DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Mācību gada noslēgumā - soli tuvāk jaunajam

31. maijā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas saime bija pulcējusies mācību gada noslēguma pasākumā, kam šogad bija zīmīgs nosaukums - "Soli tuvāk". Tas tāpēc, ka tika sperts solis tuvāk topošajam Dabaszinātņu mācību centram: direktore Inese Didže un direktores vietniece Kristīne Pakule skolēnus uzrunāja jaunajā autostāvlaukumā, kas izbūvēts pērnvasar nojauktās vecās skolas ēkas vietā.

- Šorīt esam pilnīgi jaunā situācijā: esam pirmie, kuri tuvumā redz to, kas top. Vēl vasarā daudz kas taps. Šodien, pēdējā skolas dienā, gribam godināt tos, kuri ir kaldinājuši mūsu panākumus, bijuši labākie un veiksmīgākie. Daudzi jau savus apbalvojumus ir saņēmuši, bet arī šodien mums ir krietna kaudze dažādu pateicības rakstu, - sacīja direktore.

Pateicību par iniciatīvas izrādīšanu un skolēnu iesaistīšanu, atbalstu un motivēšanu, piedaloties tiesībsarga organizētajā konkursā, saņēma vēstures skolotāja Aija Prokopova. Ģimnāzijai ir arī pasniegts sertifikāts, kas apliecina, ka DVĢ ir Eiropas Vēstnieku skola. Šī atzinība dod iespēju skolas vēstnieku komandai novembrī doties uz Strasbūru. Skolotāja Inga Ozoliņa saņēma atzinību par vizuālās mākslas olimpiādēm, skolotājs Raimonds Bulmers - par mūzikas olimpiādēm, skolotāja Ilze Ose - par latviešu valodas un literatūras olimpiādi, skolotāja Elita Freija - par atklāto angļu valodas olimpiādi reģionā.

Daudzi skolēni saņēma pateicības par centību mācībās un radošumu ārpus mācību darba. Klašu kolektīviem tika teikts paldies par aktivitāti Vides dienas norisēs un pasākumā "Noziegumam pa pēdām".

Direktore Inese Didže sacīja lielu paldies Tērvetes novada pašvaldības vārdā 7. klasēm par līdzdalību pasākumā "Ražots Dobeles apkārtnē" un to, cik cītīgi mūsu skolēni ir apguvuši, kas notiek ražošanas jomā mūsu apkaimē.

Pasākumu ar džezisku muzicēšanu papildināja ģimnāzisti - Dobeles mūzikas skolas džeza kvartets Toms Jaunozols (11.A1 klase), kurš spēlē trombonu, un saksofonisti Rainers Mozulis (7.B), Elīna Jana Aukmane (7.A) un Estere Kristiāna Ozoliņa (11.A1).

Noslēgumā direktore novēlēja skolēniem vasaru izmantot ne tikai atpūtai, bet arī kā iespēju strādāt, sekojot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumam. Viņa arī atgādināja, ka gaidāms ļoti daudz darba pirms jaunā mācību gada, un aicināja būt atsaucīgiem, ja būs nepieciešamas palīdzīgas rokas ģimnāzijas telpu un apkārtnes sakārtošanā pēc remontdarbiem.

Vēlāk arī skolotāji un ģimnāzijas tehniskie darbinieki pagājās soli tuvāk jaunajam: viņiem tika dota iespēja pirmo reizi apskatīt Dabaszinātņu mācību centra telpas. Īpaši nozīmīgi tas ir fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, informātikas skolotājiem, kuri jaunajā mācību gadā strādās plašos, mūsdienīgos kabinetos un laboratorijās.

 

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone
Autores foto

 

 

Ģimnāzijas saime šī mācību gada noslēguma pasākumā - soli tuvāk jaunajai ēkai.

 

Muzicē džeza kvartets.

 

Ģimnāzijas direktore Inese Didže sacīja paldies celtniekiem par labo sadarbību, respektējot viens otra darbu. Būvnieki saņēma godam pelnītu kliņģeri.

 

Jaunās telpas tika apskatītas SIA "Būvfirma Vītols" darbu vadītāja palīga Dmitrija Amoliņa vadībā.

 

Tiek veidota stādījumu un atpūtas zona starp abām ēkām.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi