DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Uzņemšana 10.klasēs

Uzņemšanas kārtība Dobeles Valsts ģimnāzijas vidējās izglītības programmās (dokuments tiek precizēts)

Uzņemšanas kārtība Dobeles Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmā 2020./2021.m.g.