DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mācību literatūra 2018./2019.-2020./2021.m.g.

Mācību literatūra 7. klasei 2018./2019.–2020. /2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

V. Veckāgana. Latviešu valoda 7. klasei.  Lielvārds, 2006.

Literatūra

Stokmane D., Vīduša I. Literatūra 7. klasei. 1. un 2. daļa. . Zvaigzne ABC, 12014.

Latvijas  un pasaules vēsture

Latvijas vēsture pamatskolai 2. Zvaigzne ABC, 2012.

Pasaules vēsture pamatskolai 2. Zvaigzne ABC, 2013.

Matemātika

France I. u. c.  Matemātika 7. klasei. Lielvārds, 2016.

Angļu valoda

Falla T. Solutions Pre-Intermediate . 3nd : māc. gr. un d. b. Oxford University Press, 2017.

Focus 1 Elemntary : māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Vācu valoda (II svešval.)

Georgiaki M. Beste Freunde A1.2 : māc. gr. un d. b. Hueber,  2016.

Krievu valoda

(II svešval.)

Архангельская Э., Игнатьева Л. Просто по-русски A1: krievu valoda 7. кlasei:  māc.gr. + d. b.  Retorika A, 2011.

Bioloģija

Nagle E. u. c.  Bioloģija  7. klasei : māc. gr. un d. b. Lielvārds, 2011.

Ģeogrāfija

Biseniece A. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007.

Informātika

Izdales materiāli.

Mājturība

Kulakova M. u.c. Mājturība 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2006.

Mūzika

Grauzdiņa I. u.c. Mūzika 7. klasei: māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2005.

Sociālās zinības

Izdales materiāli.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

Vizuālā māksla

Izdales materiāli.

 

 

 

Mācību literatūra 8. klasei 2018./2019.–2020. /2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Veckāgana V. Latviešu valoda 8. klasei. Lielvārds, 2007.

Literatūra

Karpenko I. Literatūra 8. klasei. 1. un 2. daļa. Zvaigzne ABC, 2013.

Latvijas un pasaules vēsture

Latvijas vēsture pamatskolai.3. Zvaigzne ABC, 2013.

Pasaules vēsture pamatskolai 3. Zvaigzne ABC, 2014

Matemātika

France I. u. c.  Matemātika 8. klasei. Lielvārds, 2008.

Angļu valoda

Falla T. Solutions Pre-Intermediate 3nd : māc. gr. un d. b. Oxford University Press, 2017.

Falla T. Solutions Intermediate 3nd : māc. gr. un d. b. Oxford University Press, 2017.

Focus 1 Elemntary : māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Focus 2  Pre-Intermediate : māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Vācu valoda  (II svešval.)

Georgiaki M. Beste Freunde  A2.1: māc. gr. un d. b. Hueber,  2016.

Krievu val.  (II svešval.)

Архангельская Э.,  Игнатьева Л. Просто по-русски A2: krievu valoda 8. klasei: māc.  gr. un d. b. Retorika A, 2012.

Bioloģija

Gribuste R. Bioloģija 8. klasei : māc. gr. un d. b. Lielvārds, 2012.

Fizika

Vilks I. Fizika 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2008.

Vilks I. Fizika 9. klasei. Zvaigzne ABC, 2008.

Ģeogrāfija

Druva-Druvaskalne I. u.c. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2011.

Ķīmija

Drille M., Kakse V. Ķīmija 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2013

Mājturība

Kulakova M. u. c. Mājturība un tehnoloģijas 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2008.

Mūzika

Grauzdiņa I. Mūzika 8. klasei : māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2006.

Sociālās zinības

Izdales materiāli.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

Vizuālā māksla

Izdales materiāli.

 

       Mācību literatūra 9. klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Veckāgana V.  Latviešu valoda 9. klasei. Lielvārds, 2008.

Literatūra

Silova L. Literatūra 9. klasei. 1. un 2. daļa.  Zvaigzne ABC, 2014.

Latvijas un pasaules vēsture

Vēsture pamatskolai. Latvija 20. gadsimtā. Zvaigzne ABC, 2007.

Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki. Zvaigzne ABC, 2006.

Matemātika

France I. u. c.  Matemātika 9. klasei. Lielvārds, 2009.

Angļu valoda

Falla T. Solutions Intermediate.3 nd : māc. gr. un d. b. Oxford University Press, 2017. Focus 2: māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Vācu val. (II svešval.)

Georgiaki M. Beste Freunde  A2.2 : māc. gr. un d. b. Hueber,  2016.

Krievu val. (II svešval.)

Arhangeļska E. u. c. Просто по-русски. A2: krievu val. 9. klasei: māc. gr. un d. b. Retorika A, 2015.

Bioloģija

Gribuste R., Brante D. Bioloģija 9. klasei : māc. gr. un d. b. Lielvārds, 2013.

Fizika

Vilks I. Fizika 9. klasei. Zvaigzne ABC, 2013.

Ģeogrāfija

Šustere G.  Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Zvaigzne ABC, 2012.

Ķīmija

Rudzītis G. Ķīmija pamatskolai. Zvaigzne ABC, 2000.

Drille M. Ķīmija 9. klasei. Zvaigzne ABC, 2014.

Mūzika

Grauzdiņa I. Mūzika 9. klasei : māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2008.

Mājturība

Kulakova M. u. c. Mājturība un tehnoloģijas 9. klasei. Zvaigzne ABC, 2010.

Sociālās zinības

Izdales materiāli.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

Vizuālā māksla

Izdales materiāli.

 

 

Mācību literatūra 10.A1 un 10.A2 klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Urbanoviča I. u. c.  Latviešu valoda 10. klasei. Zvaigzne ABC, 2010.

Literatūra

Auzāne u.c. Literatūra 10. klasei. 1. un 2. daļa. Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Falla T. Solutions Upper- Intermediate 3 nd : māc. gr. un d. b. Oxford University Press, 2017.

Focus3 Intermediat e : māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016

Krievu val. (II svešval.)

Марченко E. Путь 1 : krievu valoda10. klasei : māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2006.

Vācu val. (II svešval.)

Beste Freunde B1.1: māc. gr. un d. b. Hueber, 2016.

Fizika

Puķītis P. Fizika 10. klasei : māc. gr. un praktiskie darbi. Zvaigzne ABC, 2010.

Ķīmija

Kaksis Ā. Ķīmija 10. klasei. Lielvārds , 2009.

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai.1. un 2.daļa. Zvaigzne ABC, 2008.

Matemātika

Āboltiņa B. Matemātika 10. klasei. Zvaigzne ABC, 2011.

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. I daļa. Zvaigzne ABC, 2002.

Informātika

Izdales materiāli.

Ģeogrāfija

Melbārde u. c.  Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 1. daļa.  Zvaigzne ABC, 2009.

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām : d. b. Turība,  2014.

Mūzika

Bugavičute R., Purēns V. Mūzika vidusskolām. Raka, 2012.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs.  Zvaigzne ABC, 2005.

Vizuālā māksla

Izdales materiāli.

 

Mācību literatūra 11.A1 un 11.A2 klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Urbanoviča I. u. c.  Latviešu valoda 11. klasei. Zvaigzne ABC, 2011.

Literatūra

Auzāne u.c. Literatūra 11. klasei. Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Falla T. Solutions Upper- Intermediate. 3 nd : māc. gr. un d. b.  Oxford University Press, 2017.

Falla T. Solutions Advanced. 3 nd : māc. gr. un d. b.  Oxford University Press, 2018.

Focus 3: māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Focus 4: māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Krievu val. (II svešval.)

Марченко E., Савельева З. Путь 2 :  krievu valoda 11. klasei : māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2009.

Vācu val.  (II svešval.)

Perlmann-Balme M. Sicher!B1+: māc. gr. un d. b. Hueber, 2013

Perlmann-Balme M. Sicher! B2 : māc. gr. un d. b. Hueber, 2014.

Fizika

Puķītis P. Fizika 11. klasei : māc. gr. un praktiskie darbi. Zvaigzne ABC, 2011.

Ķīmija

Kaksis Ā. Ķīmija 11. klasei. Lielvārds, 2010.

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai. 3. daļa. Zvaigzne ABC, 2009.

Matemātika

Āboltiņa B. Matemātika 11. klasei. Zvaigzne ABC, 2012.

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. II daļa.  Zvaigzne ABC, 2003.

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām : māc. gr. un d. b. Turība, 2014.

Informātika

Izdales materiāli

Kulturoloģija

Ērgle u.c. Kulturoloģija. Raka, 2009.

Ģeogrāfija

Melbārde u. c.  Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.un 2. daļa. Zvaigzne ABC, 2010.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

 

 

Mācību literatūra 12.A1 un 12.A2 klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Izdales materiāli.

Literatūra

Auziņa u.c. Literatūra 12. klasei. Zvaigzne ABC, 2003.

Angļu valoda

Falla T. Solutions Advanced. 3 nd : māc. gr. un d. b.  Oxford University Press, 2018.

Focus 4: māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Krievu val. (II svešval.)

Марченко E. u. c. Путь 3 : krievu valoda 12. klasei : māc. gr. un d. b.

Zvaigzne ABC, 2011.

Vācu val. (II svešval.)

Perlmann-Balme M. Sicher! B2 : māc. gr. un d. b. Hueber, 2014.

Fizika

 Puķītis P. Fizika 12. klasei : māc. gr. un praktiskie darbi. Zvaigzne ABC, 2013.

Ķīmija

Kaksis Ā. Ķīmija 11. klasei. Lielvārds, 2010.

Kaksis Ā. Ķīmija 12. klasei. Lielvārds, 2011.

Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolai. Zvaigzne ABC, 2000.

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai. 4. daļa. Zvaigzne ABC, 2010.

Matemātika

Āboltiņa B. Matemātika 12. klasei. Zvaigzne ABC, 2013.

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. III un IV daļa. Zvaigzne ABC, 2005.

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām : māc. gr. un d. b. Turība, 2014.

Kulturoloģija

Ērgle u.c. Kulturoloģija. Raka, 2009.

Psiholoģija

Izdales materiāli.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

 

 

 

Mācību literatūra 10.B klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Urbanoviča I. u. c.  Latviešu valoda 10. klasei. Zvaigzne ABC, 2010.

Literatūra

Auzāne u.c. Literatūra 10. klasei. 1. un 2. d. Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Falla T. Solutions Upper- Intermediate 3 nd : māc. gr. un d. b. Oxford  University Press, 2017.

Focus3 : māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016

Krievu val. (II svešval.)

Марченко E., Савельева З. Путь 1 : krievu valoda10. klasei : māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2006.

Vācu val. (II svešval.)

Bete Freunde B1.1+ :  māc. gr. un d. b. Hueber, 2016.

Krievu val. (III svešval.)

Ovsijenko J. Krievu valoda iesācējiem. Zvaigzne ABC, 2004.

Vācu val. (III svešval.)

Starten wir! A1 :  māc. gr. un d. b. Hueber, 2016.

Dabaszinības

Dabaszinības 10. klasei. Lielvārds, 2009.

Matemātika

Āboltiņa B. Matemātika 10. klasei. Zvaigzne ABC, 2011.

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. I daļa. Zvaigzne ABC, 2002.

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām : d. b. Turība, 2014.

Filozofija

Alhimionoks R. Filozofija. Raka, 2010.

Informātika

Izdales materiāli.

Kulturoloģija

Ērgle u.c. Kulturoloģija. Raka, 2009.

Mūzika

Bugavičute R., Purēns V. Mūzika vidusskolām. Raka, 2012.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

 

 

Mācību literatūra 11.B klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

 

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Urbanoviča I. u. c.  Latviešu valoda 11. klasei. Zvaigzne ABC, 2011.

Literatūra

Auzāne u.c. Literatūra 11. klasei. Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Falla T. Solutions Upper- Intermediate. 3 nd : māc. gr. un d. b.  Oxford  University Press, 2017.

Falla T. Solutions Advanced. 3 nd : māc. gr. un d. b.  Oxford  University Press, 2018.

Focus 3: māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Focus 4: māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Krievu val. (II svešval.

Марченко E. Путь 2: krievu valoda11. klasei : māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2009.

Vācu val. (II svešval.)

Perlmann-Balme M. Sicher!B1+: māc. gr. un d. b Hueber, 2013

Perlmann-Balme M. Sicher! B2 : māc. gr. un d. b Hueber, 2014.

Krievu val. (III svešval.)

Ovsijenko J. Krievu valoda iesācējiem. Zvaigzne ABC, 2004.

Vācu val. (III svešval.)

Perlmann-Balme M. Mencshen A1.2: māc. gr. un d. b. Hueber, 2013.

Perlmann-Balme M. Mencshen A2.1: māc. gr. un d. b. Hueber, 2013.

Dabaszinības

Dabaszinības 11. klasei. Lielvārds, 2011.

Matemātika

Āboltiņa B. Matemātika 11. klasei. Zvaigzne ABC, 2012.

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. II daļa. Zvaigzne ABC, 2003.

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām : māc. gr. un d. b. Turība, 2014.

Filozofija

Alhimionoks R. Filozofija. Raka, 2010.

Informātika

Izdales materiāli.

Kulturoloģija

Ērgle u.c. Kulturoloģija. Raka, 2009.

Mūzika

Bugavičute R., Purēns V. Mūzika vidusskolām. Raka, 2012.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

 

 

 

Mācību literatūra 12.B klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Izdales materiāli.

Literatūra

Auziņa u.c. Literatūra 12. klasei. Zvaigzne ABC, 2003.

Angļu valoda

Falla T. Solutions Advanced. 3 nd : māc. gr. un d. b.  Oxford University Press, 2018.

Focus 4 : māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Krievu val.(II svešval.)

Марченко E. Путь 3 : krievu valoda 12. klasei : māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2011.

Vācu val. (II svešval.)

Perlmann-Balme M. Sicher! B2 : māc. gr. un d. b. Hueber, 2014.

Krievu val. (III svešval.)

Ovsijenko J. Krievu valoda iesācējiem. Zvaigzne ABC, 2004.

Vācu val. (III svešval.)

Evans S. Menschen A2 :  māc. gr. un d. b. Hueber, 2016.

Dabaszinības

Dabaszinības 12. klasei. Lielvārds, 2012.

Matemātika

Āboltiņa B. Matemātika 12. klasei. Zvaigzne ABC, 2013.

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. III un IV daļa. Zvaigzne ABC, 2005.

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām : māc. gr. un d. b. Turība, 2014.

Ģeogrāfija

Melbārde u. c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 2. daļa. Zvaigzne ABC, 2010.

Politika un tiesības

Purēns V. Politika un tiesības. Raka, 2009.

Psiholoģija

Izdales materiāli.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

 

 

 

 

       Mācību literatūra 10.K klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Urbanoviča I. u. c.  Latviešu valoda 10. klasei. Zvaigzne ABC, 2010.

Literatūra

Auzāne u.c. Literatūra 10. klasei. 1. un 2. daļa. Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Falla T. Solutions Upper- Intermediate 3 nd : māc. gr. un d. b. Oxford University Press, 2017.

Focus3 : māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016

Krievu val. (II svešval.)

Марченко E. Путь 1 : krievu valoda10. klasei : māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2006.

Vācu val. (II svešval.)

Beste Freunde B1.1+ : māc. gr. un d. b. Hueber, 2013.

Krievu val.(III svešval.)

Ovsijenko J. Krievu valoda iesācējiem. Zvaigzne ABC, 2004.

Vācu val. (III svešval.)

Starten wir! A1 : māc. gr. un d. b. Hueber, 2016.

Dabaszinības

Dabaszinības 10. klasei. Lielvārds, 2009.

Matemātika

Āboltiņa B. Matemātika 10. klasei. Zvaigzne ABC, 2011.

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. I daļa. Zvaigzne ABC, 2002.

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām : māc. gr. un d. b. Turība, 2014.

Komerczinības

Izdales materiāli.

Kulturoloģija

Ērgle u.c. Kulturoloģija. Raka, 2009

Mūzika

Bugavičute R., Purēns V. Mūzika vidusskolām. Raka, 2012.

Vizuālā māksla

Izdales materiāli.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

 

Mācību literatūra 11.K klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Urbanoviča I. u. c.  Latviešu valoda 11. klasei. Zvaigzne ABC, 2011.

Literatūra

Auzāne u.c. Literatūra 11. klasei. Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Falla T. Solutions Upper- Intermediate. 3 nd : māc. gr. un d. b.  Oxford University Press, 2017.

Falla T. Solutions Advanced. 3 nd : māc. gr. un d. b.  Oxford University Press, 2018.

Focus 3 : māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Focus 4 : māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016..

Krievu val.

(II svešval.)

Марченко E. Путь 2 :  krievu valoda 11. klasei : māc. gr. un d. b. Zvaigzne ABC, 2009.

Vācu val. (II svešval.)

Perlmann-Balme M. Sicher! B1+ : māc. gr. un d. b.  Hueber, 2013.

Perlmann-Balme M. Sicher! B2 : māc. gr. un d. b. Hueber, 2014.

Krievu val .(III svešval.)

Ovsijenko J. Krievu valoda iesācējiem. Zvaigzne ABC, 2004.

Vācu val. (III svešval.)

Perlmann-Balme M. Mencshen A1.2: māc. gr. un d. b. Hueber, 2013.

Perlmann-Balme M. Mencshen A2.1: māc. gr. un d. b. Hueber, 2013.

Dabaszinības

Dabaszinības 11. klasei. Lielvārds, 2011.

Matemātika

Āboltiņa B. Matemātika 11. klasei. Zvaigzne ABC, 2012.

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai. II daļa. Zvaigzne ABC, 2003.

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām : māc. gr. un d. b. Turība, 2014.

Komerczinības

Izdales materiāli.

Kulturoloģija

Ērgle u.c. Kulturoloģija. Raka, 2009.

Ģeogrāfija

Melbārde u.c. Pasaules  ģeogrāfija vidusskolai. 1. daļa. Zvaigzne ABC, 2009.

Informātika

Izdales materiāli.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

 

Mācību literatūra 12.K klasei 2018./2019.–2020./2021. m.g.

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Izdales materiāli.

Literatūra

Auziņa u.c. Literatūra 12. klasei. Zvaigzne ABC, 2003.

Angļu valoda

Falla T. Solutions Advanced. 3 nd : māc. gr. un d. b.  Oxford University Press, 2018.

Focus 4: māc. gr. un d. b. Pearson Education, 2016.

Krievu val. (II svešval.)

Марченко E. Путь 3 : krievu valoda 12. klasei : māc. gr. un d. b.

Zvaigzne ABC, 2011.

Vācu val. (II svešval.)

Perlmann-Balme M. Sicher! B2 : māc. gr. un d. b. Hueber, 2014.

Krievu val. (III svešval.)

Ovsijenko J. Krievu valoda iesācējiem. Zvaigzne ABC, 2004.

Vācu val. (III svešval.)

Evans S. Menschen A2 : māc. gr. un d. b. Hueber, 2016.

Dabaszinības

Dabaszinības 12. klasei. Lielvārds, 2012.

Matemātika

Āboltiņa B. Matemātika 12. klasei. Zvaigzne ABC, 2013.

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai III un IV daļa. Zvaigzne ABC, 2005.

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām : māc. gr. un d. b. Turība, 2014.

Komerczinības

Izdales materiāli.

Politika un tiesības

Purēns V. Politika un tiesības. Raka, 2009.

Ģeogrāfija

Melbārde u. c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 2. daļa. Zvaigzne ABC, 2010.

Psiholoģija

Izdales materiāli.

Sports

Kurzemniece L. Sports jautājumos un atbildēs. Zvaigzne ABC, 2005.

 

 

 

 

Lietotie saīsinājumi:

d. b. – darba burtnīca

māc. gr. – mācību grāmata

val. - valoda