DVĢ
26.Oct.2021 11:19
http://www.dvg.lv/lv/macibu-gada-ieskana-suminajam-kolegus

Mācību gada ieskaņā suminājām kolēģus

Sākums Jaunumi

27. augustā notika Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagoģiskā sēde, kurā tika detalizēti pārrunātas jaunā mācību gada aktualitātes.

 Sēdes noslēgumā tika sveikti vairāki kolēģi, kuri aizvadītajā darba cēlienā un vasarā atzīmēja apaļas jubilejas. Īpaši suminājām ilggadējos darbiniekus, kuri izvēlējušies beigt darba gaitas ģimnāzijā, - latviešu valodas un literatūras skolotāju Rutu Veidemani un dežurantu Juri Beķeri.

Sarmītes Rones foto