DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Ja pretendents uz 7. vai 10. klasi ir COVID pozitīvs

Pretendentiem uz 2021./2022. mācību gada 7. un 10. klasēm, kuriem ar ārsta izziņu apstiprināts COVID pozitīvs tests, atbilstoši Latvijas Repubikas Tiesībsarga norādījumiem iestājpārbaudījums tiek pārcelts par 14 dienām.

Tiesībsarga ieskatā, izglītības iestādēs, kurās tiek rīkoti iestājpārbaudījumi klātienē, ir jānosaka papildu datums, kurā iestājpārbaudījumus klātienē varēs kārtot visi tie gribētāji, kuriem sākotnēji noteiktajā datumā nebija iespējas klātienē to darīt, ņemot vērā ar Covid-19 saistītos ierobežojumus. Periodam starp pirmo un otro datumu vajadzētu būt vismaz 14 dienas garam, ņemot vērā valstī noteikto laika ilgumu, kāds jāpavada karantīnā/pašizolācijā, norāda Tiesībsargs.

Saskaņā ar augstāk minēto iestājpārbaudījums šiem pretendentiem, uzrādot ārsta izziņu vai negatīvu COVID testu, Dobeles Valsts ģimnāzijā notiks:

7. klasei – 21. jūnijā,

10. klasei – 28. jūnijā.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi sadaļā Uzņemšana