Projekti

ES programmas Erasmus+ KA1 projekts

DVĢ uzsāk ES programmas Erasmus+ KA1 projekta īstenošanu

Lasīt vairāk...Jauns ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Comenius daudzpusējās partnerības” projekts Dobeles Valsts ģimnāzijā

Projekta galvenais mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dabā notiekošajiem procesiem

Lasīt vairāk...Leonardo da Vinči programmas līdzfinansēts projekts D4E

Katrā izglītības iestādē, tāpat kā jebkurā citā organizācijā, ir vitāli nepieciešams veikt regulāru darbības novērtēšanu.

Lasīt vairāk...Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem ("Skolas piens")

Dobeles Valsts ģimnāzija ir iesaistījusies ES programmas „Skolas piens” īstenošanā.

Lasīt vairāk...Āboli mūsu skolēniem

Dobeles Valsts ģimnāzija sākusi darbību programmā “Skolas auglis”

Lasīt vairāk...Modernizēta Dobeles Valsts ģimnāzijas aktu zāle

Projekta mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu apgaismojumu Dobeles Valsts ģimnāzijas aktu zālē, uzlabojot mēģinājumu un koncertdarbības apstākļus pašdarbības kolektīviem.

Lasīt vairāk...Direktoru klubs

Labākas izglītības kvalitātes priekšnoteikums ir patstāvīga un atbildīga skola ar spēcīgu vadību, kas sadarbībā ar vietējo kopienu prot veidot un īstenot skolas vīziju, piesaistīt, motivēt un atbalstīt izcilus kadrus – skolotājus. Iespējamās misijas (IM) veiktā aptauja par skolu organizācijas kultūru rāda, ka skolotāji pamatā strādā izolēti viens no otra, skolas līmenī bieži nav konsekvences kopīgu, uz skolēnu vajadzībām vērstu mērķu ieviešanā. Tādēļ IM sadarbībā ar Swedbank uzsāk jaunu iniciatīvu Direktoru klubs, šajā mācību gadā tajā iesaistot 29 skolu vadītājus, t.sk. Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže.

Lasīt vairāk...Lauku atbalsta dienests

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka atbalsta programmā „Skolas auglis” 2011./2012.mācību gadam ir noteiktas šādas atbalsta likmes par 100 g augļu un dārzeņu (turpmāk – produktu) porciju: par neiesaiņotiem produktiem – 0,10 Ls, par iesaiņotiem produktiem un neiesaiņotiem produktu asorti – 0,12 Ls, savukārt par iesaiņotiem produktu asorti – 0,13 Ls.

Atbalsta pretendenti – Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji papildus atbalsta likmei saņems PVN kompensāciju.

Lasīt vairāk...LEADER projekts 2011

Dobeles Valsts ģimnāzija laikā no 2011.gada janvāra līdz augustam īsteno ES ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” LEADER projektu „Augsto virvju, lentošanas distances inventāra komplekta un komandas tūrisma inventāra komplekta iegāde”, identifikācijas Nr. DNP 2010/49.
Ar projekta atbalstu ģimnāzija ir ieguvusi “DVĢ virvju grupai” nepieciešamo inventāru – ķiveres, sistēmas, virves, karabīnes, nolaišanās un kāpšanas mehānismus, lentošanas komplektu, pieres lukturus, cimdus un kāpšanas sienas aizķeres. Inventārs spēj nodrošināt 30 skolēnu grupu.

Lasīt vairāk...LEADER projekts 2010

Ar jaunā mācību gada sākumu Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem būs līdz šim nebijusi iespēja darboties „DVĢ virvju grupā”, apgūstot iemaņas augsto un zemo virvju šķēršļu veidošanā un to šķērsošanā. Skolēni apgūs zināšanas un prasmes ekipējuma lietošanā, mezglu siešanā, dažādu sarežģītību trašu plānošanā un uzlikšanā, apgūs pamatiemaņas klinšu kāpšanā un attīstīs balansu trenējoties “slackline” jeb lentošanu. Būtiski, ka šīs virvju grupas ietvaros skolēni attīstīs līderības prasmes – spēju uzņemties atbildību, grupas un uzdevumu vadības prasmes, dažādu līmeņu grupas komunikāciju, stratēģisko plānošanu, lēmumu pieņemšanu iespējams pat sarežģītos apstākļos u.c.

Lasīt vairāk...DO IT FOR YOURSELF Comenius partnerības projekts DVĢ

Sākot ar 2008.gada septembri Dobeles Valsts ģimnāzija aktīvi piedalās Eiropas Savienības Socrates programmas finansētajā Comenius partnerības projektā Do It For Yourself, kura mērķis ir apzināties sporta un veselīga dzīvesveida nozīmi skolā un sabiedrībā.

DIFY partnerības projekts ilgst divus gadus (2008.gada septembris – 2010.gada maijs), un kopā ar Dobeles Valsts ģimnāziju tajā ir iesaistījušās skolas no Mālpils (Latvija), Nojas (Spānija), Ostre Gausdāles (Norvēģija), Grabicas (Polija), Radomislas Wielki (Polija) un Raidas (Anglija).

Lasīt vairāk...Dobeles Valsts ģimnāzijas darbība projektā Dreams+Teams.

Sākot ar 2006. gadu Dobeles Valsts ģimnāzija piedalās projektā Dreams+Teams, kuru atbalsta Lielbritānijas padome Latvijā un organizācija Youth Sport Trust.

Projekts Dreams+Teams pasaulē sāka darboties 2001. gadā, un šobrīd tajā ir iesaistījušās vairāk nekā 30 valstis, vairāk nekā 100 skolas ir nodibinājušas ciešus sakarus ar savām partnerskolām Lielbritānijā.

Lasīt vairāk...