DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Atjaunots:

  Lai nodrošinātu karjeras vadības prasmju apguvi skolās, celtu izpratni un informētību  par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm un motivētu izglītojamos izvēlēties profesiju  un nodarbinātību atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām Dobeles novada Izglītības pārvalde 2017. gadā sāka īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001    “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 22. marts - 2020.gada 30.decembris.

Jaunumi sadaļā Karjeras izglītība