Iestājpārbaudījumu rezultāti uzņemšanai DVĢ 7.klasē 2019./2020.mācību gadam

Jūn 3, 2019   ///   Notikumi  //  Comments Off

Uzņemšanas kārtība Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības programmā 2019.g. (MS Word dokuments)

Dokumentu iesniegšana uzaicinātajiem pretendentiem 6.jūnijā no plkst.9.00 Dobeles Valsts ģimnāzijas kancelejā.
Vecāku sapulce 6.jūnijā plkst.18.00.
Neskaidrību gadījumā zvanīt ģimnāzijas lietvedei, tālrunis 63722549.

Iestājpārbaudījumu rezultāti:

Pretendenta kods

Pretendenta kopējais rezultāts procentos (pēc uzņemšanas noteikumu 14.7.punkta)

Iestājpārbaudījuma rezultāti 03.06.2019.

144 96.25% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
154 89.38% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
101 88.33% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
119 85.22% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
103 85.02% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
138 82.71% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
145 82.50% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
125 80.85% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
105 80.83% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
116 80.00% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
121 78.77% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
122 78.35% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
126 78.35% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
132 78.34% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
142 77.30% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
118 76.89% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
149 76.65% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
169 75.43% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
112 75.01% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
157 74.57% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
172 73.77% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
117 73.76% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
170 71.89% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
139 71.66% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
141 71.05% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
111 68.14% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
127 68.13% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
131 66.04% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
146 65.65% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
134 65.22% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
107 65.01% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
162 64.81% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
109 64.61% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
159 64.58% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
104 64.39% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
102 63.56% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
143 63.36% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
120 62.70% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
150 61.69% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
164 61.48% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
171 61.27% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
136 61.26% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
137 60.62% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
158 59.81% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
152 59.19% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
123 58.98% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
140 58.55% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
110 56.89% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
168 55.65% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
147 55.03% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
129 54.80% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
148 54.60% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
106 53.36% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
160 52.93% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
151 52.31% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
130 51.47% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
133 51.27% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
113 51.26% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
124 51.08%
115 49.61%
153 49.61%
108 48.76%
163 47.94%
165 45.86%
114 44.81%
166 41.70%
155 29.23%