DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Direktores Inese Didžes apsveikums jaunajā mācību gadā ...
Lasīt vairāk...

Veiksmīgu mums visiem jauno mācību gadu!

Sveicot jaunajā mācību gadā un novēlot  radošuma attīstīšanu, sadarbības stiprināšanu un augstu mācību kvalitāti, vēlu arī izcilu veselību ikvienam - gan skolēniem un viņu ģimenēm, gan skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Jaunais mācību gads nesolās būt viegls, tomēr darīsim visu, lai mums pēc iespējas labāk veiktos ikvienā stundā, ikvienā pasākumā un interešu izglītības nodarbībā, pārbaudes darbā un eksāmenā.

Vēl ilgu laiku mums sekos globālā Covid ēna ar brīdinājumu būt piesardzīgiem, precīzi rūpēties par savu veselību, lai nebūtu vajadzības atgriezties pie attālinātām mācībām. Ņemsim to vērā un rīkosimies atbildīgi!

Direktore Inese Didže

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi