Publiskās runas konkursā – par tēvzemes vērtībām, tradīcijām, patriotismu

Nov 25, 2018   //   Notikumi  //  Comments Off

13. un 14. novembrī  ģimnāzijas zālē notika skolēnu ikgadējais publiskās runas konkurss, kura vadmotīvam šogad bija izvēlēts Ata Kronvalda atzinums: „Tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, var to patiesi mīlēt.”

Desmit dalībnieku stājās publikas priekšā 10. – 12. klašu grupā. Jaunieši runāja par lietām, kas, viņuprāt, atklāj mīlestību pret savu tēvu zemi. Tika paustas domas par latviešu rakstnieku atziņu mantojumu, tautas tradīciju nozīmi un saglabāšanu, latviešu valodas sargāšanu un kopšanu, par ģimenes sniegto vērtību svarīgumu, patriotisma jēdziena izpratni, savu klātbūtni tautu vienojošos pasākumos. Bija patīkami klausīties runas, kurās bija jūtama skolēnu pašu personiskā attieksme, saikne ar izvēlēto tematu, patiesa vēlme pa to runāt.

Uzstāšanās vērtēja amatierteātra „Smaids” režisors, DVĢ vecāku komitejas aktīvists Augusts Mešķis, DVĢ direktore Inese Didže, karjeras izglītības speciāliste, latviešu valodas skolotāja Dzintra Stūre, laikraksta „Zemgale” žurnāliste Baiba Pole un šo rindu autore, DVĢ mājas lapas satura veidotāja.

Ekspertu  īpašu atzinību saņēma Alise Štāle (12.BK), kura runāja par R.Blaumaņa darbu nozīmi savā dzīvē; Anastasija Strogonova (10.BK) par vēstījumu par jaunsargu kustību, kurā pati ir iesaistījusies; Līva Veidemane (11.A2) par aizrautīgo stāstījumu par savu līdzdalību Dziesmu svētku deju programmā;  Renāte Medvedeva (10.A2) par prasmi raisīt publikas interesi ar savu stāstu par attiecībām ar vecvecākiem; Laura Done (11.A1), kura runāja par izglītību, balstoties uz savu pieredzi ģimnāzijā un mammas pieredzi, studējot augstskolā.

7. – 9. klases pārstāvēja piecpadsmit runātāju. Viņu sniegumu klausījās režisors Augusts Mešķis, Dobeles novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības jomas vadītāja Anita Celmiņa, DVĢ sociālā pedagoģe, sociālo zinību skolotāja Iveta Meija, Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Brigita Baumane un DVĢ Latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja Vēsma Rone.

Dalībnieki bija sagatavojuši runas par savām dzimtajām vietām un Latviju kā savām mājām, latviskajām tradīcijām, ievērojamiem Latvijas cilvēkiem, latviešu valodas saglabāšanas un kopšanas problēmām. Eksperti uzteica runātājus par uzdrošināšanos stāties publikas priekšā, par vēlmi paust savu viedokli, arī par atraisītu sniegumu. Vērtētāji par saviem favorītiem izraudzīja Filipu Freimani (7.A) par patriotisko stāstījumu par Dobeles ievērojamām vietām, Robertu Cimermani (7.B) par izjusto dzimtā Bērzes pagasta un savas ģimenes darbošanās tajā aprakstu; Evelīnu Katrīnu Karņevsku (8.A), kura dalījās savos iespaidos par Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, kā arī Diānu Jureviču (8.B) un Danu Lauritu Leilandi (9.B), kuru runās tika aktualizētas latviešu valodas saglabāšanas problēmas.

Eksperti saviem favorītiem dāvināja sveces ar Latvijas simtgades simboliku.

Paldies visiem dalībniekiem par sniegumu un skolotājām – par atbalstu!

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Publiskās runas konkursa ekspertu favorīti 7. – 9. klašu….

… un 10. – 12. klašu grupā.

Konkursa noslēgumā – visu runātāju, skolotāju un ekspertu kopīgs foto.

Komentēšana šim rakstam ir slēgta.