Kontakti

Dobeles Valsts ģimnāzijas ADMINISTRĀCIJAS apmeklētāju pieņemšanas laiks saskaņā ar 30.08.2016. rīkojumu Nr.1-10/105:

 • Direktore Inese Didže  -
  • PIRMDIENA  plkst. 15.00 – 18.00
 • Direktores vietniece izglītības jomā Aija Jakovļeva –
  • PIRMDIENA  plkst. 15.00 – 17.00
 • Direktores vietniece izglītības jomā Kristīne Pakule –
  • PIEKTDIENA  plkst. 13.00 – 16.00
 • Direktores vietniece metodiskajā darbā Gita Jākobsone -
  • OTRDIENA  plkst. 15.00 – 16.00

Kontaktinformācija:

Direktore Inese Didže – (+371) 63781984 vai +37129275172, e-pasts: inese.didze@dobele.lv

Direktores vietniece Aija Jakovļeva – (+371) 63721317

Direktores vietniece Kristīne Pakule  – (+371) 63721686

Direktora vietniece Gita Jākobsone – (+371) 63781981

Sociālā pedagoģe Iveta Meija – (+371) 63781981

Lietvedības sekretāre Sintija Ormane – (+371) 63722549 vai (+371) 26173788, e-pasts: sintija.ormane@dobele.lv

Skolas medmāsa Inta Dēliņa – (+371) 63725521

Mob. tālr. adiministrācijā – (+371) 26173788

e – pasts: gimnazija@dobele.lv