DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Aicinām izkrāsot ģimnāzijas vēstures lappuses

Atjaunots:

2022. gadā Dobeles ģimnāzija atzīmēs savas pastāvēšanas simtgadi. Kas gan var visspilgtāk iekrāsot vēsturē aizgājušo gadu rakstus, ja ne ar skolu saistītu cilvēku vēstījumi par savām gaitām, ikdienu, norisēm savā izglītības iestādē? Tāpēc ģimnāzijas saime aicina, gatavojoties nozīmīgajai gadskārtai, papildināt skolas vēstures lappuses ar absolventu, kādreizējo un tagadējo pedagogu un darbinieku  atmiņām, iespaidiem, pārdomām par savu skolu. Būsim priecīgi arī par padomiem, ieteikumiem un vēlējumiem. Un nav būtiski, vai ar Dobeles skolu esat bijis saistīts pirms 50 vai tikai pieciem gadiem. Galvenais ir iespējami vairāku “mūsējo” iekļaušanās skolas vēstures gadu rakstu krāsošanā. Par “mūsējo” ģimnāzija uzskatīs arī ikvienu, kurš nav tieši saistīts ar skolu, bet vēlas dalīties savās atmiņās.

Jūsu vēstījumus visdažādākajā formātā gaidām:

  • ģimnāzijas e-pastā gimnazija@dobele.lv
  •  rakstītās vēstulēs uz adresi: Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV 3701
  • izsakot vēlmi sniegt interviju, sazinoties ar DVĢ vadību, pedagogiem vai darbiniekiem
  • sazinoties ar DVĢ mājas lapas satura koordinatori Sarmīti Roni e-pastā sarmite.r@inbox.lv, tālr. 29197126

Materiāli  lasāmi ģimnāzijas mājas lapā www.dvg.lv, sadaļas “VĒSTURE” apakšsadaļā “STĀSTI SKOLAS SIMTGADEI".