DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

"Tie esam mēs" - dziesmās, dejās un mūzikā

29. aprīlī tradicionālo mācību gada izskaņas koncertu Dobeles kultūras namā sniedza Dobeles Valsts ģimnāzijas mākslinieciskie kolektīvi. Lielkoncertam šogad bija dots nosaukums "Tie esam mēs", tādējādi atklājot skolēnu talantus, spējas un radošo izaugsmi.

Koncerta norisi sirsnīgā gaisotnē vadīja ģimnāzijas direktores vietniece Kristīne Pakule. Raitu dejas soli skatītājiem demonstrēja deju kolektīvi "Vērdiņš" un "Solis". Ar izjustu dziedājumu priecēja 9. klases meiteņu ansamblis "Vēja spārni", puišu ansamblis "KPTT" un vidusskolas klašu meiteņu ansamblis Rota", kori "Dzirkstele" un "Sadziedis". Īpašu noskaņu koncertā radīja ģimnāzijas ģitāristu muzicēšana gan atsevišķā ansamblī, gan kopā ar "Rotu" un jauno čellistu Robertu Udalovu (12.A2 klase). Skaļus aplausus saņēma arī saksofoniste Estere Kristiāna Ozoliņa (11.A1), koru soliste Beāte Bučņeviča (12.A2).

Īpaši priecēja fakts, ka programmas prologa un epiloga tekstus uzrakstījusi 9.A klases skolniece Monta Anna Rudmieze. Tos emocionāli sniedza ģimnāzijas teātra studijas "Kādas personības!" dalībnieki Linda Mešķe (12.BK klase) un Marats Abdullajevs (11.BK).

Izskaņā dziedošo, dejojošo un muzicējošo kolektīvu vadītāji Ligita Urbele, Raimonds un Sandra Bulmeri, koncertmeistars Valdis Tensons saņēma pateicības no ģimnāzijas vadības un kolektīvu dalībniekiem par ieguldīto darbu. Sirsnīgu paldies saņēma arī Kristīne Pakule par atbalstu dejotājiem viņu pasākumos.

Savukārt Raimonds Bulmers sacīja paldies dziedātājiem, kuri šogad beigs 12. klasi, par aktīvu iesaistīšanos ansambļos un koros, godam pārstāvot ģimnāziju. Diriģenta pateicības  kā apliecinājumu par dziedātprasmi, dalību mēģinājumos un koncertos un vienmēr labu noskaņojumu ar tiesībām jebkurā laikā atgriezties korī "Sadziedis" saņēma Beāte Bučņeviča, Roberts Udalovs, Toms Dalbiņš, Toms Endziņš, Pēteris Einbergs un Andris Saliņš.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže sacīja: - Mēs savu koncertu nosaucām "Tie esam mēs". Tādi mēs esam - jauni, skaisti, gudri, stipri. Mācāmies, izbaudām, piedalāmies, trakojam,  ballējam,esam ļoti nopietni, tātad - esam visdažādākie. Kas mūs skatās un vērtē pirmie? Tie ir mūsu vecāki. Neatceros nevienu ģimnāzijas koncertu, kurā nebūtu viena ļoti stabila skatītāja, vērtētāja un līdzi jutēja, - tā ir Raimonda un Sandras Bulmeru mamma. Mīļi, mīļi sveicam visas mammas gaidāmajā Mātes dienā, un jums - īpašs sveiciens.

Mēs vienmēr gaidām ciemos ģimnāzijā mūsu skolēnu vecākus, un šodien gribam īpašu paldies teikt dažiem  no viņiem.

Pateicību un ziedus par atbalstu ģimnāzijas norisēs no Ineses Didžes un Kristīne Pakules saņēma skolas vecāku padomes pārstāve Ilze Veidemane,  par lielisko sadarbību - Dobeles Novadpētniecības muzeja darbiniece Antra Kārkla un teātra "Smaids" režisors Augusts Mešķis.

-       Mīļie vecāki! - noslēgumā bilda direktore. - Lai mūs priecē mūsu bērni, mūsu savstarpējās attiecības, tas viss, kas var radīt prieku. Es saku milzīgu paldies par jūsu līdzdalību šeit, par jūsu audzinātajiem bērniem, mazbērniem. Paldies kolēģiem pedagogiem par to, ka kopā mēs iemācām skolēniem dziedāt, dejot, muzicēt, būt kolektīvā. Mūsu skolotāji to prot iemācīt, vecāki prot atbalstīt, un tāpēc varam teikt - tādi labi mēs esam!

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

"Rotas" sniegumā - "Tā gribējās man saules lēkta".

"KPTT" puiši iejūtas "Slidotavā".

Dzied "Vēja spārni".

Muzicē ģitāristu ansamblis un jaunais čellists Roberts Udalovs.

Dejo "Vērdiņš" un "Solis".

Muzicē kori "Dzirkstele" un "Sadziedis" kopā ar jauno saksofonisti Esteri Kristiānu Ozoliņu.

Tuvinieki ir visvērīgākie skatītāji un klausītāji.

Paldies dziedātājiem - ģimnāzijas šī gada absolventiem!

Monta Anna Rudmieze priecājas par savu veikumu.

Visi kopā pēc koncerta.

Gribas uzdziedāt vēl!

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi