bulmers – par mūzikas olimpiādēm, skolotāja Ilze Ose – par latviešu valodas un literatūras olimpiādi, skolotāja Elita Freija – par atklāto angļu valodas olimpiādi reģionā.

Daudzi skolēni saņēma pateicības par centību mācībās un radošumu ārpus mācību darba. Klašu kolektīviem tika teikts paldies par aktivitāti Vides dienas norisēs un pasākumā „Noziegumam pa pēdām”.

Direktore Inese Didže sacīja lielu paldies Tērvetes novada pašvaldības vārdā 7. klasēm par līdzdalību pasākumā „Ražots Dobeles apkārtnē” un to, cik cītīgi mūsu skolēni ir apguvuši, kas notiek ražošanas jomā mūsu apkaimē.

Pasākumu ar džezisku muzicēšanu papildināja ģimnāzisti – Dobeles mūzikas skolas džeza kvartets Toms Jaunozols (11.A1 klase), kurš spēlē trombonu, un saksofonisti Rainers Mozulis (7.B), Elīna Jana Aukmane (7.A) un Estere Kristiāna Ozoliņa (11.A1).

Noslēgumā direktore novēlēja skolēniem vasaru izmantot ne tikai atpūtai, bet arī kā iespēju strādāt, sekojot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumam. Viņa arī atgādināja, ka gaidāms ļoti daudz darba pirms jaunā mācību gada, un aicināja būt atsaucīgiem, ja būs nepieciešamas palīdzīgas rokas ģimnāzijas telpu un apkārtnes sakārtošanā pēc remontdarbiem.

Vēlāk arī skolotāji un ģimnāzijas tehniskie darbinieki pagājās soli tuvāk jaunajam: viņiem tika dota iespēja pirmo reizi apskatīt Dabaszinātņu mācību centra telpas. Īpaši nozīmīgi tas ir fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, informātikas skolotājiem, kuri jaunajā mācību gadā strādās plašos, mūsdienīgos kabinetos un laboratorijās.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Ģimnāzijas saime šī mācību gada noslēguma pasākumā – soli tuvāk jaunajai ēkai.

Muzicē džeza kvartets.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže sacīja paldies celtniekiem par labo sadarbību, respektējot viens otra darbu. Būvnieki saņēma godam pelnītu kliņģeri.

Jaunās telpas tika apskatītas SIA „Būvfirma Vītols” darbu vadītāja palīga Dmitrija Amoliņa vadībā.

Tiek veidota stādījumu un atpūtas zona starp abām ēkām.

Dobeles ģimnāzisti – Eiropas Parlamenta vēstnieki – dosies uz Strasbūru

Jūn 13, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

Mācību gada noslēguma pasākumā  pieci Dobeles Valsts ģimnāzijas 11.A1 klases skolēni – Madara Āboma, Laura Done, Edvards Grinbergs, Estere Kristiāna Ozoliņa un Kristaps Ridus – saņēma īpašus sertifikātus, kas apliecina, ka viņi kā Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPVS) dalībnieki  rudenī apmeklēs Strasbūru. Kopā ar skolēniem šo iespēju nopelnījusi arī vēstures skolotāja Aija Prokopova, kura ir šīs programmas iedibinātāja un vadītāja ģimnāzijā. Skolotāja par EPVS stāsta:

„Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola ir Eiropas savienības (ES) mēroga programma, kuru, sadarbībā ar Latvijas pedagogiem, īsteno Eiropas Parlamenta Birojs (EPB) Latvijā. EPVS programmas mērķis ir veicināt jauniešos apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. EPVS programma sniedz jauniešiem zināšanas, spējas uzklausīt viedokļus un diskutēt – to praktizē atklātajās stundās un semināros.

2018./2019. mācību gads ir DVĢ trešais darba gads šajā projektā. Mūsu skola ir to 23 Latvijas izglītības iestāžu pulkā, kas 2016./2017.mācību gadā kā pirmās iesaistījās izaicinājumā un jaunā projektā. Par pirmajiem vēstniekiem toreiz kļuva manis audzinātā 12.BK klase. Mācību gada noslēgumā DVĢ ieguva EPVS statusu.

Trīs gadu laikā ir sarīkotas Eiropas dienas svinības, kas bijušas gan kā dažādu valstu kultūras, tradīciju prezentācijas (2016./2017.m.g.), gan spēļu pēcpusdiena pamatskolas audzēkņiem (2017./2018.m.g.), gan 12. klašu dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanu imitācijā (2018./2019.m.g.).

Šajā mācību gadā par EPVS vēstniekiem kļuva 11.A1 klases skolēni Madara Āboma, Laura Done, Edvards Grinbergs, Estere Kristiāna Ozoliņa un Kristaps Ridus. Skolēni ir apmeklējuši vairākus mācību seminārus Rīgā, EPB, un iegūtās zināšanas ir izmantojuši, lai par ES stāstītu klasesbiedriem, vadītu stundu 9.A klases skolēniem, kā arī mudinātu piedalīties EP vēlēšanās Dobeles 1. vidusskolas 12. klases skolēnus. Savukārt Eiropas dienā 9.maijā vēstnieki vadīja vēlēšanu imitāciju, kurā mūsu skolas divpadsmitajiem bija iespēja balsot par, viņuprāt, svarīgākajām ES vērtībām. Vienlaikus tā bija iespēja praktizēties vēlēšanu biļetenu aizpildīšanā. Daudziem divpadsmitajiem tā bija pirmā pieredze vēlēšanās. Vēstnieki secināja, ka jaunieši nemaz neprot aizpildīt biļetenus: no 24 iesniegtajiem par derīgiem bija atzīstami tikai 6. Izvērtējot rezultātu, varēja secināt, ka mūsu skolas jauniešiem galvenā vērtība ir izglītība.

Savukārt es pati šī gada 18. janvārī vadīju atklāto stundu par tēmu “ES darbības virzieni”. Stundā piedalījās DVĢ 12. BK klase, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs, Izglītības pārvaldes metodiķe A. Celmiņa, EPB Latvijā pārstāves J. Bogustova un N. Romanovska.

22. un 23. martā programmas ietvaros apmeklēju Briseli, kur piedalījos EPVS seminārā par jauniešu līdzdalības veicināšanu. Tika uzklausīta citu ES valstu pedagogu pieredze, prezentēta sava līdzšinējā darbība. Seminārs norisinājās Eiropas Parlamenta ēkā. Noslēgumā tika apmeklēts Eiropas Vēstures nams. Pārsteidzoši, ka ekspozīcijā ir atrodamas pietiekami daudz Latviju raksturojošu lietu (piemēram, VEF produkcija, veļasmašīna “Rīga” u.c.), procesu atspoguļojums (Baltijas Ceļš). Tas rada pārliecību, ka esam līdzvērtīgi partneri ES.

Savukārt EPVS vēstnieki Madara, Laura, Edvards, Estere un Kristaps šoruden, novembrī, apmeklēs Strasbūru, kur piedalīsies EIROSCOLA parlamenta darbības simulācijā. Veiksmi mūsu jauniešiem!”

Sarunā A.Prokopova vēl akcentēja: - Gatavojoties pasākumiem, Vēstnieku skolas dalībnieki diezgan ilgu laiku pavadīja plānojot, paši ļoti daudz pētīja, līdz ar to Eiropas jautājumos šie jaunieši tagad ir zinoši un godam nopelnījuši doties uz Strasbūru. Man pašai vislielākais prieks ir par to, ka viņi „deg” par šo jomu, ar ko nodarbojas.

Ir gandarījums, ka vēstnieku veikums dod rezultātu. Mēs sākām ar trim skolēniem – Lauru, Madaru un Kristapu. Nu jau viņi ir pieci. Jaunajā mācību gadā noteikti uzrunāsim nākamo 10. klašu skolēnus par iespējām iesaistīties EPVS, jo tā ir ilgtermiņa programma. Skolēniem tajā ir daudz saistoša, ko darīt. Arī motivācija darboties ir nozīmīga, jo ir iespēja apmeklēt Strasbūru, Eiropas Parlamentu, piedalīties EP simulācijas darbībā, atrodoties parlamentāriešu darba vietās, uzstājoties no tribīnes, pilnveidojot savas angļu valodas prasmes. Man pašai šis darbs interesē un priecājos, ja kaut vienu skolēnu varu ar to aizraut. Lai ieinteresētu, ir svarīgs personīgais piemērs, lai audzinātu jauniešus par pilsoniski aktīviem cilvēkiem. Tā ir arī viena no jaunajām izglītības kompetencēm.

Manuprāt, Izglītības ministrijai un vēl citām institūcijām būtu jāņem piemērs no EP Vēstnieku skolas. Esam ļoti pateicīgi par bagāto metodisko atbalstu, ko sniedz Eiropas Parlamenta birojs Latvijā un tā vadītājas Jolanta Bogustova un Liene Valdmane: ir gan metodiskie materiāli, gan mācību komplekti (ES karogs, plakāti, uzskates materiāli, kartītes utt.), gan prezentācijas un darba lapas, gan norādījumi skolēniem un skolotājiem, – faktiski gatavi materiāli, atliek tikai darboties.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores un Aijas Prokopovas foto

Vairāk par Eiropu vēstnieku vadītajā stundā uzzināja DVĢ 9.A klase.

Eiropas dienā 12. klašu skolēniem vēstnieki stāstīja par Eiropas Savienības vērtībām un mudināja par tām balsot.

Eiropas Parlamenta vēstnieki pēdējā šī mācību gada nodarbībā maija nogalē.

Vēstnieces Madaru Ābomu un Esteri Kristiānu Ozoliņu apsveic Ministru prezidents, bijušais Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš.

Visu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībnieku un pedagogu kopīgs foto kārtējā darba cēliena noslēgumā.

„Bērnu žūrija ir laba lieta, jo palīdz izvēlēties grāmatas”

Jūn 13, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

Ar interesantu ekskursiju noslēgusies ikgadējā jauno lasītāju – bērnu un jauniešu grāmatu ekspertu  – darbošanās Bērnu žūrijā, ko organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.

Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunda Akermane atzina, ka ekspertu skaits žūrijā ir aptuveni līdzīgs katru gadu, un kopā ar jaunajiem lasītājiem divos vecumposmos – 11+ un 15+ – tajā jau vairākus gadus darbojas arī trīs pieaugušie – vecāku žūrija. Šogad žūrijā strādāja 27 skolēni un skolotājas  Gunda Akermane, Ruta Veidemane un Aija Prokopova.

Žūrija strādāja no 2018. gada līdz šī gada februārim. Visaktīvākie lasītāji ir 10. klašu skolēni.

- Tāpat kā pagājušajā gadā skolēniem bija jāizlasa sešas grāmatas. Taču šogad bija problēma ar grāmatu eksemplāru nodrošināšanu, turklāt vecumposmā 15+ divas bija ļoti apjomīgas fantāzijas žanra grāmatas – tuvu 700 lappusēm katra. Tas mazliet paildzināja lasīšanas procesu un radīja nelielu sastrēgumu, – pastāstīja Gunda Akermane.

7. un 8. klašu skolēni pagaidām nav aktīvi lasītāji, atzina skolotāja. Tāpēc īpaši uzteicams ir Emīls Karpis no 7.A klases, Dace Jansone no 8.A un Annija Bluimfelde no 8.B, kuri izrādīja interesi par ekspertu darbošanos un tika līdz finišam, izlasot visas sešas kolekcijas grāmatas. Uzslavu pelnījuši 9.A klases četri lasītāji un pieci skolēni no 10.A2 klases. Īpašs prieks, ka arī „divpadsmitie” atrod laiku grāmatu lasīšanai, un žūrijā darbojās četri eksperti no 12.A1, pa vienam no 12.A2 un 12.BK.

Šogad Bērnu žūrijai 15+ vecumposmā nebija jāvērtē dzejas grāmata, bet nākamgad tā atkal būs, skaidroja Gunda Akermane. Skolēnu vērtējumam šogad tika piedāvāta lasāmviela, kas saistīta ar jauniešu problemātiku, un fantastika, kā arī vēstures tematika.  Šajā vecumposmā eksperti visatzinīgāk novērtējuši Keisijas Vestas grāmatu „P.S. Tu man patīc”, kā arī Kerijas Dūrijas grāmatu „Septītā kamera”.

Jaunākie lasītāji par saistošāko atzina Hamilas K. grāmatu „Vislabākās zāles”.

Ir jau zināma lasāmviela nākamajam žūrijas darba cēlienam, un bibliotekāres skatījumā kolekcija ir ļoti laba. Viņa arī cer, ka Bērnu žūriju papildinās jauni eksperti.

Bet šī gada žūrijas ekspertiem norisinājās godam nopelnītā tradicionālā ekskursija, kurā šoreiz ceļš veda uz Cēsu pusi. Skolēni un skolotājas apmeklēja Cēsu koncertzāli, izzināja interesantu uzņēmumu darbību, apskatot Raunas siera un makaronu ražotni un Raunas cepli, kur top keramika, pabija pie Raunas Staburaga. Cēsu mākslas un vēstures muzejā tika apskatīta ceļojošā izstāde „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”. Šīs 38 vēstules ir iekļautas UNESCO kultūras mantojuma sarakstā, diemžēl, kā sacīja skolotāja, apskatīt var tikai nedaudzas, jo lielākā daļa glabājas fondos. Visvairāk braucējiem bija patikuši Ērgļu klintīs gūtie iespaidi.

-       Eksperti noteikti  ir penījuši šo noslēguma ekskursiju, jo, neraugoties uz lielo aizņemtību ģimnāzijā,  skolēni tomēr atrod laiku lasīt grāmatas, – sacīja Gunda Akermane.

Un ir gandarījums, ka skolēnu atsauksmēs var jaust atzinīgu attieksmi pret darbošanos Bērnu žūrijā. Lūk, 10.A2 klases skolnieces Annijas Loces atziņa:  „Manuprāt, ir labi, ka ir tāda Bērnu žūrija. Es gribu lasīt, bet nemāku izvēlēties grāmatas. Bērnu žūrija palīdz izvēli padarīt vieglāku. Ir atšķirība, ja tev jāizvēlas no 50 vai piecām grāmatām. Manuprāt, Bērnu žūrija ir ļoti laba lieta. Noteikti piedalīšos atkal.”

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto un foto no brauciena albuma

Eksperti pie Raunas Staburaga

Vidzemes koncertzālē, klausoties gides atraktīvajā un patriotiskajā stāstījumā

Zaļā siera un makaronu ražotnē Raunā