Skolotāji

Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāji 2017./2018.m.g.

 1. INESE DIDŽE,  direktore, 12.BK klases audzinātāja
 2. AIJA JAKOVĻEVA,  direktores vietniece izglītības jomā, informātikas skolotāja
 3. GITA JĀKOBSONE,  direktores vietniece izglītības jomā, 11.BK klases audzinātāja
 4. KRISTĪNE PAKULE,  direktores vietniece izglītības jomā, 8.A klases audzinātāja
 5. ANDRIS JAKOVĻEVS,  skolas pārzinis, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 6. IVETA MEIJA,  sociālā pedagoģe, sociālo zinību skolotāja, 10.A1 klases audzinātāja
 7. GUNDA AKERMANE,  bibliotekāre, 10.BK klases audzinātāja
 8. MARĪTE BARAKAUSKAITE,  mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 9.B klases audzinātāja
 9. RUDĪTE BRIEDE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja
 10. SANDRA BULMERE,  interešu izglītības skolotāja
 11. RAIMONDS BULMERS,  mūzikas skolotājs
 12. SARMĪTE DUDE,   ķīmijas skolotāja
 13. JĀNIS OSKARS DARČIKS, fizikas  un  interešu izglītības skolotājs
 14. SOLVITA MIGLINIECE,  ekonomikas  un komerczinību skolotāja
 15. VIJA ELARTE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja
 16. ELITA FREIJA,  angļu valodas skolotāja, 11.A1 klases audzinātāja
 17. DAINA GLUŠAKA,  informātikas un matemātikas skolotāja
 18. DINA GRĪNFELDE,  vācu valodas skolotāja
 19. GITA HEISTERE,  bioloģijas skolotāja
 20. ANDA BALAMA, ģeogrāfijas skolotāja
 21. ŽANNA KOPANOVA,  krievu valodas skolotāja, 8.B klases audzinātāja
 22. DITA LEINERTE,  psiholoģijas skolotāja
 23. LUDMILA LIEPIŅA,  krievu valodas skolotāja
 24. SARMĪTE MARCINKEVIČA,   informātikas skolotāja
 25. INGA OZOLIŅA,   vizuālās mākslas skolotāja
 26. PĒTERIS PUĶĪTIS,  fizikas skolotājs
 27. JEĻENA RAŅĶE,  krievu valodas skolotāja
 28. AIVA RITUMA,  matemātikas skolotāja
 29. VĒSMA RONE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja
 30. TATJANA SAVICKA,  angļu valodas skolotāja
 31. KĀRLIS SEŅKO,  programmēšanas skolotājs
 32. INDRA SKRANDA, vēstures skolotāja
 33. SILVIJA SMILTNIECE,  kulturoloģijas un vēstures skolotāja
 34. DZINTRA STŪRE,  bibliotekāre, 9.A klases audzinātāja
 35. JOLANTA ŠAKNERE,  matemātikas skolotāja, 10.A2  klases audzinātāja
 36. AIJA ŠTĀLE,   vēstures, filozofijas, politikas un tiesību skolotāja, 7.A klases audzinātāja
 37. VALDIS TENSONS,   interešu izglītības skolotājs
 38. GITA TUKIŠA, matemātikas skolotāja
 39. LIGITA URBELE,   sporta skolotāja, 7.B  klases audzinātāja
 40. IEVA VAIVODE,  angļu valodas skolotāja, 11.A2 klases audzinātāja
 41. LAILA VANADZIŅA,  matemātikas skolotāja
 42. RUTA VEIDEMANE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja
 43. ĒRIKS ZAREMBA,  sporta skolotājs
 44. GITA ZIEMELE-TRUBAČA, angļu valodas skolotāja, 12.A1 klases audzinātāja
 45. INETA ŽEIERE,  dabaszinību, ķīmijas un fizikas skolotāja, 12.A2 klases audzinātāja