DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Kontakti Atbalsta personāls

Atbalsta komanda

  • sociālā pedagoģe Iveta Meija,
  • direktores vietniece Gita Jākobsone,
  • skolas māsa Inta Dēliņa,
  • DJVIC piesaistītā psiholoģe Dita Leinerte