DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mājturībā iegūtās prasmes noderēs

9. klašu zēniem noslēdzies mājturības kurss, ko skolēni sāka apgūt 7. klasē skolotāja Andra Jakovļeva vadībā.  Projekta mērķis ir kursa apguves laikā gūto zināšanu, iemaņu, prasmju pielietojums, savu spēju un iespēju apzināšanās un gūtās pieredzes izmantošana karjeras izvēlē. Lai apliecinātu apgūtās prasmes, zēni kursa praktiskajā daļā gatavoja projekta darbu, kas aprīļa beigās bija jāprezentē.

Skolotājs skaidro, ka kursa noslēguma uzdevums ir izgatavot savam mājoklim, saimniecībai noderīgu priekšmetu, darbu paveicot no idejas līdz realizācijai un iznākumā savu darbu prezentējot klases biedriem.  Lai īstenotu ieceri, ir jāizstrādā darba plāns, rasējums, jāaprēķina nepieciešamie materiāli un izmaksas. Turklāt darbu nevar taisīt mājās, tas jāgatavo uz vietas mājturības klasē, ja vien ir kādas operācijas, kas skolā nav paveicamas.

- Prezentācijā skolēni stāsta par ieceres īstenošanas procesu, un ir lieliski, ja zēni savu veikumu saista ar iespējamo nākotnes profesiju vai prot sasaistīt mājturībā iegūtās prasmes un zināšanas ar savu turpmāko nodarbošanos. Mēs, gatavojot darbu, rasējam, rēķinām, praktiski darbojamies ar koku un citiem materiāliem, tā kā, ja ir vēlme, prasmes var iegūt visnotaļ plašas, - uzsver Andris Jakovļevs. – Tas ir galvenais, kāpēc proģimnāzijas klasēs apgūstam mājturību. Diemžēl ne visi skolēni to izprot. Līdz ar to rezultāti ir dažādi. Kurš strādā un domā līdzi, tam ir arī panākumi. Kam gribas "dzīvot vieglāk", arī rezultāts ir attiecīgs. Protams, darbi tika ieskaitīti visiem, taču ne visi sagādāja gandarījumu.

Īpaši šogad iepriecināja skolēni, kuru attieksme pret mājturību bija nopietna un motivēta. Ļoti patika Adrians Streistermanis (9.B klase), kurš uztaisīja galda lampu. Strādāts tika kopā ar tēvu, bet viss tika iepriekš saskaņots. Rūpīgi strādāja Ingmārs Jakovļevs (9.B), kurš izgatavoja koka lādīti galda piederumiem. Patīkami pārsteidza Eduards Liepiņš (9.B), kurš bija izvēlējies izgatavot saliekamu dārza krēslu.

Andris Jakovļevs pastāstīja arī, ka 26. aprīlī Ventspilī norisinājusies atklātā 12. tehniskās grafikas olimpiāde 7. – 9. klašu un 10.- 12. klašu skolēniem. Dobeles Valsts ģimnāzija tajā iesaistījās trešo gadu, un jaunākajā grupā zēni startēja ļoti labi. Dalībniekiem bija jārisina teorētiskie uzdevumi un jāveic praktisks darbs.  Praktiskajā daļā divu stundu laikā bija mērogā jāizstrādā medību torņa rasējums un tornis arī jāizgatavo no kartona. Iepriekš uzdevums nebija zināms. Prieks, ka ģimnāzijas 9.A klases skolēns Artūrs Kačkans, kopvērtējumā iegūstot 122 punktus no 144 iespējamiem, ierindojās 1. vietā. Jāpiebilst, ka 2. un 3. vietu ieguva mūsu kaimiņnovada pārstāvji – Kristers Jankevičs no Augstkalnes vidusskolas un Kristaps Elvis Kļaviņš no A.Brigaderes pamatskolas.

Skolotājs vēlējās īpaši uzteikt Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu Raineru Mozuli no 7.B klases, kurš 14 dalībnieku konkurencē šajā grupā ierindojās 7. vietā, no maksimālajiem 144 punktiem iegūstot 100.

-       Tas nozīmē, ka arī nākošgad šajā olimpiādē varam sagaidīt labus rezultātus, - ir pārliecināts Andris Jakovļevs.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Projekta darbus prezentē 9.A klases skolēni.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi