DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumiem Latvijā klātienes mācības izglītības iestādēs IR PĀRTRAUKTAS NO 13. MARTA LĪDZ 14. APRĪLIM. IZGLĪTĪBAS PROCESS NOTIEK ATTĀLINĀTI.

Par ģimnāzijas darbu ārkārtējās situācijas periodā

Aktuāla informācija izglītības procesa dalībniekiem tiek ievietota Valsts izglītības satura centra vietnē https://visc.gov.lv/. Oficiālā saziņa Dobeles Valsts ģimnāzijas vecākiem, skolēniem un skolotājiem ir vietnē https://www.e-klase.lv, pieslēdzoties ar saviem lietotāju vārdiem un  parolēm.

Paldies klašu audzinātājām un vecākiem par atsaucību un operatīvu darbu situācijas apzināšanā par skolēnu iespējām mācību procesu īstenot attālināti! Mūsu ģimnāzijas rezultāti ir iepriecinoši - 84%  vecāku ir snieguši atbildes, no kurām secinām, ka faktiski visiem skolēniem ir iespēja mācīties attālināti.

Visiem skolēniem no 7.-12.klasei pavasara brīvdienas ir no 16.marta līdz 22.martam (svētdiena). Ar 23.martu mācības visām klasēm notiks attālināti. Mācību uzdevumus attiecīgie skolotāji uzdos e-klasē dienā, kad jānotiek mācību stundai pēc saraksta, ierakstot tēmu izglītības programmas ietvaros un veicamos darbus. Tā kā ģimenē var būt vairāki skolas vecuma bērni, bet, piem., viens dators, šāda situācija ir respektējama, uzdodot mācību uzdevumus. Nav plānojams precīzs pieslēgšanās laiks videokonferencēm vai citām tiešsaistes aktivitātēm. Sarežģītas konsultācijas un skaidrojumi nav plānojami, tāpēc skolotāji ir aicināti veidot vairāk radošus, ilgākā laika posmā veicamus uzdevumus, izmantojot arī netradicionālus uzdevumus, piem., izejot dabā, veicot novērojumus, rakstot, zīmējot u.c. veidojot darbus papīra variantā, izstrādājot modeļus, tehnoloģiskās shēmas u.c..

Pārbaudes darbi ar vērtējumiem, kas izliekami 10 ballu sistēmā, ir rīkojami pēc normālā darba režīma atjaunošanas (14.aprīļa). Līdz tam rekomendējam skolotājiem vajadzības gadījumā vērtēt mācību darbu ar i/ni. Jāveido mācību uzdevumi, kuri ir labi saprotami un veicami bez klātbūtnes konsultācijām, bez apjomīga informācijas tehnoloģiju atbalsta.

Kopumā dienā pie datora vai citām viedierīcēm skolēnam pavadītais laiks nevarētu pārsniegt divas stundas vecākajā klasē, bet pamatskolā mazāk. Arī skolotājiem būtu jākontrolē savas atrašanās laiks  pie datora, lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai.

Ieskaišu grafiks tiks veidots pēc ārkārtējās situācijas perioda beigām.

Vecākiem būtu jānodrošina ergonomiska bērna darba vieta mājās, bet nav kopā ar bērnu jāveic uzdotie uzdevumi! Ģimnāzijā mācās uzņemtie skolēni, nevis viņu vecāki! Attiecībā uz bērniem jāņem vērā arī tas, ka laiks aizraujošās nodarbēs bērnam paskrien ļoti ātri, tādēļ vecākiem vajadzētu sekot līdzi arī pie monitoriem pavadītajam laikam. Speciālisti rekomendē gan vecāko klašu skolēniem, gan 14-15 gadus veciem bērniem nepārsniegt 2 stundu datora lietošanas laiku dienā, 11-13 gadus veciem bērniem nepārsniegt 1 stundu. Īsi, regulāri pārtraukumi ir daudz efektīvāki nekā gari un neregulāri pārtraukumi. Ieteicams ik pēc 30 minūtēm pārtraukt darbošanos uz 5‐10 minūtēm. Pārtraukumu laikā  ieteicams pastaigāties pa telpu, paskatīties tālumā pa logu, padzerties ūdeni vai tēju. Ja skolēna redzes slodze un datora lietošanas režīms ir sabalansēts, tad datoru un citas ierīces varam lietot bez problēmām. Taču reizēm pēc ilgstoša un/vai neergonomiska darba ar datoru parādās sūdzības, no kurām ir jāizvairās.

Jāatceras, ka ārkārtējās situācijas periodā ir rūpīgi jāseko līdzi veselīga dzīves veida nodrošināšanai ikvienā ģimenē - gan veselīgi jāēd, gan pietiekami jāguļ, gan jābūt fiziski aktīviem, gan jāievēro personiskā higiēna, bet, ja nu tomēr gadās saslimt, tad attiecīgi jāārstējas.

16.03.2020.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi