Vecākiem

Šajā sadaļā vecāki var gūt informāciju par DVĢ uzņemšanas kārtību, skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem, nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un skolas formu, kā arī iepazīties ar aktualitātēm.