ZPD reģionālajai konferencei pieteikti 12 ģimnāzistu

Feb 11, 2019   //   Notikumi  //  Comments Off

23. janvārī Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās  zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas, ko vērtēšanas komisijām četrās sekcijās sniedza 11. klašu skolēni. 12 veiksmīgāko darbu pieteikti Zemgales reģiona ZPD konferencei, kas 8. martā notiks Jelgavā.

Dabaszinību sekcijā savus pētījumus prezentēja 17 skolēnu. Dalībai reģionālajā konferencē izvirzīti Toms Jaunozols (11.A1), Alise Glūzda, Dilans Kabajevs un Regnārs Lambreksis (11.A2). Šo autoru darbu konsultantes ir skolotājas Ineta Žeiere, Jolanta Šaknere un Gita Heistere.

Sekcijā “Cilvēks un sabiedrība” piedalījās 13 ģimnāzistu. Reģionālajai konferencei ar skolotāju Solvitas Miglinieces, Aijas Prokopovas un Ivetas Meijas atbalstu gatavojas 11.A1 klases skolnieces Ineta Buivide, Laura Done, Laura  Smokro, Madara Āboma, Elīna Boiko un Vendija Brikmane.

Valodu sekcijā darbus aizstāvēja 17 skolēnu. Pārstāvēt ģimnāziju reģionālajā konferencē šajā jomā uzticēts 11.A1 klases skolniecēm Megijai Polei un Lindai Siliņai. Viņu darbus konsultē skolotājas Gunda Akermane un Vēsma Rone.

Māksliniecisko un praktisko priekšmetu sekcijā savus pētījumus prezentēja 12 dalībnieku. Darbu temati, tāpat kā citās sekcijās, bija daudzveidīgi un interesanti, tomēr vērtētāju skatījumā neviens no veikumiem šajā jomā nav bijis atbilstošs izvirzīšanai uz reģionu.

Ģimnāzijas direktores vietniece Gita Jākobsone, vērtējot šī gada ZPD prezentācijas, sacīja:

-          Komisija kopumā atzina, ka skolēniem ir manāmi augušas uzstāšanās prasmes un kultūra, ir domāts par ārējo tēlu, par stāju. Prezentācijas arī ir veiksmīgas: ir ņemti vērā skolotāju norādījumi par to veidošanu. Tas priecē. Par izvēlētajiem darbu tematiem jāteic: iepriekšējos gados darbi vairāk bija orientēti uz dabaszinībām, šogad  izteiktākas ir sociālās jomas, kur, kā redzams arī pēc tālāk izvirzīto darbu skaita, ir nopietnāk piestrādāts. Kā visur, ir skolēni, kuri savus darbus ir izstrādājuši visa mācību perioda garumā, un ir tādi, kuri darīja pēdējā brīdī, līdz ar to darba kvalitāte cieta. Tāpēc labi temati palikuši līdz galam neizstrādāti tā, kā bija kopā ar skolotājiem konsultantiem iecerēts.

Ir saprotams, ka mūsu skolēni ir ļoti noslogoti, daudz darbojas ārpus skolas. Un zinātniski pētniecisko darbu izstrāde ir jāveic patstāvīgi, kas prasa daudz laika un enerģijas. Ja tā pietrūkst, tad rezultāts ir tāds, kāds ir. Tāpēc arī šogad reģiona konferencei pieteikti mazāk darbu. Turklāt šogad ģimnāzijas komisija darbus vērtēja daudz stingrāk, lai paši izstrādātākie tiktu izvirzīti aizstāvēšanai reģionā. Un bija arī skolēni, kuri paši atteicās veikt darba recenzijā ieteikto, lai varētu to prezentēt Jelgavā. Tā ir pašu skolēnu izvēle.

Paldies visiem skolotājiem konsultantiem par ieguldīto darbu ar skolēniem ZPD izstrādē!

Gita Jākobsone skaidroja, ka izvirzītie darbi tiek nosūtīti Zemgales reģiona konferences komisijai, un 1. martā skolēniem būs pieejamas  savu ZPD recenzijas. Tad arī kļūs zināms, kuri skolēni uzaicināti uz konferenci klātienē Jelgavā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Tūlīt sāksies darbu prezentācija valodu sekcijā.

Savu ZPD dabaszinību sekcijā prezentē Toms Jaunozols.

Pēc komisijas vērtējuma sekcijā “Cilvēks un sabiedrība” Madara Āboma un  vairākas viņas klases biedrenes ieguvušas tiesības pārstāvēt ģimnāziju Zemgales reģiona konferencē.

Māksliniecisko un praktisko priekšmetu sekcijas dalībnieki un vērtētāji klausās kārtējo prezentāciju.

Komentēšana šim rakstam ir slēgta.