DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Kontakti Administrācija
 Dobeles Valsts ģimnāzijas ADMINISTRĀCIJAS apmeklētāju pieņemšanas laiks 

Dobeles Valsts ģimnāzijas administrācijas apmeklētāju pieņemšanas laiks

 Dobeles Valsts ģimnāzijas administrācijas apmeklētāju pieņemšanas laiks saskaņā ar 30.08.2016. rīkojumu Nr.1-10/105:

Direktore Inese Didže  - PIRMDIENA,  plkst. 15.00 - 18.00

Direktores vietniece izglītības jomā Aija Jakovļeva – PIRMDIENA , plkst. 15.00 - 17.00

Direktores vietniece izglītības jomā Kristīne Pakule – PIEKTDIENA,  plkst. 13.00 - 16.00

Direktores vietniece metodiskajā darbā Gita Jākobsone - OTRDIENA,  plkst. 15.00 - 16.00

Kontaktinformācija:

Direktore Inese Didže – (+371) 63781984 vai +37129275172, e-pasts: inese.didze@dobele.lv

Direktores vietniece Aija Jakovļeva – (+371) 63721317

Direktores vietniece Kristīne Pakule  – (+371) 63721686

Direktora vietniece Gita Jākobsone – (+371) 63781981

Sociālā pedagoģe Iveta Meija - (+371) 63781981

Lietvede Sintija Ormane – (+371) 63722549, e-pasts: sintija.ormane@dobele.lv

Skolas medmāsa Inta Dēliņa - (+371) 63725521

e – pasts: gimnazija@dobele.lv