DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Skolotāji papildina zināšanas LIELVĀRDS kursos

Atjaunots:

Arī šajā mācību gadā Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagogi turpina apgūt mācību centra “Lielvārds Kompetences centrs” profesionālās pilnveides kursu par motivējošas un apzinātas mācību vides veicināšanu skolās un mācību stundās, izglītojoties projektā "Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides praktiskā veidošana mācību iestādē izglītības kvalitātes paaugstināšanai". Piecās nodarbībās kursu dalībnieki aktualizēs un konkretizēs skolas darba prioritātes, pie kurām strādājot, sasniedzams projektā izvirzītais mērķis. 12. septembrī norisinājās otrā nodarbība, kurā ģimnāzijas direktore Inese Didže sniedza  prezentāciju par skolas vīziju, misiju un šo mācību galveno mērķi mūsu skolai. Tika arī prezentēti rezultāti, kas iegūti, skolotājiem atbildot uz EDURIO anketas jautājumiem par vērtībām pēc Džona Hatija 10 efektīva skolotāja domāšanas ietvariem - "Motivējošas un apzinātās mācību vides veidošana”. Pedagogi strādāja pie prioritātēm, ko pirmajā nodarbībā izvirzījusi skolas vadības komanda.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi