DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Izglītība Interešu izglītības nodarbības

Interešu izglītības piedāvājums Dobeles Valsts ģimnāzijā 2019./2020.m.g.

Atjaunots:
  • Skolēnu ievērībai: Izvēlieties savu kolektīvu rūpīgi, izsverot savas iespējas aktīvi darboties izvēlētajā kolektīvā, lai nebūtu vajadzības taisnoties par kavētiem mēģinājumiem.
  • Skolotāju ievērībai: TREŠDIENĀS PRIEKŠROKA IR MAZAJĀM SKOLĀM. Lūdzu piedot skolēniem Ķīmijas / Matemātikas / Bioloģijas / Informātikas mazo skolu apmeklējuma dēļ kavēto mēģinājumu laiku.

Pulciņa nosaukums

Klašu grupa

Vadītājs

Diena

Telpa

Nodarbību sākums

Vērdiņš (tautas dejas)

7.-9.

Ligita Urbele

Otrdiena

Trešdiena

 

DzMC zāle

 

15:10 -16:30

Solis (tautas dejas)

10.-12.

Ligita Urbele

Pirmdiena

Ceturtdiena

 

DzMC zāle

 

15:20 – 17:20

Dzirkstele (koris)

7.-9.

Raimonds Bulmers

Otrdiena

Ceturtdiena

36.kab.

13:30 

15:00

Sadziedis (koris)

10.-12.

Raimonds Bulmers

Otrdiena

Piektdiena

Aktu zāle

15:00

14:15 (pēc klases stundām!)

KPTT (zēnu ansamblis)

10.-12.

Raimonds Bulmers

Otrdiena

Piektdiena

Aktu zāle / 36.kab.

16:30

15:00 

Rota (meiteņu ansamblis)

9.-12.

Raimonds Bulmers

Pirmdiena

36.kab.

15:00

Ģitāristi ( ansamblis)

7.-12.

Raimonds Bulmers

Trešdiena

36.kab.

15:30 

Ģitāristi ( iesācēji)

7.-12.

Raimonds Bulmers

Trešdiena

36.kab.

14:30  

Sporta spēles (meitenes)

7.-12.

Ēriks Zaremba

Ceturtdiena

sporta halle

15:10 

Sporta spēles (zēni)

7.-12.

Ēriks Zaremba

Pirmdiena

sporta halle

15:10

Vēja spārni (meiteņu ans.)

10.

Sandra Bulmere

Ceturtdiena

36.kab

 15:10

Literāru projektu pulc.

10.-12.

Vēsma Rone

Pēc vienošanās (gatavojoties pasākumiem)

Debates

10.-12.

Aija Prokopova

Ceturtdiena

43.kab.

15:10

Medijpratība

8.-12.

Sarmīte Rone

Ceturtdiena

31.kab.

15:10