Browsing articles from "jūnijs, 2019"

Absolventi iekrāso savas dzīves kontūras

Jūn 30, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

29. jūnijā dokumentus par vidējās izglītības apguvi saņēma Dobeles Valsts ģimnāzijas 62 absolventi. Kopā ar jauniešiem svinīgajā pasākumā bija ģimnāzijas skolotāji un darbinieki, vecāki, tuvinieki un draugi, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns.

- Ir noslēdzies ļoti būtisks posms, – atklājot izlaiduma sarīkojumu, sacīja ģimnāzijas direktore Inese Didže.Ir izdarīts tik daudz, lai jaunieši būtu konkurētspējīgi, lai varētu dzīvē startēt uz iecerēto augstskolu. Mēs lepojamies ar saviem jauniešiem, zinām, ka viņu sasniegumi ir ļoti lielā mērā atkarīgi gan no viņiem pašiem, gan no mūsu kopējā ieguldītā darba. Līdz ar jauniešiem priecājas ne tikai vecāki un skolotāji, bet arī Latvijas valdība un pašvaldība.

Absolventus uzrunāja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns: - Jūs esat izdarījuši pirmo lielo posmu savā dzīvē. Mēs ar jums lepojamies par to, ko esat paveikuši novadam, valstij. Ir ļoti svarīgi pieņemt pareizos lēmumus, lai jūs dzīvē būtu laimīgi, lai izvēlētā profesija, darbs nestu gandarījumu un aicinātu katru dienu sasniegt ko jaunu. Veidojiet jaunas ģimenes, lai dzimst bērni, lai Latvija kļūst bagāta ar  jauniem cilvēkiem, kuri ir gudri, griboši strādāt savai valstij, savai zemei, lai Latvijai ir nākotne.

Domes priekšsēdētājs pateicās skolotājiem un vecākiem par atbalstu jauniešiem viņu izaugsmē. Tika pasniegti vairāki apbalvojumi. Par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem (sekmju vērtējumi – tikai 9 un 10 balles) ar LR Ministru Kabineta Pateicības rakstu apbalvota absolvente Guna Una Jāzepa. Kā ģimnāzijas visizcilākajai absolventei viņai tika pasniegta arī Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas pateicība  100-gades izcilniekam 500 eiro apmērā un  ģimnāzijas Sudraba Pūce, kas katru gadu izlaidumā tiek piešķirta par ieguldījumu skolas dzīvē un personīgajiem sasniegumiem. Guna Una to saņēma gan par mācību sasniegumiem, gan atsaucību skolas norisēs. - Par visu to, kādu mēs vēlamies redzēt katru jaunieti, – apsveicot Gunu Unu, sacīja direktore. Par visaugstāko  vidējo mācību gada vērtējumu Gunas Unas Jāzepas vārds tiks novietots ģimnāzijas Goda sienā.

Sakot paldies visiem vecākiem, Inese Didže īpaši sveica un pasniedza Sudraba Pūci Augustam Mešķim par atsaucību, sadarbību un nesavtīgu ieguldījumu.

Apsveikumus un pateicību no direktores saņēma absolvējušo klašu audzinātājas Elita Freija, Ieva Vaivode un Gita Jākobsone. Daudz sirsnīgu pateicības vārdu savām audzinātājām veltīja nu jau bijušie skolēni.

Vecāku vārdā Augusts Mešķis sacīja paldies ģimnāzijas pedagogiem un vadībai par darbu un pūlēm, lai šodien varētu priecāties par absolventiem. Savukārt arī absolventu vārdā Augusts Mešķis pasniedza skolai dāvanu – četras ābelītes, kuras turpmākos gadus priecēs ar skaistiem ziediem pavasaros un dāsnu ražu rudeņos.

Šī izlaiduma vadmotīvs tika izteikts absolventu runātajās dzejas rindās:

Vēl pilnīgi baltajā šīrīta audeklā

Ar sarkanu dzīvības krāsas zīmuli

Velku un velku kontūras.

Ko tūlīt iešu piepildīt.

Ir svarīgi atrast visas pārējās krāsas,

Kas liekamas audekla baltumā.

Darot to tik raibu,

Cik cimda raksts

Vai cik jūlijā pļava.

Vienīgi gribētu melno zīmuli nesastapt:

Nevēlos iezīmēt melnas debesis,

Melnus putnus savu domu būrīšos,

Un melnus avotus.

Jaunieši ir aizpildījuši kādu daļu savas dzīves kontūras un to darīt viņiem palīdzējuši skolotāji un vecāku padoms. Viņiem tika dāvāti ziedi, sirsnīgi apskāvieni un dziesmas.

Vairāki absolventi saņēma piemiņas veltes par līdzdalību skolas muzikālajos kolektīvos un tautas deju kolektīvā „Solis”.

Sekoja izglītības dokumentu izsniegšana. Par katru saņēmēju izskanēja kāda raksturojoša atziņa, kas bija jauniešu pašu izdomāta vai izvēlēta no kāda rakstnieka domu graudiem. Tās visas izlasāmas arī ikgadējā Absolventu gadagrāmatā.

Sarīkojuma noslēgumā absolventi Rēzija Granta, Jānis Tomass Preiss un Guna Una Jāzepa svinīgi nodeva 11. klašu skolēniem ģimnāzijas karogu. Izskanēja kopīgi dziedāta skolas himna.

Izskaņā tapa tradicionālais kopīgais absolventu un pedagogu foto.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Godam pelnītus apbalvojumus saņem Guna Una Jāzepa.

Absolventu pateicība izskanēja arī dziesmās.

Sirsnīgus paldies saņēma skolotāji…

… un tuvinieki.

Īpaša svētku diena – arī klašu audzinātājām Ievai Vaivodei, Gitai Jākobsonei un Elitai Freijai.

Absolventu un viņu vecāku dāvana – ābelītes – priecēs turpmākajos gados.

Deju kolektīva „Solis” vēl pašreizējā sastāva sniegumā – „Gatves deja”.

Titulētā šāvēja, absolvente Dženeta Evardsone saņēmusi apsveikumu no sava trenera Armanda Freimaņa.

12.A1 klase

12.A2 klase

12.BK klase

Pirmais finišs sasniegts!

Foto vēsturei – visi kopā.

Komisijas secinājums: 10. klasēs mācīsies centīgi un motivēti skolēni

Jūn 27, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

17. un 18. jūnijā Dobeles Valsts ģimnāzijā tika pieņemti dokumenti un notika skolēnu uzņemšana 2019./2020. mācību gada 10. klasēs. Komisijā strādāja ģimnāzijas direktores vietniece, informātikas skolotāja, komisijas priekšsēdētāja Aija Jakovļeva, aizvadītā mācību gada 9. klašu audzinātājas – direktores vietniece Kristīne Pakule un krievu valodas skolotāja Žanna Kopanova – un karjeras konsultante, latviešu valodas skolotāja Dzintra Stūre.

Pavisam 10. klasēs uzņemti 85 jaunie ģimnāzisti. Kā noritēja uzņemšana un kādi ir secinājumi?

Kristīne Pakule: – A klasē tiek uzņemti skolēni mācībām matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā. Kopā šajās klasēs būs 47 ģimnāzisti, tātad katrā 23 un 24 izglītojamie. Tradicionāli šajā izglītības programmā ir daudz skolēnu. K klasē 20 skolēnu apgūs profesionāli orientētu programmu ar komerczinību ievirzi. B klasē mācīsies 18 humanitārā virziena ģimnāzistu.

Lai kļūtu par ģimnāzistu, ir jāiztur atzīmju konkurss, katram vizienam ņemot vērā noteiktu priekšmetu vērtējumu summu. Tā arī nosaka, vai pretendents atbilst izvēlētajam novirzienam. Protams, mēs paskatāmies arī kavējumus, lai saprastu, kāda ir attieksme pret mācībām. Arī aprunājamies ar jaunieti par viņa iespējamo profesijas izvēli, lai pārliecinātos, vai ir izvēlēts īstais mācību virziens. Interesējamies arī par skolēnu ārpusstundu aktivitātēm līdz šim.

Aija Jakovļeva: – Šogad uzņemti zināšanās spēcīgi skolēni, īpaši A klasēs, – ar ļoti labiem vērtējumiem gan matemātikā, gan fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Par humanitāro klasi, kā mēs to dēvējam, šogad ir ļoti liela interese – kā nekad iepriekš (pagājušajā gadā bija pieci pretendenti, gadu iepriekš – deviņi). Šogad īpaši plaši ir pārstāvētas Dobeles novada skolas: daudz skolēnu ir no Penkules (6), pārstāvētas arī Bikstu (4), Mežinieku, Annenieku pamatskola. Ģimnāzijā izglītosies arī Tērvetes novada A.Brigaderes pamatskolas absolventi. Protams, ir skolēni no Dobeles 1. vidusskolas un izglītības apguvi 10. klasē turpinās gandrīz visi ģimnāzijas šī gada 9. klašu absolventi.

Dzintra Stūre: – Iepriecina, ka 10. klasē iestājas motivēti jaunieši, kuriem gan ir vairāki varianti karjeras izvēlē, bet tas šajā vecumā ir saprotami. Viņi nāk ar mērķi apgūt konkrētu programmu, kas varētu būt atbilstoša nākotnes profesijai.  Gandarī arī, ka jaunieši iesniegumos rakstījuši labus vārdus par savām līdzšinējām skolām un skolotājiem, kas atbalstījuši viņu sasniegumus un mudinājuši izglītoties ģimnāzijā.

Kristīne Pakule: - Priecē fakts, ka nāk skolēni arī ar ne tik augstiem sekmju vērtējumiem, taču viņi ir uzdrīkstējušies pieteikties ģimnāzijā, jo ir motivācija šeit mācīties: viņi ir gatavi mainīt savu līdzšinējo vidi, sākt jaunu posmu dzīvē un strādāt savai nākotnei. Lieliski, ka jaunieši to apzinās.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Ineses Didžes foto

9. klasi absolvējuši 57 talanti

Jūn 27, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

Ar dokumentu par pamatizglītības ieguvi saņemšanu, apsveikumiem, sirsnīgiem novēlējumiem un ziedu klēpjiem 15. jūnijs pagāja Dobeles Valsts ģimnāzijas 9. klašu absolventiem,  viņu skolotājiem, vecākiem, tuviniekiem un draugiem.

Atklājot izlaiduma sarīkojumu, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže sacīja: – Šodien jūsu priekšā, cienījamie vecāki, skolotāji, draugi, ir Dobeles Valsts ģimnāzijas 57 devīto klašu absolventi. Viņi ar vecāku un skolotāju atbalstu ir paveikuši pirmo pakāpienu – ieguvuši pamatizglītību. Mums par to ir liels prieks, jo 9. klašu skolēnu mācību sasniegumi ir atzīstami: abu klašu vidējais mācību vērtējums šajā mācību gadā ir 7,27. Vislabāk veicies sportā: 9.A klasei vidējais vērtējums 8,41, 9.B klasei – 8,21. 9.A klasei ļoti patīk arī latviešu literatūra – 8,17, 9.B – 8,18. Vizuālajā mākslā 9.A klases skolēnu vidējais vērtējums 7,77, sociālajās zinībās 9.B klasei – 7,68. Varētu būt šādi vērtējumi arī matemātikā. Bet, domājams, līdz ar Dabaszinātņu mācību centra uzcelšanu turpmāk goda vietā būs arī dabaszinības.

Direktore īpaši uzteica vairākus skolēnus par augstiem mācību sasniegumiem. 9.A klases absolvente Monta Anna Rudmieze ieguvusi sekmju vidējo vērtējumu 8,56, viņai seko Ilvija Buivide, Violeta Kobjakova, Emma Millere, Ieva Vācere, kam vidējais vērtējums ir vairāk par 8. 9.B klasē visaugstākie mācību sasniegumi ir Anastasijai Varmahovskai – 8,94, tuvu šiem panākumiem ir Linda Homka, Ingmārs Jakovļevs, Ariana Kaimiņa, Viktorija Zaviša.

Inese Didže pasniedza arī pateicības veltes klašu audzinātājām Kristīnei Pakulei un Žannai Kopanovai.

Skolēni pateicās savām audzinātājām par kopīgajām ekskursijām, klases pasākumiem, par audzināšanu, izglītošanu un atbalstu jebkurā brīdī. Sirsnīgus sveicienus, apskāvienus un ziedus no skolēniem saņēma skolotāji un vecāki.

Kristīne Pakule sacīja paldies Žannai Kopanovai par sadarbību un sapratni, bilstot: - Ir labi kolēģi, ir lieliski kolēģi, un ir kolēģi – draugi. Darbu var darīt ar daudz lielāku iedvesmu, uz darbu var nākt ar prieku, ja tu zini, ka tavs pārinieks ir cilvēks, uz kuru tiešām un vienmēr var paļauties.

9.A klase bija sagādājusi pārsteigumu Montas mammai Ilzei Veidemanei, dāvājot viņai krekliņu ar uzrakstu „Klases krustmāte” – par būšanu kopā ar klasi gan nopietnās mācību ekskursijās un citos pasākumos, gan uzņemot kolektīvu savā pajumtē atpūtas brīžos.

Savukārt vecāki pasniedza skolai dāvanu – Aijas Princes gleznu „Peonijas”, kas, kā sacīja direktore Inese Didže, papildinās jaunā Dabaszinātņu mācību centra interjeru. Direktore bilda arī, ka šajā dāvinājumā ar savu ziedojumu ir piedalījies arī vienas no pirmajām ģimnāzijas absolventēm Emīlijas Legzdaines – Bērziņas dēls, Kanādā, Toronto, dzīvojošais Elmārs Bērziņš.

Absolventus šoreiz sumināja, ņemot vērā viņu dažādos talantus. Talantu „parādi” atklāja zinātnieki, tad bija kārta dejotājiem, dziedātājiem, māksliniekiem, sportistiem, informāciju tehnoloģiju pārzinātājiem. Direktores vietniece Kristīne Pakule gan atzina, ka sagrupēt skolēnus pa talantiem nav bijis vienkārši, jo ir daudz “multitalantu” – tādu jauniešu, kuri gan dejo, gan dzied, gan sporto, gan piedalās olimpiādēs, lasa grāmatas un padziļināti apgūst svešvalodas, prot apieties ar tehnoloģijām.

Pateicības par iesaistīšanos deju kolektīvos, vokālajos ansambļos un koros saviem dalībniekiem pasniedza skolotāji Ligita Urbele, Raimonds Bulmers un Sandra Bulmere.

Absolventi arī vēlreiz parādīja savas prasmes: uzstājās jaunie mūziķi, dziedāja meiteņu ansamblis „Vēja spārni”.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Paldies, skolotāj!

Priecīgs pārsteigums 9.A klases krustmātei Ilzei Veidemanei.

Kristīne Pakule saka paldies par sadarbību Žannai Kopanovai.

Dāvanā skolai – Aijas Princes „Peonijas”.

Ansamblis „Vēja spārni” kopā dzied kopš 4. klases.

Monta Anna Rudmieze var lepoties ar visaugstāko vērtējumu mācībās 9.A klasē.

Svētku brīdis – arī brāļiem Gudzovskiem – Tomam, kurš absolvē 9. klasi, un  ģimnāzijas šī gada 12. klases absolventam Dāvim.

9.B klase.

9.A klase.

Izlaiduma izskaņā tapa tradicionālais kopīgais foto ģimnāzijas albumam.

Vasaras lasīšanas piedzīvojums

Jūn 20, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

Aicinām skolēnus un vecākus vasarā iesaistīties lasīšanas piedzīvojumā un lasīt Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas – 2019 kolekcijas grāmatas.

Kolekcijas izvēlē tiek ņemtas vērā attiecīgā vecumposma lasītāja uztveres spējas, intereses un darbu mākslinieciskā kvalitāte.  Kolekciju izvēlas labākie bērnu un jauniešu literatūras speciālisti.

7. un 8. klases skolēni lasa:

Parra M. Vārtsargs un jūra.

Anotācija pieejama:

http://www.lielsmazs.lv/index.php/lv/gramatas/vartsargs_un_jura/

Vērdiņš K. Dilles tante.

Anotācija pieejama:

http://www.lielsmazs.lv/index.php/lv/gramatas/dilles_tante/

Rungulis M. Trīs nāves Mārtiņdienā.

Anotācija pieejama:

http://www.lielsmazs.lv/index.php/lv/gramatas/tris_naves_martindiena/

Petešena S. Burbulis.

Anotācija pieejama

http://veikals.la.lv/shop/product/700

Nilsone F. Ledusjūras pirāti.

Anotācija pieejama:

https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-apgads/jra/ledusjuras-pirati.html

Ellena R. Landara. Lietussargs.

Anotācija pieejams:

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/149759-lietussargs.html

9. -12. klases skolēni lasa:

Vācietis O. Uz putnu lielceļa.

Anotācija pieejama:

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/179197-uz_putnu_lielcela.html

Kreicbergs T. Havanas kaķu karalis.

Anotācija pieejama:

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/150133- havanas_kaku_karalis.html

Jūna N. Viss, itin viss.

Anotācija pieejama:

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/148164-viss_itin_viss.html

Nivena Dž. Mūsu spožās dienas.

Anotācija pieejama:

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/135440-musu_spozas_dienas.html

Bahs R. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons.

Anotācija pieejama:

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/180368-kaija_varda_dzonatans_livingstons_pilns_izdevums.html

Sīmons van der Hēsts. Zirrenis.

Anotācija pieejama:  http://www.petergailis.lv/peter/index.php?route=product/product&product_id=642

Vecāki lasa:

Velss B. Vientulības gals.

Anotācija pieejama:

https://www.janisroze.lv/lv/jana-rozes-apgads/jra/vientulibas-gals.html

Hanta L., M. Zivs kokā.

Anotācija pieejama:

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/166403-zivs_koka.html

Niemi J. Tu neiesi viens.

Anotācija pieejama:

http://www.petergailis.lv/peter/index.php?route=product/product&keyword=Tu%20neiesi%20viens&category_id=0&product_id=647

Akmentiņš A. Skolotāji.

Anotācija pieejama:

http://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/dailliteratura/originalliteratura-latviesu/romani/skolotaji

P.S. Vecāki lasa arī 2 grāmatas no sava bērna vecumposmam atbilstošās kolekcijas grāmatu saraksta.

Lai aizraujošs un atziņām bagāts šīs vasaras lasīšanas piedzīvojums, kas turpināsies jaunajā mācību gadā!

Skolotāja, bibliotekāre Gunda Akermane

Teicami panākumi festivālā „Talantu zvaigznājs”

Jūn 13, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

Maijā Dobeles Valsts ģimnāzijas sešu skolēnu komanda kopā ar skolotājām Jeļenu Raņķi un Jolantu Šakneri devās uz  ikgadējo iestādes “Pēcdiploma izglītības akadēmija” dabaszinātņu festivālu «Созвездие Талантов» (“Talantu Zvaigznājs”) Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Komandas kapteines, tobrīd vēl 11.A2 klases skolnieces Karīnas Kondrātes vadībā tajā piedalījās 10.A1 klases skolnieces Beāte Cehanoviča, Sanija Eihe, Laura Skorodihina, 10.A2 klases skolnieces Anna Kosinkina un Jana Černeja.

Mūsu skola festivālā iesaistījās trešo gadu. Skolotāja Jolanta Šaknere uzsvēra, ka piedalīšanās šajā forumā dod iespēju skolēniem salīdzināt savas zināšanas un prasmes plašākā mērogā.

-       Ir svarīgi jauniešiem apzināties, ka šajā laikmetā zināšanas var apliecināt arī ārpus savas valsts robežām. Pārliecināmies arī, ka ģimnāzija spēj dot pasaules līmeņa izglītību. To pierāda šī gada festivāla rezultāti: Beāte Cehanoviča ieguva pirmo vietu bioloģijā, Sanija Eihe saņēma atzinību matemātikā.

Turklāt jāuzsver, ka pārējās komandas olimpiāžu uzdevumus veica dzimtajā valodā, bet mūsu skolnieces to darīja svešvalodās – angļu vai krievu valodā. Beāte un Sanija savas zināšanas apliecināja angliski. Tas ir divkāršs sasniegums.

Konkurence bija visnotaļ liela, jo festivāla rīkotājvalsts saviem skolēniem iepriekš rīko atlasi. Dalībnieku bija daudz, piemēram, bioloģijā un matemātikā – ap 30: gan komandās, gan individuāli. Arī mēs ģimnāzijā bijām cītīgi gatavojušās vismaz pusgadu – tulkojām uzdevumus, veicām tos svešvalodā. Tāpēc arī guvām šādus panākumus, kas vēlreiz apliecina, ka ģimnāzija dod labu izglītību ne tikai Latvijas līmenī, bet arī plašākā mērogā.

Festivāla gaitā skolēni arī prezentēja savas komandas. Mūsu ģimnāzistes līdzi veda latviešu tautas tērpus, kuros izpildīja pašu veidotu tautas deju, ko publika uztvēra ļoti atzinīgi, bija arī stāstījums par Dobeli un Latviju.

Jolanta Šaknere bilda, ka komanda ir ļoti pateicīga ģimnāzijas vadībai un Dobeles Izglītības pārvaldei par iespēju pavadīt Minskā vienu dienu ilgāk, tādējādi ļaujot tuvāk iepazīt Baltkrievijas galvaspilsētu, baltkrievu tautas kultūru, šīs valsts vēsturi.

Ieguvums no šādiem braucieniem ir nenoliedzams, sacīja skolotāja, jo komanda gan kopumā, gan katrs dalībnieks individuāli iegūst ne tikai apliecinājumu savu zināšanu nozīmei, bet arī jaunu pieredzi prezentācijas prasmēs, apzinoties, ka pārstāvam ne tikai sevi, bet arī savu skolu, pilsētu un valsti.

Skolotāja Jeļena Raņķe uzsvēra, ka piedalīšanās festivālā šogad  nav radījusi kādreizējo spriedzi, ja pasākuma norise daudzējādi ir jau zināma, bijuši arī aptuveni zināmi paredzamie uzdevumi. Viņa ir īpaši gandarīta par labo sadarbību un sapratni ar skolotāju Jolantu Šakneri, arī jau ļoti savlaicīgi kopā strādājot komandas sagatavošanā festivālam.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores un Jolantas Šakneres foto

Komanda gatava doties uz „Talantu zvaigznāju”.

Beāte Cehanoviča kļuvusi par uzvarētāju bioloģijā.

Sanijai Eihei – atzinība matemātikā.

Ģimnāzijas komanda Minskas festivālā godam prezentēja savu skolu, Dobeli un Latviju.

Vēstures muzeja apmeklējums.

Mācību gada noslēgumā – soli tuvāk jaunajam

Jūn 13, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

31. maijā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas saime bija pulcējusies mācību gada noslēguma pasākumā, kam šogad bija zīmīgs nosaukums – „Soli tuvāk”. Tas tāpēc, ka tika sperts solis tuvāk topošajam Dabaszinātņu mācību centram: direktore Inese Didže un direktores vietniece Kristīne Pakule skolēnus uzrunāja jaunajā autostāvlaukumā, kas izbūvēts pērnvasar nojauktās vecās skolas ēkas vietā.

- Šorīt esam pilnīgi jaunā situācijā: esam pirmie, kuri tuvumā redz to, kas top. Vēl vasarā daudz kas taps. Šodien, pēdējā skolas dienā, gribam godināt tos, kuri ir kaldinājuši mūsu panākumus, bijuši labākie un veiksmīgākie. Daudzi jau savus apbalvojumus ir saņēmuši, bet arī šodien mums ir krietna kaudze dažādu pateicības rakstu, – sacīja direktore.

Pateicību par iniciatīvas izrādīšanu un skolēnu iesaistīšanu, atbalstu un motivēšanu, piedaloties tiesībsarga organizētajā konkursā, saņēma vēstures skolotāja Aija Prokopova. Ģimnāzijai ir arī pasniegts sertifikāts, kas apliecina, ka DVĢ ir Eiropas Vēstnieku skola. Šī atzinība dod iespēju skolas vēstnieku komandai novembrī doties uz Strasbūru. Skolotāja Inga Ozoliņa saņēma atzinību par vizuālās mākslas olimpiādēm, skolotājs Raimonds Bulmers – par mūzikas olimpiādēm, skolotāja Ilze Ose – par latviešu valodas un literatūras olimpiādi, skolotāja Elita Freija – par atklāto angļu valodas olimpiādi reģionā.

Daudzi skolēni saņēma pateicības par centību mācībās un radošumu ārpus mācību darba. Klašu kolektīviem tika teikts paldies par aktivitāti Vides dienas norisēs un pasākumā „Noziegumam pa pēdām”.

Direktore Inese Didže sacīja lielu paldies Tērvetes novada pašvaldības vārdā 7. klasēm par līdzdalību pasākumā „Ražots Dobeles apkārtnē” un to, cik cītīgi mūsu skolēni ir apguvuši, kas notiek ražošanas jomā mūsu apkaimē.

Pasākumu ar džezisku muzicēšanu papildināja ģimnāzisti – Dobeles mūzikas skolas džeza kvartets Toms Jaunozols (11.A1 klase), kurš spēlē trombonu, un saksofonisti Rainers Mozulis (7.B), Elīna Jana Aukmane (7.A) un Estere Kristiāna Ozoliņa (11.A1).

Noslēgumā direktore novēlēja skolēniem vasaru izmantot ne tikai atpūtai, bet arī kā iespēju strādāt, sekojot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumam. Viņa arī atgādināja, ka gaidāms ļoti daudz darba pirms jaunā mācību gada, un aicināja būt atsaucīgiem, ja būs nepieciešamas palīdzīgas rokas ģimnāzijas telpu un apkārtnes sakārtošanā pēc remontdarbiem.

Vēlāk arī skolotāji un ģimnāzijas tehniskie darbinieki pagājās soli tuvāk jaunajam: viņiem tika dota iespēja pirmo reizi apskatīt Dabaszinātņu mācību centra telpas. Īpaši nozīmīgi tas ir fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, informātikas skolotājiem, kuri jaunajā mācību gadā strādās plašos, mūsdienīgos kabinetos un laboratorijās.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Ģimnāzijas saime šī mācību gada noslēguma pasākumā – soli tuvāk jaunajai ēkai.

Muzicē džeza kvartets.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže sacīja paldies celtniekiem par labo sadarbību, respektējot viens otra darbu. Būvnieki saņēma godam pelnītu kliņģeri.

Jaunās telpas tika apskatītas SIA „Būvfirma Vītols” darbu vadītāja palīga Dmitrija Amoliņa vadībā.

Tiek veidota stādījumu un atpūtas zona starp abām ēkām.

Dobeles ģimnāzisti – Eiropas Parlamenta vēstnieki – dosies uz Strasbūru

Jūn 13, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

Mācību gada noslēguma pasākumā  pieci Dobeles Valsts ģimnāzijas 11.A1 klases skolēni – Madara Āboma, Laura Done, Edvards Grinbergs, Estere Kristiāna Ozoliņa un Kristaps Ridus – saņēma īpašus sertifikātus, kas apliecina, ka viņi kā Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPVS) dalībnieki  rudenī apmeklēs Strasbūru. Kopā ar skolēniem šo iespēju nopelnījusi arī vēstures skolotāja Aija Prokopova, kura ir šīs programmas iedibinātāja un vadītāja ģimnāzijā. Skolotāja par EPVS stāsta:

„Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola ir Eiropas savienības (ES) mēroga programma, kuru, sadarbībā ar Latvijas pedagogiem, īsteno Eiropas Parlamenta Birojs (EPB) Latvijā. EPVS programmas mērķis ir veicināt jauniešos apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. EPVS programma sniedz jauniešiem zināšanas, spējas uzklausīt viedokļus un diskutēt – to praktizē atklātajās stundās un semināros.

2018./2019. mācību gads ir DVĢ trešais darba gads šajā projektā. Mūsu skola ir to 23 Latvijas izglītības iestāžu pulkā, kas 2016./2017.mācību gadā kā pirmās iesaistījās izaicinājumā un jaunā projektā. Par pirmajiem vēstniekiem toreiz kļuva manis audzinātā 12.BK klase. Mācību gada noslēgumā DVĢ ieguva EPVS statusu.

Trīs gadu laikā ir sarīkotas Eiropas dienas svinības, kas bijušas gan kā dažādu valstu kultūras, tradīciju prezentācijas (2016./2017.m.g.), gan spēļu pēcpusdiena pamatskolas audzēkņiem (2017./2018.m.g.), gan 12. klašu dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanu imitācijā (2018./2019.m.g.).

Šajā mācību gadā par EPVS vēstniekiem kļuva 11.A1 klases skolēni Madara Āboma, Laura Done, Edvards Grinbergs, Estere Kristiāna Ozoliņa un Kristaps Ridus. Skolēni ir apmeklējuši vairākus mācību seminārus Rīgā, EPB, un iegūtās zināšanas ir izmantojuši, lai par ES stāstītu klasesbiedriem, vadītu stundu 9.A klases skolēniem, kā arī mudinātu piedalīties EP vēlēšanās Dobeles 1. vidusskolas 12. klases skolēnus. Savukārt Eiropas dienā 9.maijā vēstnieki vadīja vēlēšanu imitāciju, kurā mūsu skolas divpadsmitajiem bija iespēja balsot par, viņuprāt, svarīgākajām ES vērtībām. Vienlaikus tā bija iespēja praktizēties vēlēšanu biļetenu aizpildīšanā. Daudziem divpadsmitajiem tā bija pirmā pieredze vēlēšanās. Vēstnieki secināja, ka jaunieši nemaz neprot aizpildīt biļetenus: no 24 iesniegtajiem par derīgiem bija atzīstami tikai 6. Izvērtējot rezultātu, varēja secināt, ka mūsu skolas jauniešiem galvenā vērtība ir izglītība.

Savukārt es pati šī gada 18. janvārī vadīju atklāto stundu par tēmu “ES darbības virzieni”. Stundā piedalījās DVĢ 12. BK klase, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs, Izglītības pārvaldes metodiķe A. Celmiņa, EPB Latvijā pārstāves J. Bogustova un N. Romanovska.

22. un 23. martā programmas ietvaros apmeklēju Briseli, kur piedalījos EPVS seminārā par jauniešu līdzdalības veicināšanu. Tika uzklausīta citu ES valstu pedagogu pieredze, prezentēta sava līdzšinējā darbība. Seminārs norisinājās Eiropas Parlamenta ēkā. Noslēgumā tika apmeklēts Eiropas Vēstures nams. Pārsteidzoši, ka ekspozīcijā ir atrodamas pietiekami daudz Latviju raksturojošu lietu (piemēram, VEF produkcija, veļasmašīna “Rīga” u.c.), procesu atspoguļojums (Baltijas Ceļš). Tas rada pārliecību, ka esam līdzvērtīgi partneri ES.

Savukārt EPVS vēstnieki Madara, Laura, Edvards, Estere un Kristaps šoruden, novembrī, apmeklēs Strasbūru, kur piedalīsies EIROSCOLA parlamenta darbības simulācijā. Veiksmi mūsu jauniešiem!”

Sarunā A.Prokopova vēl akcentēja: - Gatavojoties pasākumiem, Vēstnieku skolas dalībnieki diezgan ilgu laiku pavadīja plānojot, paši ļoti daudz pētīja, līdz ar to Eiropas jautājumos šie jaunieši tagad ir zinoši un godam nopelnījuši doties uz Strasbūru. Man pašai vislielākais prieks ir par to, ka viņi „deg” par šo jomu, ar ko nodarbojas.

Ir gandarījums, ka vēstnieku veikums dod rezultātu. Mēs sākām ar trim skolēniem – Lauru, Madaru un Kristapu. Nu jau viņi ir pieci. Jaunajā mācību gadā noteikti uzrunāsim nākamo 10. klašu skolēnus par iespējām iesaistīties EPVS, jo tā ir ilgtermiņa programma. Skolēniem tajā ir daudz saistoša, ko darīt. Arī motivācija darboties ir nozīmīga, jo ir iespēja apmeklēt Strasbūru, Eiropas Parlamentu, piedalīties EP simulācijas darbībā, atrodoties parlamentāriešu darba vietās, uzstājoties no tribīnes, pilnveidojot savas angļu valodas prasmes. Man pašai šis darbs interesē un priecājos, ja kaut vienu skolēnu varu ar to aizraut. Lai ieinteresētu, ir svarīgs personīgais piemērs, lai audzinātu jauniešus par pilsoniski aktīviem cilvēkiem. Tā ir arī viena no jaunajām izglītības kompetencēm.

Manuprāt, Izglītības ministrijai un vēl citām institūcijām būtu jāņem piemērs no EP Vēstnieku skolas. Esam ļoti pateicīgi par bagāto metodisko atbalstu, ko sniedz Eiropas Parlamenta birojs Latvijā un tā vadītājas Jolanta Bogustova un Liene Valdmane: ir gan metodiskie materiāli, gan mācību komplekti (ES karogs, plakāti, uzskates materiāli, kartītes utt.), gan prezentācijas un darba lapas, gan norādījumi skolēniem un skolotājiem, – faktiski gatavi materiāli, atliek tikai darboties.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores un Aijas Prokopovas foto

Vairāk par Eiropu vēstnieku vadītajā stundā uzzināja DVĢ 9.A klase.

Eiropas dienā 12. klašu skolēniem vēstnieki stāstīja par Eiropas Savienības vērtībām un mudināja par tām balsot.

Eiropas Parlamenta vēstnieki pēdējā šī mācību gada nodarbībā maija nogalē.

Vēstnieces Madaru Ābomu un Esteri Kristiānu Ozoliņu apsveic Ministru prezidents, bijušais Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš.

Visu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībnieku un pedagogu kopīgs foto kārtējā darba cēliena noslēgumā.

„Bērnu žūrija ir laba lieta, jo palīdz izvēlēties grāmatas”

Jūn 13, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

Ar interesantu ekskursiju noslēgusies ikgadējā jauno lasītāju – bērnu un jauniešu grāmatu ekspertu  – darbošanās Bērnu žūrijā, ko organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.

Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunda Akermane atzina, ka ekspertu skaits žūrijā ir aptuveni līdzīgs katru gadu, un kopā ar jaunajiem lasītājiem divos vecumposmos – 11+ un 15+ – tajā jau vairākus gadus darbojas arī trīs pieaugušie – vecāku žūrija. Šogad žūrijā strādāja 27 skolēni un skolotājas  Gunda Akermane, Ruta Veidemane un Aija Prokopova.

Žūrija strādāja no 2018. gada līdz šī gada februārim. Visaktīvākie lasītāji ir 10. klašu skolēni.

- Tāpat kā pagājušajā gadā skolēniem bija jāizlasa sešas grāmatas. Taču šogad bija problēma ar grāmatu eksemplāru nodrošināšanu, turklāt vecumposmā 15+ divas bija ļoti apjomīgas fantāzijas žanra grāmatas – tuvu 700 lappusēm katra. Tas mazliet paildzināja lasīšanas procesu un radīja nelielu sastrēgumu, – pastāstīja Gunda Akermane.

7. un 8. klašu skolēni pagaidām nav aktīvi lasītāji, atzina skolotāja. Tāpēc īpaši uzteicams ir Emīls Karpis no 7.A klases, Dace Jansone no 8.A un Annija Bluimfelde no 8.B, kuri izrādīja interesi par ekspertu darbošanos un tika līdz finišam, izlasot visas sešas kolekcijas grāmatas. Uzslavu pelnījuši 9.A klases četri lasītāji un pieci skolēni no 10.A2 klases. Īpašs prieks, ka arī „divpadsmitie” atrod laiku grāmatu lasīšanai, un žūrijā darbojās četri eksperti no 12.A1, pa vienam no 12.A2 un 12.BK.

Šogad Bērnu žūrijai 15+ vecumposmā nebija jāvērtē dzejas grāmata, bet nākamgad tā atkal būs, skaidroja Gunda Akermane. Skolēnu vērtējumam šogad tika piedāvāta lasāmviela, kas saistīta ar jauniešu problemātiku, un fantastika, kā arī vēstures tematika.  Šajā vecumposmā eksperti visatzinīgāk novērtējuši Keisijas Vestas grāmatu „P.S. Tu man patīc”, kā arī Kerijas Dūrijas grāmatu „Septītā kamera”.

Jaunākie lasītāji par saistošāko atzina Hamilas K. grāmatu „Vislabākās zāles”.

Ir jau zināma lasāmviela nākamajam žūrijas darba cēlienam, un bibliotekāres skatījumā kolekcija ir ļoti laba. Viņa arī cer, ka Bērnu žūriju papildinās jauni eksperti.

Bet šī gada žūrijas ekspertiem norisinājās godam nopelnītā tradicionālā ekskursija, kurā šoreiz ceļš veda uz Cēsu pusi. Skolēni un skolotājas apmeklēja Cēsu koncertzāli, izzināja interesantu uzņēmumu darbību, apskatot Raunas siera un makaronu ražotni un Raunas cepli, kur top keramika, pabija pie Raunas Staburaga. Cēsu mākslas un vēstures muzejā tika apskatīta ceļojošā izstāde „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”. Šīs 38 vēstules ir iekļautas UNESCO kultūras mantojuma sarakstā, diemžēl, kā sacīja skolotāja, apskatīt var tikai nedaudzas, jo lielākā daļa glabājas fondos. Visvairāk braucējiem bija patikuši Ērgļu klintīs gūtie iespaidi.

-       Eksperti noteikti  ir penījuši šo noslēguma ekskursiju, jo, neraugoties uz lielo aizņemtību ģimnāzijā,  skolēni tomēr atrod laiku lasīt grāmatas, – sacīja Gunda Akermane.

Un ir gandarījums, ka skolēnu atsauksmēs var jaust atzinīgu attieksmi pret darbošanos Bērnu žūrijā. Lūk, 10.A2 klases skolnieces Annijas Loces atziņa:  „Manuprāt, ir labi, ka ir tāda Bērnu žūrija. Es gribu lasīt, bet nemāku izvēlēties grāmatas. Bērnu žūrija palīdz izvēli padarīt vieglāku. Ir atšķirība, ja tev jāizvēlas no 50 vai piecām grāmatām. Manuprāt, Bērnu žūrija ir ļoti laba lieta. Noteikti piedalīšos atkal.”

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto un foto no brauciena albuma

Eksperti pie Raunas Staburaga

Vidzemes koncertzālē, klausoties gides atraktīvajā un patriotiskajā stāstījumā

Zaļā siera un makaronu ražotnē Raunā

Iestājpārbaudījumu rezultāti uzņemšanai DVĢ 7.klasē 2019./2020.mācību gadam

Jūn 3, 2019   ///   Notikumi  //  Comments Off

Uzņemšanas kārtība Dobeles Valsts ģimnāzijas pamatizglītības programmā 2019.g. (MS Word dokuments)

Dokumentu iesniegšana uzaicinātajiem pretendentiem 6.jūnijā no plkst.9.00 Dobeles Valsts ģimnāzijas kancelejā.
Vecāku sapulce 6.jūnijā plkst.18.00.
Neskaidrību gadījumā zvanīt ģimnāzijas lietvedei, tālrunis 63722549.

Iestājpārbaudījumu rezultāti:

Pretendenta kods

Pretendenta kopējais rezultāts procentos (pēc uzņemšanas noteikumu 14.7.punkta)

Iestājpārbaudījuma rezultāti 03.06.2019.

144 96.25% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
154 89.38% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
101 88.33% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
119 85.22% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
103 85.02% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
138 82.71% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
145 82.50% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
125 80.85% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
105 80.83% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
116 80.00% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
121 78.77% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
122 78.35% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
126 78.35% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
132 78.34% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
142 77.30% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
118 76.89% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
149 76.65% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
169 75.43% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
112 75.01% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
157 74.57% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
172 73.77% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
117 73.76% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
170 71.89% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
139 71.66% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
141 71.05% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
111 68.14% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
127 68.13% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
131 66.04% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
146 65.65% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
134 65.22% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
107 65.01% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
162 64.81% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
109 64.61% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
159 64.58% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
104 64.39% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
102 63.56% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
143 63.36% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
120 62.70% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
150 61.69% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
164 61.48% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
171 61.27% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
136 61.26% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
137 60.62% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
158 59.81% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
152 59.19% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
123 58.98% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
140 58.55% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
110 56.89% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
168 55.65% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
147 55.03% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
129 54.80% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
148 54.60% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
106 53.36% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
160 52.93% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
151 52.31% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
130 51.47% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
133 51.27% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
113 51.26% Aicinām iesniegt dokumentus vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmā (23011111)
124 51.08%
115 49.61%
153 49.61%
108 48.76%
163 47.94%
165 45.86%
114 44.81%
166 41.70%
155 29.23%