AS ”Grindeks” fonda ”Zinātnes un izglītības atbalstam” laureātu salidojumā ”Domā! Pēti! Radi!”

Apr 11, 2013   //   Bez tēmas  //  Comments Off

5.aprīlī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā un Liepājas Latviešu biedrības namā izskanējis AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” laureātu salidojums.

Tas noritēja divos etapos. Skolā bija svinīga atklāšana un 6 meistarklases. Tās vadīja Latvijas universitātes asociētais profesors Uldis Kondratovičs, universitātes ķīmijas fakultātes jaunie zinātnieki, Liepājas universitātes mācībspēki un studenti.

Liepājas latviešu biedrības namā vairāk nekā 300 dalībnieku piedalījās un vēroja notiekošo meistarklasēs, kuras vadīja gan liepājnieki, gan laureātu skolas, gan Latvijas un Liepājas universitātes pasniedzēji un studenti.

Pasākumā ”Domā! Pēti! Radi!” uz skatuves savijās gan ķīmiskie eksperimenti, gan dejas, dziesmas, suminājumi. Ļoti aizkustinošs brīdis bija AS Grindeks fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes priekšsēdētāja, A.Puškina Liepājas 2.vidusskolas absolventa Kirova Lipmana piedalīšanās. Zāle viņu sagaidīja ar aplausiem, tika veltītas dziesmas un sirsnīgi vārdi par ieguldījumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā un salidojuma organizēšanā. Noslēgumā fonda laureāti, sadarbības skolu, Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu administrācijas, skolotāji, skolēni pierādīja, ka gan Latvijā, gan Liepājā dabaszinātnes triumfē.

Laureāti un dalībskolas saņēma sertifikātus no AS Grindeks fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes priekšsēdētāja K. Lipmana un Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas, Liepājas pilsētas domes suvenīrus. Pateicība izskanēja arī salidojuma atbalstītājiem.

Dobeles Valsts ģimnāzija kļuva par laureātu 2007.gadā un par fonda dāvātajiem līdzekļiem 5000 latu apmērā tika iegādāta pirmā interaktīvā tāfele un balsošanas sistēmas. Salidojumā ģimnāziju pārstāvēja skolēni Edijs Jansons, Nauris Narvaišs, Jānis Skrebels, Santa Ērstiķe un Gundega Geiko, ķīmijas skolotāja Ingrīda Liepiņa un direktore Inese Didže.

Mūsu dalībnieku vārdā sakām paldies AS ”Grindeks” fonda ”Zinātnes un izglītības atbalstam” un Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas kolektīvam par iespēju veidot Latvijas „zvaigžņu komandu” Liepājā!

Direktore Inese Didže

Komentēšana šim rakstam ir slēgta.