DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

2021. gada vasarā notiks iestājpārbaudījums gan 7. klases pretendentiem, gan tiem, kuri plāno mācīties 10. klasē. Papildus jau publicētajiem noteikumiem informējam, ka uzņemšana ar iestājpārbaudījumu tiks organizēta īpašas epidemioloģiskās piesardzības gaisotnē.

Par uzņemšanas 7. un 10. klasē norisi

2021. gada vasarā notiks iestājpārbaudījums gan 7. klases pretendentiem, gan tiem, kuri plāno mācīties 10. klasē. Papildus jau publicētajiem noteikumiem informējam, ka uzņemšana ar iestājpārbaudījumu tiks organizēta īpašas epidemioloģiskās piesardzības gaisotnē.

Iestājpārbaudījumam būs jāpiesakās elektroniski:

uz 7.klasi līdz 4.jūnijam,

saite https://forms.gle/NHQBVLSkiEFekTMm9

uz 10.klasilīdz 11.jūnijam,

saite https://forms.gle/kTSGRU8rmCb1wSh4A

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 32.7 2.13. apakšpunktu noteikts, ka drīkst īstenot iestājpārbaudījumu norisi klātienē (ne vairāk kā 10 personām telpā) uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata un vidējās izglītības pakāpē. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāli var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 testu neveic personas, kuras dokumentāli var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.

Pretendentiem, kuri pieteikušies elektroniski, uzrādot personas apliecību vai derīgu skolēna apliecību, būs iespējams ģimnāzijas Dabaszinātņu mācību centrā (jaunā korpusa E ieeja) saņemt un veikt COVID-19 siekalu testu no plkst. 8:30 līdz plkst.13:00:

uz 7. klasi – 7.jūnijā,

uz 10. klasi – 14.jūnijā.

Testa saņemšana un veikšanas precizitāte ir vecāku atbildība, tāpēc aicinām ierasties kopā ar vienu no vecākiem. Būs nepieciešams norādīt bērna personas datus un e-pastu (var būt norādīts vecāku e-pasts), uz kuru tiks nosūtīta laboratorijas atbilde. Derīgi būs arī pēc vecāku iniciatīvas citur (pie ģimenes ārsta, laboratorijā u.tml.) 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma veikti Covid-19 testi, kuru atbildes skolēns varēs uzrādīt.

Iestājpārbaudījums Dabaszinātņu mācību centrā (jaunā korpusa E ieeja)

uz 7. klasi – 9. jūnijā plkst.10:00 – 12:00,

uz 10. klasi – 16. jūnijā plkst.10:00 – 12:00.

Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, jāspēj uzrādīt vismaz vienu no sekojošiem apliecinājumiem:

  • negatīva Covid-19 testa atbilde elektroniski vai izdrukāta;
  • ārsta izziņa, ka pēdējo triju mēnešu laikā izglītojamais bijis inficēts ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem;
  • dokumentu, kas pierāda, ka persona ir pilnībā vakcinējusies pret Covid-19 infekciju.

Pretendentiem būs norādīts, kurā telpā iestājpārbaudījums veicams. Jāierodas ne agrāk kā pusstundu pirms iestājpārbaudījuma, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu vai derīgu skolēnu apliecību.

Sakarā ar izmaiņām epidemioloģiskajos nosacījumos iespējamas izmaiņas uzņemšanas procesā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Jautājumi, komentāri par rakstu
 
  • 12.06.2021 2039
    Jā ir pieteicies laicīgi bet nav atnākusi vēstule uz epastu ka ir apstiprināts tas nozīmē ka nepieņēma iesniegumu iestājeksāmenam?

Jaunumi