DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Izskanēja Zvana svētki 9. un 12. klasēm

17. maijā Dobeles Valsts ģimnāzijā izskanēja Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem. Lai šis svētku brīdis ilgāk paliktu atmiņā, tradicionāli bija gādājuši 8. un 11. klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām.

Astotklasnieki "devītajiem" bija sarūpējuši atgādnes fotogrāfijās un videoierakstos no devītklasnieku ikdienas, paši inscenējot ekrānā redzamo un aicinot "vaininiekus" vēlreiz iejusties sižetos.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže apsveikumā 9. klašu skolēniem novēlēja koncentrēties eksāmeniem, lai būtu nopietni, droši, gatavi pārbaudījumiem.

Savukārt 11. klašu skolēni aicināja skolotājus un abiturientus ceļojumā ar kruīza kuģi pa ģimnāziju, piestājot vairākās "zonās" - karaoke, iepirkšanās, izklaides un vēl citās.

Apsveicot 12. klašu skolēnus, Inese Didže sacīja: - Dzīvē būs daudz iespēju nopelnīt gan atzinības un prēmijas, gan vienkārši - darba algu, gan vienkārši - labas attiecības un sirsnīgus cilvēkus blakus, ja paši mēs tādi būsim. Tad, pēc gadiem, mēs varēsim vērtēt, ko tieši esam ieguvuši ģimnāzijā, kas iegūts dzīvei, kas mūs stiprina, kas mūs sargā, un paskatīties uz iegūtajiem apbalvojumiem - vai tie ir saistījušies ar nākotni. Bet jebkurā jomā ģimnāzija dod pamatu dzīvei.

Pēc apsveikumiem direktore Inese Didže un direktores vietniece izglītības jomā Aija Jakovļeva daudziem 9. un 12. klašu beidzējiem pasniedza skolas pateicības par labām un teicamām sekmēm mācībās un radošo ieguldījumu ārpusstundu aktivitātēs, kā arī Dobeles novada Izglītības pārvaldes atzinības par godalgotām vietām novada mācību priekšmetu olimpiādēs.

Ģimnāzijas Pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm saņēma:

9.A klases skolēns

Ričards Babris

9.B klases skolniece

Santija Veselova

12.A1 klases  skolnieces

Julianna Bunte

Skārleta Dombrovska

Ieva Annija Eihmane

Dženeta Evardsone

Guna Una Jāzepa

Evita Pālīte

12.A2 klases skolēni

Kristers Klāvs Ansons

Līga Didrihsone

Marta Mazpreciniece

Beāte Māliņa

Elīza Strautmane

Pateicības raksts par labām un teicamām sekmēm un radošu darbošanos:

9.A klases skolniecēm

Lienei Esterei Volodkai

Letīcijai Veinbergai

Montai Annai Rudmiezei

Elīzai Ozolai

Violetai Kobjakovai

Ketijai Rammai

9.B klases skolniecēm

Kitijai Drabo

Lindai Homkai

Arianai Kaimiņai

Viktorijai Petrovai

Anastasijai Varmahovskai

12.A2 klases skolniecēm

Megijai Leldei Ginterei

Rēzijai Grantai

Patrīcijai Keitai Krumbergai

12.BK klases skolēniem

Lindai Mešķei

Alisei Štālei

Kristiānai Lindai Sīmansonei

Mirdzai Alisei Preisai

Jānim Tomasam Preisam

Pateicība par centību mācībās un radošu darbošanos:

9.A klases skolēniem

Rendijam Valtam Rebainim

Emmai Millerei

Ilvijai Buividei

Ievai Vācerei

9.B klases skolēniem V

iktorijai Zavišai

Nikitam Ovsyannikovam

Ingmāram Jakovļevam

12.A1 klases skolniecei

Kristai Hotuļevai

12.A2 klases skolēniem

Amandai Bizauskai

Beātei Bučņevičai

Elvisai Čuhnovai

Kristeram Celmiņam

Evelīnai Apsei

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

8. klašu skolēni bija sagatavojuši daudzveidīgu ieskatu devītklasnieku skolas ikdienā.

Skolas pateicību par uzcītīgu mācību darbu, labām un teicamām sekmēm un radošu darbošanos saņēma vairāki 9.klašu skolēni.

Paldies skolotājiem!

Esam vienojušies kopīgā dziesmā.

12.klašu kruīza kuģa brauciens var sākties. Zālē ierodas ģimnāzijas kapteine un viņas vadītā komanda.

"Vienpadsmito" noorganizētajās kuģa "zonās" varēja gan izklaidēties, gan uzdziedāt.

Apsveicēju atraktivitāte izraisīja īstas ovācijas.

Paldies visiem un aicinām uz izlaidumu!

Abiturientu cepures  nu ir galvā. Lai viss izdodas!

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi