DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

 • Ģimnāzijas administrācijas komanda
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājas
 • Svešvalodu metodiskās komisijas pedagoģes
 • Dabaszinību un matemātikas skolotāji
 • Vēstures, kulturoloģijas, sociālo zinību un psiholoģijas pedagoģes
 • Mājturības, tehnoloģiju, sporta, vizuālās mākslas un mūzikas pedagogi

Skolotāji

Atjaunots:

Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāji 2019./2020.m.g.

 1. INESE DIDŽE,  direktore
 2. AIJA JAKOVĻEVA,  direktores vietniece izglītības jomā, informātikas skolotāja
 3. GITA JĀKOBSONE,  direktores vietniece izglītības jomā, 10.K klases audzinātāja
 4. KRISTĪNE PAKULE,  direktores vietniece izglītības jomā, 10.A1 klases audzinātāja
 5. ANDRIS JAKOVĻEVS,  skolas pārzinis, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 6. IVETA MEIJA,  sociālā pedagoģe, sociālo zinību skolotāja, 12.A1 klases audzinātāja
 7. GUNTA PELNĒNA, metodiķe
 8. GUNDA AKERMANE,  bibliotekāre, 12.BK klases audzinātāja
 9. MARĪTE BARAKAUSKAITE,  mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 11.A2 klases audzinātāja
 10. ANDRA BULMERE,  vācu valodas skolotāja, 10.B klases audzinātāja
 11. RAIMONDS BULMERS,  mūzikas skolotājs
 12. SANDRA BULMERE, interešu izglītības skolotāja
 13. JANA BŪDNIECE, ģeogrāfijas skolotāja
 14. GUNDEGA ČIVČE-VAIVADE, matemātikas skolotāja, 7.A  klases audzinātāja
 15. SARMĪTE DUDE,   ķīmijas skolotāja
 16. GUNTRA ENGELSONE, ģeogrāfijas skolotāja
 17. SOLVITA MIGLINIECE,  ekonomikas  un komerczinību skolotāja
 18. VIJA ELARTE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja
 19. ELITA FREIJA,  angļu valodas skolotāja
 20. DAINA GLUŠAKA,  informātikas un matemātikas skolotāja
 21. GITA HEISTERE,  bioloģijas skolotāja
 22. ŽANNA KOPANOVA,  krievu valodas skolotāja, 10.A2 klases audzinātāja
 23. DITA LEINERTE,  psiholoģijas skolotāja
 24. ILZE OSE, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7B klases audzinātāja
 25. INGA OZOLIŅA,   vizuālās mākslas skolotāja
 26. INDRA PODIŅA, informātikas skolotāja
 27. AIJA PROKOPOVA, vēstures, filozofijas, politikas un tiesību skolotāja, 9.A klases audzinātāja
 28. PĒTERIS PUĶĪTIS,  fizikas skolotājs
 29. JEĻENA RAŅĶE,  krievu valodas skolotāja
 30. AIVA RITUMA,  matemātikas skolotāja
 31. VĒSMA RONE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja
 32. OLGA ROŽKO, krievu valodas skolotāja
 33. TATJANA SAVICKA,  angļu valodas skolotāja, 8.B klases skolotāja
 34. SILVIJA SMILTNIECE,  kulturoloģijas un vēstures skolotāja
 35. DZINTRA STŪRE,  karjeras konsultante, 11.BK klases audzinātāja
 36. JOLANTA ŠAKNERE,  matemātikas skolotāja, 12.A2  klases audzinātāja
 37. VALDIS TENSONS,   interešu izglītības skolotājs
 38. LIGITA URBELE,   sporta skolotāja, 9.B  klases audzinātāja
 39. LAILA VANADZIŅA,  matemātikas skolotāja
 40. RUTA VEIDEMANE,  latviešu valodas un literatūras skolotāja
 41. ĒRIKS ZAREMBA,  sporta skolotājs
 42. VILHELMĪNE ZARIŅA, ģeogrāfijas skolotāja
 43. GITA ZIEMELE-TRUBAČA, angļu valodas skolotāja, 8.A klases audzinātāja
 44. INETA ŽEIERE,  dabaszinību, ķīmijas un fizikas skolotāja, 11.A1 klases audzinātāja