DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums VAKANCES

Matemātikas skolotājs/a darbam 7. - 12. klasēs

Atjaunots:

Darba pienākumi

Īstenot izglītības programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Prasības kandidātiem

Izglītība atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

Piedāvājums – pilna laika nodarbinātība uz nenoteiktu laiku

Atalgojums - 870 – 970 EUR par slodzi

Dokumentus – pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē, sūtīt uz e-pastu gimnazija@dobele.lv  .Tālruņi uzziņām – 63722549, 29275172.